Asbestverwijdering

Met het Procescertificaat Asbestverwijdering voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering Met het Procescertificaat Asbestverwijdering voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering Met het Procescertificaat Asbestverwijdering voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering Met het Procescertificaat Asbestverwijdering voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering
Met het Procescertificaat Asbestverwijdering voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering

Verwijdering van asbest is in Nederland aan strenge regels in wetgeving gebonden, om verspreiding van asbest naar de mens en zijn omgeving te voorkomen. Bedrijven in de bouw- en sloopbranche dienen daarom in het bezit te zijn van een Procescertificaat Asbestverwijdering om asbestsaneringsprojecten in risicoklasse 2 en 2a te mogen uitvoeren. Zonder dit certificaat is dit niet toegestaan. Overigens gelden voor aannemers in verwijdering van asbest in risicoklasse 1 (laag risico) tevens belangrijke veiligheidseisen.

Lees meer over de veranderingen in regelgeving vanaf 1 april 2019 omtrent Asbestverwijdering.

Waarom het Procescertificaat Asbestverwijdering?

Met het Procescertificaat Asbestverwijdering maakt u aantoonbaar dat uw organisatie voldoet aan de eisen in het asbestverwijdering certificaat en mag u asbest in risicoklasse 1, 2 & 2a verwijderen. Met het certificaat draagt u uit dat uw organisatie asbest op professionele manier verwijdert en u dus uw maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt om blootstellingrisico’s van uw medewerkers en directe omgeving uit te sluiten. Risicoklasse 1 asbestverwijdering hoeft weliswaar niet door een Procescertificaat Asbestverwijdering gecertificeerde organisatie uitgevoerd te worden, maar door onvoorziene omstandigheden kan de risicoklasse echter wel opgeschaald worden, waardoor het inschakelen van een Procescertificaat Asbestverwijdering gecertificeerde bedrijf door opdrachtgevers toch wenselijk kan zijn.

Waarom het Procescertificaat Asbestverwijdering bij TÜV NORD?

TÜV NORD heeft door middel van een aanwijzigingsbeschikking van het Ministerie van SZW het vertrouwen en de bevoegdheid tot het certificeren van het Procescertificaat Asbestverwijdering voor asbestverwijderingsbedrijven. Dit bevestigt ook meteen onze deskundigheid en ervaring met asbestverwijdering. We hanteren een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen, maar besteden nauwlettend aandacht aan de kritische veiligheidsaspecten tijdens certificering en de inspecties.

Het Procescertificaat Asbestverwijdering behalen bij TÜV NORD

Het Procescertificaat Asbestverwijdering behalen doet u bij TÜV NORD. U kunt uiteraard certificering combineren met veel voorkomende andere certificaten in uw branche zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en BRL SVMS-007. Vraag nu een offerte aan voor het Procescertificaat Asbestverwijdering certificaat of neem contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525