FITcert® Certificaat

De fitnessector is de afgelopen jaren in Europa gegroeid, wat resulteert in meer dan 64.000 fitnessclubs met meer dan 64 miljoen leden in Europa. Voor de fitnessconsument valt er dus genoeg te kiezen. De sector heeft de afgelopen jaren reeds een grote professionaliseringsslag doorgemaakt met een verdergaande ambitie waarin thema’s als gezondheid, welzijn, hygiëne en transparantie steeds belangrijker zijn geworden.

Hieruit voortvloeiend heeft branchevereniging EuropaActive samen met NEN het FITcert® schema ontwikkeld. Een stap voor stap certificatietraject voor fitnessclubs. Met FITcert® kan een club aantonen te voldoen aan de Europese standaard; EN 17229. Deze Europese norm stelt eisen op het gebied van infrastructuur, kennis, begeleiding en middelen.

Wat houdt FITcert in?

Met FITcert®t laat een fitnessclub zien dat ze thema’s als gezondheid, hygiëne en veiligheid serieus nemen en op orde hebben.  Voor ondernemers een kans om zich te onderscheiden in deze markt en voor klanten een extra zekerheid dat hun welzijn serieus wordt genomen.

 

FITcert® behelst de volgende fases:

FITcert® level 1: Voorbereidingsfase

 • Na inschrijving ontvangt de fitnessclub de volledige schemavereisten en het programma
 • De fitnessclub tekent een overeenkomst met EuropeActive en zegt zich te committeren aan de normeisen
 • De club wordt al vermeld in het openbare register van deelnemende clubs

 

FITcert® level 2: Self assessment

 • Een vragenlijst op basis van EN 17229
 • Na deze fase wordt de club een EuropaActive Recognized Club en de vermelding in het openbare register wordt bijgewerkt

 

FITcert® level 3: Conformiteit assessement

 • Er vindt een conformiteit assessment plaats op basis van de EN 17229, door een gekwalificeerde audit organisatie, zoals TÜV NORD.
 • Bij goed resultaat ontvangt de club het Compliant certificaat

 

FITcert® level 4: Full Club Certification

 • Deze fase moet doorlopen worden binnen één jaar na level 2.
 • Onafhankelijke beoordeling op locatie. Bij goed resultaat ontvangt de club een Europees certificaat

 

FITcert® level 5: Hercertificering

 • Certificaat level 4 is 3 jaar geldig 
 • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en wordt
  onmiddellijk opgenomen in het openbare register
   

Waarom FITcert® bij TÜV Nederland?

TÜV Nederland ondersteunt al vele jaren de vrijetijdsindustrie met producten en diensten om veiligheid en goede dienstverlening aantoonbaar te maken. Zodat enerzijds de consument zorgeloos kan ontspannen, sporten en recreëren en anderzijds het voor organisaties bijdraagt aan het onderscheidend vermogen.

Door onze laagdrempelige en praktijkgerichte visie op beoordelen, staan we graag naast onze klant richting conformiteit aan geldende richtlijnen en wetgeving. De primaire eigenschap van onze dienstverlening is dat we aantoonbaar maken dat u aan gestelde eisen voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne voldoet. We identificeren tijdens onze beoordelingen risico’s en pijnpunten zodat we u ondersteunen in begrip en draagvlak voor verbetering. Zo helpen we u bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en ondersteunen we in de continuïteit van uw organisatie.

Stel uw vraag over

Keuring en inspectie van speeltoestellen

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectieTÜV Nederland
Sport, Play, Recreaction

Tel.: 0499 - 339 560