MENU
 1. Certificaten & Keurmerken
 2. Improvement Model
Certificering van het Improvement Model bevestigt uw betrouwbaarheid maar behoudt uw daadkracht in het zorgproces Certificering van het Improvement Model bevestigt uw betrouwbaarheid maar behoudt uw daadkracht in het zorgproces Certificering van het Improvement Model bevestigt uw betrouwbaarheid maar behoudt uw daadkracht in het zorgproces Certificering van het Improvement Model bevestigt uw betrouwbaarheid maar behoudt uw daadkracht in het zorgproces
Certificering van het Improvement Model bevestigt uw betrouwbaarheid maar behoudt uw daadkracht in het zorgproces

Naast reeds bestaande beoordeelbare schema's in de zorgsector - zoals ISO 9001, HKZ en EN 15224 - is het Improvement Model een recent onafhankelijk initiatief voor systematiek op het gebied van kwaliteitszorg. Het model wordt beheerd door Stichting BIM (Beheer Improvement Model) en de Raad voor Accreditatie heeft het model al erkend en geaccepteerd als keurmerk.

Het Improvement Model

Het uitgangspunt van het Improvement Model is de klant. De methodiek voor het ontwikkelen van prestaties en het zelfstandig beoordelen hiervan biedt de mogelijkheid om een organisatie te ontwikkelen tot een klantgestuurde organisatie met toekomstperspectief, De focus ligt op praktisch klantgerichte en kwalitatieve zorg zonder dat dit ten koste gaat van efficiëntie en benut de ervaring van een toegewijd college van deskundigen van zorgprofessionals, consultants en beoordelaars om de werking ervan in de praktijk te handhaven en bevorderen.

Het keurmerk is momenteel zuiver gericht op de sector zorg- en welzijn, inclusief zorg en begeleiding thuis en in woonvormen, jeugdzorg, geestel­ijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, welzijn, maatschap­pelijke opvang en vrouwenopvang.

De thema's

Het model is opgebouwd uit 7 hoofdstukken, waarvan elk hoofdstuk ingaat op een thema, waar vervolgens per thema weer indicatoren aan zijn gekoppeld:

 1. Klant
  Voorop staat dat de klant persoonlijke zorg ervaart conform afspraken en waarden;
 2. Missie
  Overtuiging van de maatschappelijke missie en legitimatie van de zorgorganisatie;
 3. Product
  Aansluiting van het product op de klantvraag en de missie;
 4. Medewerker
  Ruimte voor medewerkers om kwaliteit tot stand te brengen in de klantrelatie;
 5. Middelen
  Aansluiting van middelen op het product en op de publieke en private rechtsordening;
 6. Financiën
  Een transparante maatschappelijke business case;
 7. Organisatie
  Het efficiënt en slim faciliteren van de bovenstaande thema-eisen.

Scores

Aan de indicatoren in de hoofdstukken worden scores gekoppeld. Met deze scores wordt inzichtelijk:

 

 • wat de actuele situatie van de organisatie is;
 • waar (snelle) verbeteringen door te voeren zijn;
 • hoe de organisatie of zelfs een afdeling zich verhoudt tot een andere afdeling of organisatie;
 • hoe aspecten zich ontwikkelen;
 • of de desbetreffende organisatie gecertificeerd kan worden (bij een score van 50% of per thema en totaal).

Met deze transparantie wordt het eenvoudiger en transparanter om informatie te delen met stakeholders of toezichthouders. Zo kan iedere organisatie in de zorgketen vanuit zijn rol gericht sturen op het beste resultaat voor de klant en het nastreven van zijn/haar maatschappelijke belangen en verantwoordelijkheid.

De scores hebben bovendien betrekking op het praktische niveau van de verleende zorg en dus de relatie tussen zorgmedewerker en klant. Hier wordt tenslotte kwaliteit ervaren.

Het certificatieschema

Wilt u meer informatie over beoordeling van het schema door TÜV Nederland om het keurmerk te behalen? Neemt u dan contact met ons op voor informatie of een offerte.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 525

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina