MENU
We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering
We testen, inspecteren en certificeren aspecten van uw product en bedrijfsprocessen ter ondersteuning van CE-markering

CE staat voor "Conformité Européenne" en is een merkteken dat aangeeft dat een product aan eisen in Europese richtlijnen voldoet. Het doel van CE-markering is het bevorderen van vrije handel in veilige producten in EER-lidstaten. Door een Europees kader van eisen (waar beschikbaar) wordt handel niet langer belemmerd door nationale wetgeving. De CE-normering heeft betrekking op wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu. Wanneer een product een CE-markering of CE-label draagt, heeft het product toegang tot de internationale markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

Hoe werkt CE-markering?

Het CE-merkteken wordt door fabrikanten of importeurs zelf aangebracht op producten. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan de eisen voldoet. Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE-markering. Ze mogen echter pas worden vermarkt als met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat aan de richtlijn wordt voldaan. De fabrikant of importeur verklaart vervolgens met een EG-verklaring van overeenstemming dat het product aan de eisen voldoet en kan vervolgens het CE-merkteken op het product aanbrengen. CE-markering is dus een vorm van zelfcertificering door de fabrikant of importeur, maar wordt productcertificering genoemd zodra er grotere risico’s zijn op een bepaalde categorie producten en daarom een typegoedkeuring door een aangewezen instelling (Notified Body) zoals TÜV Nederland moet worden uitgevoerd op basis van specifieke technische normen. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om vast te stellen of dit nodig is.

CE-markering stappenplan

  • Stap 1: Identificeer de toepasselijke richtlijn (en) en geharmoniseerde normen eventueel samen met een certificatie-instelling of uw KAM-adviseur
  • Stap 2: Controleer productspecifieke eisen
  • Stap 3: Bepaal of noodzakelijk is dat door een aangewezen instantie een onafhankelijke beoordeling wordt uitgevoerd
  • Stap 4: Test het product en controleer de conformiteit
  • Stap 5: Stel de vereiste technische documentatie op en houd deze beschikbaar
  • Stap 6: Stel de verklaring van overeenstemming op en breng CE-markering aan

Download hier onze CE-markering tool waarmee u direct voldoet aan de actuele wetgeving!

CE-markering via TÜV Nederland

Voor CE-markering kunt u ook terecht bij TÜV Nederland. We zijn in het bezit van een aanwijzing vanuit de Europese Unie voor de machinerichtlijn, richtlijn liften en bouwproductenverordening, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Ook voeren we certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem uit wanneer dit vereist wordt vanuit eisen voor u CE-markering mag aanbrengen, zoals bij NEN-EN 1090. TÜV Nederland test, inspecteert of certificeert gedefinieerde aspecten van het product en bedrijfsprocessen en geeft daar uiteindelijk een testrapport, inspectierapport en/of certificaat op af.

Neem contact met ons op om vast te stellen in welke vorm we u bij CE-markering kunnen ondersteunen.

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor CE-markering en productcertificering

André Piers, Manager CE-Projects

André Piers
Manager CE/Projects

0499 - 339 500

Stel uw vraag over
Informatie en offertes voor onafhankelijke beoordeling bij productcertificering en CE-markering