CE-markering

We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering
We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering

CE staat voor "Conformité Européenne" en is een merkteken dat aangeeft dat een product aan eisen in Europese richtlijnen voldoet. Het doel van CE-markering is het bevorderen van vrije handel in veilige producten in EER-lidstaten. Door een Europees kader van eisen (wanneer beschikbaar) wordt handel niet langer belemmerd door nationale wetgeving. De CE-normering heeft betrekking op wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu. Wanneer een product een CE-markering of CE-label draagt, heeft het product toegang tot de internationale markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

Hoe werkt CE-markering?

Het CE-merkteken wordt door fabrikanten of importeurs zelf aangebracht op producten. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan de eisen voldoet. Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat, dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE-markering. Ze mogen echter pas worden vermarkt als met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat aan de richtlijn wordt voldaan. De fabrikant of importeur verklaart vervolgens met een EG-verklaring van overeenstemming dat het product aan de eisen voldoet en kan daarna het CE-merkteken op het product aanbrengen.

CE-markering is dus een vorm van zelfcertificering door de fabrikant of importeur, maar voor bepaalde producten of eigenschappen van producten is beoordeling nodig door een Notified Body alvorens de fabrikant de CE-markering mag en kan aanbrengen. Dit is meestal het geval zodra er grotere risico’s zijn op een bepaalde categorie producten of eigenschappen en er verplichting is om een bepaald onderzoek op basis van specifieke technische normen te laten uitvoeren door de aangewezen instelling (Notified Body) zoals TÜV NORD. Het is de ten eerste de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur zelf om vast te stellen of dit nodig is. In de wirwar van normen en richtlijnen kan dit soms niet helder voor de fabrikant of importeur zijn. TÜV NORD  kan u bijstaan bij het uitzoeken wat wel of niet van toepassing is via een intake- of adviestraject.

CE-markering stappenplan

 • Stap 1: Identificeer de toepasselijke richtlijn (en) en geharmoniseerde normen eventueel samen met een certificatie-instelling.
 • Stap 2: Controleer product-specifieke eisen of wettelijke eisen vanuit regelgeving
 • Stap 3: Bepaal of noodzakelijk is dat door een aangewezen instantie een onafhankelijke beoordeling wordt uitgevoerd
 • Stap 4: Test het product en controleer de conformiteit
 • Stap 5: Stel de vereiste technische documentatie op en houd deze beschikbaar alsmede procedures rondom de productie en consistentie van het product.
 • Stap 6: Stel de verklaring van overeenstemming of prestatieverklaring op en breng CE-markering aan conform de regels van de richtlijn of uitwerking in de norm daarover.

 

Download hier onze CE-markering tool waarmee u direct voldoet aan de actuele wetgeving qua output voor bijvoorbeeld de AVCP 2+  voor de CPR richtlijn (2011/305/EC)!  Voor andere richtlijnen en of AVCP levels of normen kunt u een adviestraject ook opstarten bij TUV. TUV is met name gespecialiseerd op bouwproducten en machinebouw en dan met name als er metaalverwerking en/of brandvertragende eigenschappen relevant zijn.

 

CE-markering via TÜV NORD

Voor formele CE-markering onderzoeken kunt u ook terecht bij TÜV NORD. We zijn in het bezit van een aanwijzing vanuit de Europese Unie voor diverse richtlijnen, als:

 • Richtlijn Liften
 • Bouwproductenverordening en dan met name:
  • Glas (EN 1279, EN 14449, EN 12150, EN 14179, EN 1863, etc.)
  • EN 1090-1 (en EN ISO 3834 als onderlegger voor laswerkzaamheden)
  • Brandwerend materiaal (EN 16034, let op vanaf 1 november 2019 moeten alle brandwerende ramen en deuren verplicht voorzien zijn van CE-markering)

Maar ook:

TÜV NORD test, inspecteert of certificeert gedefinieerde aspecten van het product en bedrijfsprocessen en geeft daar uiteindelijk een testrapport, inspectierapport en/of certificaat op af die u nodig heeft alvorens CE te mogen aanbrengen of de conformiteit te verklaren.

Neem contact met ons op om een offerte aan te vragen voor CE-markering. Heeft u nog geen idee welke exacte norm van toepassing is voor uw product? Vraag dan een adviestraject bij ons aan.

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525