MENU

Keuring elektrische installaties

 1. Keuringen
 2. Keuring elektrische installaties

Het bouwbesluit stelt eisen aan de manier waarop u de veiligheid en bruikbaarheid van uw elektrische installaties regelt. Voor de veiligheid wordt hierbij gebruik gemaakt van de norm NEN 1010 omdat deze een breed toepassingsgebied op het gebied van elektrotechnische laagspanningsinstallaties heeft. Alhoewel NEN 1010 een norm en dus geen wet is, ligt er met het bouwbesluit een wettelijke basis voor een keuring conform NEN 1010 voor een eerste keuring van elektrische installaties. Hiermee zorgt u ervoor dat er geen gebreken aan uw elektrische installatie zijn die een veilige bedrijfsvoering in de weg staan.

In tegenstelling tot nieuwe elektrische installaties, is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van uw elektrische installatie gedurende de levenscyclus te garanderen behalve dat de werkgever vanuit de Arbo Wetgeving moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Periodieke keuring kan een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen. Hierbij kunt u niet alleen denken aan het keuren van uw vaste installaties, maar ook aan de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen zoals boormachines, compressoren, haspels en verlengsnoeren. Dit kan aan de hand van de norm NEN 3140, welke ook voorziet in bepalingen om veilig te werken aan, en met, elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.

Waarom een keuring van elektrische installaties?

U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving, en bovendien wilt u dat veiligheid gewaarborgd is. Niet alleen voor uw vaste elektrische installaties maar ook voor de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen.

NEN 1010 (voor nieuwe installaties) en NEN 3140 (periodieke keuring) geven allebei duidelijke handvaten over hoe u dit kunt doen. Ondanks dat de overheid geen strikt beleid voert op periodieke inspectie van elektrische installaties, wordt er in het geval van een incident (bijvoorbeeld elektrocutie) wel gekeken of er periodieke keuringen hebben plaatsgevonden. Is dit niet het geval, dan kunnen er flinke boetes opgelegd worden. Voorkomen door middel van een periodieke keuring is dus beter dan genezen!

Soorten inspecties

 • NEN 1010 keuring van nieuwbouw installaties
 • NEN 3140 keuring van vaste installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • NEN 3840 (visuele) keuring van (hoogspannings) installaties
 • Bliksembeveiliging
 • PV Installaties (zonnepanelen)
 • Thermografische inspectie (infrarood)
 • ATEX (explosieveiligheid)
 • Inspecties tijdelijke elektrische installaties (bijv. kermissen, jaarmarkten, concerten of onderhoudswerkzaamheden)
 • Afnemen/bijwonen FAT testen (Factory Acceptance Test)
 • Noodverlichting

Waarom bij TÜV Nederland

 • Wij keuren, zonder uitzondering, duidelijk vanuit alle eisen uit de norm. Een voorbeeld is dat wij alleen een NEN 3140 keuring doen als er vanuit de klant een Installatie Verantwoordelijke aanwezig is. De aanwezigheid van een IV’er is verplicht vanuit de norm, maar wordt nog wel eens overgeslagen.
 • Scope en werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een inspectieplan. Hiermee is het voor u en ons op voorhand duidelijk welke werkzaamheden worden uitgevoerd, en voorkomen we gezamenlijk verwarring achteraf.
 • Afwijkingen worden consequent getoetst aan de norm. In het rapport worden deze afwijkingen duidelijk en overzichtelijk aan u gecommuniceerd, zodat u weet waar u wijzigingen moet doorvoeren. Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden door ons direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier zodat er meteen actie kan worden ondernomen.
 • TÜV inspecteurs hebben een hoog kennisniveau en uitgebreide ervaring. Deze wordt up-to-date gehouden door externe cursussen inclusief examen bij gerenommeerde instellingen.
 • Wij garanderen een deskundig en objectief oordeel over de gekeurde installaties of arbeidsmiddelen.

 

Stel uw vraag over keuring elektrische installaties

Wilt u meer informatie over hoe TÜV Nederland u kan helpen met de veiligheid van uw elektrische installatie of een keuring aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installaties

Kees Boks
Teamleider E-inspecties

0499 - 339 500

Stel uw vraag over
Keuring of inspectie van elektrische installaties