Kwaliteitsborging bouw

Kwaliteitsborging bouw

Wat betekent de nieuwe wet Wkb?

Een nieuwe wet

Bouwwerken en gebouwen dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving, denk daarbij aan een degelijke constructie, brandveiligheidsaspecten, maar ook laag energieverbruik. Om op deze kwaliteit toe te zien is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het leven geroepen. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is op 1 januari 2024 van start gegaan. De nieuwe wet (Wkb) zal stapsgewijs worden ingevoerd, waarbij aanvankelijk alleen bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen onder de wet zullen vallen. Na een evaluatie zal de wet mogelijk ook van kracht worden voor gebouwen in de overige gevolgklassen 2 en 3. Op dat moment zal de Tweede Kamer opnieuw overwegen of de wet uitgebreid moet worden naar gevolgklasse 2 en 3.

De Nieuwe wetgeving is van kracht gegaan, waardoor het controleren van het Bouwbesluit en het bouwtoezicht van de gemeente nu wordt uitgevoerd door erkende Kwaliteitsborgers. Het is essentieel om bekend te zijn met dit nieuwe proces. TÜV NORD Nederland vervult de rol van Kwaliteitsborger bouw

 

 

Wat houdt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is ontstaan vanuit de wens het aantal gebreken tijdens de bouw - denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – te verminderen.

Met de Wkb wordt:

  • de borging van bouwkwaliteit verbeterd
  • de positie van de opdrachtgever versterkt
  • kwaliteitsverbetering gestimuleerd en faalkosten gereduceerd

Om deze zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, worden bouwbedrijven door de Wkb meer gecontroleerd tijdens de bouwfase. Deze controle vindt plaats door onafhankelijke kwaliteitscontroleurs, zogenaamde Kwaliteitsborgers. Zij controleren of alles voldoet aan de gestelde technische eisen. Deze controle vindt niet alleen voor- of achteraf plaats, maar gedurende het hele bouwproces; van ontwerp tot oplevering.

Op deze pagina lees je alles over de Wkb

Hoe ziet het bouwproces eruit na ingang Wkb?

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) een feit. Deze wet zorgt voor een aantal wijzigingen in het bouwproces. Daarom zetten we het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw voor je op een rij.

Op deze pagina lees je alles over het Wkb bouwproces.

Aansprakelijkheid en instrumenten in de Wkb

Hoe zit het met aansprakelijkheid na invoering Wkb?

Met de ingang van de Wkb per 1 januari 2024 veranderd ook de verantwoordelijkheden per speler in dit proces. Daarom behandelen we per betrokkene wat zijn of haar rol is binnen het nieuwe bouwproces na ingang van de Wkb.

  • Welke betrokkenen waren er voorheen en wie is er bij de Wkb nog betrokken?
  • Wat zijn hun verantwoordelijkheden
  • Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid?

Op deze pagina leest je er meer over. 

Welk instrument kan ik gebruiken voor de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in de praktijk gebracht middels een kwaliteitsborgingsinstrument. Zo’n instrument is een handboek om de kwaliteit van bouwwerken vast te stellen. TÜV NORD Nederland werkt met de volgende instrumenten; 

Komo Instrument Kwaliteitsborging (KiK) en Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK) Omdat TÜV NORD Nederland de kwaliteit borgt, hoef je hiervoor bovendien geen software licentie af te nemen.

Op deze pagina lees je meer over de instrumenten

Waarom TÜV NORD als kwaliteitsborger?

 

Voor jou als opdrachtgever is het van groot belang dat het proces van kwaliteitsborging op een laagdrempelige en soepele manier verloopt, uiteraard binnen de kaders van de wet. Bij TÜV NORD Nederland hanteren we een pragmatische en flexibele aanpak en heb je één aanspreekpunt.

Met onze geruime (40 jaar!) ervaring in het uitvoeren van daadwerkelijk onafhankelijke inspecties (ISO/IEC 17020 geaccrediteerde organisatie) en het certificeren ben je verzekerd van een kwalitatieve beoordeling waar je op kunt vertrouwen en bouwen. Bovendien is TÜV NORD BRL 5019 gecertificeerd. Hiermee bestaat er de mogelijkheid om legeskorting te verkrijgen bij de gemeente. Dit kan een fors bedrag zijn waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

Stel je vraag over het proces 

  • Hoe zorg je ervoor dat je je goed voorbereidt op de Wkb?

  • Hoe zet je een kwaliteitsborgingsysteem op?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe je zich kunt voorbereiden op de Wkb en kunnen zij helpen bij het opzetten van een proefproject en te voldoen aan de nieuwe wet Wkb. Stel je vraag aan een specialist.

Stel uw vraag over

Wkb, bouwkwaliteit, kwaliteitsborging

Informatie en offertes voor bouwkwaliteitStel uw vraag over

bouwkwaliteit@tuv.nl