Keuring elektrische installaties

Het bouwbesluit stelt eisen aan de manier waarop u de veiligheid en bruikbaarheid van uw elektrische installaties regelt.  Met het bouwbesluit ligt er een wettelijke basis voor het keuren van elektrische installaties. Met een NEN 1010 keuring kunt u laten onderzoeken of er gebreken zijn aan uw elektrische installatie die een veilige bedrijfsvoering in de weg staan. Er zijn diverse soorten E-inspecties die TÜV NORD voor u kan uitvoeren. Van inspectie conform NEN 1010 tot een inspectie van uw zonnepanelen. We vertellen u er graag meer over.

Wat houdt een keuring van elektrische installaties?

Een keuring van een elektrische installatie vindt plaats op basis van een achterliggende norm. Welbekend is wellicht de NEN 1010, deze norm heeft het breedste toepassingsgebied met betrekking tot elektrotechnische laagspanningsinstallaties. De NEN 3140 is dan weer de basis met betrekking tot het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Tevens worden periodieke inspecties conform de NEN 3140 in deze norm uitgelegd.

Tijdens een E-inspectie checkt de inspecteur alle elektrische installatiedelen binnen de vooraf bepaalde scope. Daarbij wordt rekening gehouden met dat het normale bedrijfsproces zo min mogelijk wordt verstoord  (denk bijvoorbeeld aan dat de kantine niet tijdens lunchtijden wordt verstoort etc.).

Tijdens een elektrische keuring wordt de installatie getoetst aan de inspectie-eisen conform NEN 1010. Dit houdt in dat een inspecteur het te inspecteren object onder andere controleert op de risico’s van elektrische schok, keuze van beveiligingstoestellen, keuze van het elektrisch materiaal, de aanwezigheid van documentatie en de aanwezigheid en deugdelijkheid van beschermingsleidingen. Naast de controle worden er metingen en beproevingen uitgevoerd. Zo wordt onder andere de isolatieweerstand gemeten.

Na afloop van de inspectie wordt een rapport overhandigd. Dit is een duidelijke en overzichtelijke rapportage met daarin alle bevindingen.

En verder

 • NEN 3840 (visuele) keuring van hoogspanningsinstallaties
 • Bliksembeveiliging
 • Thermografische inspectie (infrarood)
 • ATEX (explosieveiligheid)
 • Inspecties tijdelijke elektrische installaties (bijv. kermissen, jaarmarkten, concerten of onderhoudswerkzaamheden)
 • Afnemen/bijwonen FAT testen (Factory Acceptance Test)
 • Noodverlichting
 • Thermografische metingen
 • Machineveiligheid
 • Inspecties conform NTA 8220

Waarom een keuring van elektrische installaties?

U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving en bovendien wilt u dat de veiligheid gewaarborgd is. Niet alleen voor uw vaste elektrische installaties maar ook voor de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen.

De normen NEN 1010 (Hoofdstuk 61 voor nieuwe vaste installaties, NEN 1010 Hoofdstuk 62 voor periodieke inspecties van vaste elektrische installaties) en NEN 3140 (periodieke keuring van zowel vaste elektrische installaties alsook elektrische arbeidsmiddelen) geven allebei duidelijke handvatten over hoe u dit kunt doen. Ondanks dat de overheid geen strikt beleid voert op periodieke inspectie van elektrische installaties, wordt er in het geval van een incident (bijvoorbeeld elektrocutie) wel gekeken of er periodieke inspecties hebben plaatsgevonden. Is dit niet het geval, dan kunnen er flinke boetes opgelegd worden. Voorkomen door middel van een periodieke keuring is dus beter dan genezen!

Waarom bij TÜV NORD

 • Landelijke dekking!
 • Voor NEN 1010 eerste inspectie, periodieke NEN 3140/NEN 1010 inspecties en de inspectie van tijdelijke elektrische installaties zijn wij als TÜV NORD geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.   
 • Wij keuren, zonder uitzondering, duidelijk vanuit alle eisen uit de norm. Een voorbeeld is dat wij alleen een NEN 3140 keuring doen als er vanuit de klant een Installatie Verantwoordelijke (IV) aanwezig is. De aanwezigheid van een IV’er is verplicht vanuit de norm, maar wordt nog wel eens overgeslagen. Indien er geen aangewezen IV’er aanwezig is, wordt de inspectie conform NEN 1010 Hoofdstuk 62 uitgevoerd.
 • Scope en werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een inspectieplan. Hiermee is het voor u en ons op voorhand duidelijk welke werkzaamheden worden uitgevoerd, en voorkomen we gezamenlijk verwarring achteraf.
 • Afwijkingen worden consequent getoetst aan de norm. In het rapport worden deze afwijkingen duidelijk en overzichtelijk aan u gecommuniceerd, zodat u weet waar u wijzigingen moet doorvoeren. Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden door ons direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier zodat er meteen actie kan worden ondernomen.
 • TÜV inspecteurs hebben een hoog kennisniveau en uitgebreide ervaring. Deze wordt up-to-date gehouden door externe cursussen inclusief examen bij gerenommeerde instellingen.
 • Wij garanderen een deskundig en objectief oordeel over de gekeurde installaties of arbeidsmiddelen.

Stel uw vraag over keuring elektrische installaties

Wilt u meer informatie over hoe TÜV NORD u kan helpen met de veiligheid van uw elektrische installatie of een keuring aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installatiesKees Boks
Technisch Manager E-inspecties

Tel.: 0499 - 339 500