Kwaliteitsborging bouw

Kwaliteitsborging in de bouw; Wat betekent de nieuwe wet Wkb?

Een nieuwe wet

Bouwwerken en gebouwen dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving, denk daarbij aan een degelijke constructie, brandveiligheidsaspecten, maar ook laag energieverbruik. Om op deze kwaliteit toe te zien is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het leven geroepen. Op 1 januari 2024 treedt deze wet formeel in werking, maar voor die tijd is het al verstandig met dit nieuwe proces aan de slag te gaan omdat met deze wet de technische toetsing aan het vigerende Bouwbesluit en het bouwtoezicht van de gemeente verhuist naar erkende Kwaliteitsborgers. TÜV NORD is zo’n Kwaliteitsborger bouw.

Wat houdt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is ontstaan vanuit de wens het aantal gebreken tijdens de bouw - denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – te verminderen. Met de Wkb wordt:

  • de borging van bouwkwaliteit verbeterd
  • de positie van de opdrachtgever versterkt
  • kwaliteitsverbetering gestimuleerd en faalkosten gereduceerd

Om deze zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, worden bouwbedrijven door de Wkb meer gecontroleerd tijdens de bouwfase. Deze controle vindt plaats door onafhankelijke kwaliteitscontroleurs, zogenaamde Kwaliteitsborgers. Zij controleren of alles voldoet aan de gestelde technische eisen. Deze controle vindt niet alleen voor- of achteraf plaats, maar gedurende het hele bouwproces; van ontwerp tot oplevering.

Op deze pagina leest u alles over de Wkb

Hoe ziet het bouwproces eruit na ingang Wkb?

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) een feit. Deze wet zorgt voor een aantal wijzigingen in het bouwproces. Daarom zetten we het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw voor u op een rij.

Op deze pagina leest u alles over het Wkb bouwproces.

Aansprakelijkheid en instrumenten in de Wkb

Hoe zit het met aansprakelijkheid na invoering Wkb?

Als per 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat, betekent dit dat het bouwproces verandert. Daarmee veranderen ook de verantwoordelijkheden per speler in dit proces. Daarom behandelen we per betrokkene wat zijn of haar rol is binnen het nieuwe bouwproces na ingang van de Wkb.

  • Welke betrokkenen waren er voorheen en wie is er bij de Wkb nog betrokken?
  • Wat zijn hun verantwoordelijkheden
  • Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid?

Op deze pagina leest u er meer over. 

Welk instrument kan ik gebruiken voor de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in de praktijk gebracht middels een kwaliteitsborgingsinstrument. Zo’n instrument is een handboek om de kwaliteit van bouwwerken vast te stellen. TÜV NORD biedt u exclusief de mogelijkheid om met het BKapp instrument de kwaliteit van uw bouwwerk te borgen.

Met de gelijknamige BKapp software verzamelt u deels zelf op gebruiksvriendelijke wijze via pc, tablet of smartphone de bewijslast. Omdat TÜV NORD de kwaliteit borgt, hoeft u hiervoor bovendien geen softwarelicentie af te nemen.

Op deze pagina leest u meer over BKapp.

Hoe bereid ik me voor op de Wkb?

Met de Wkb ligt er meer nadruk op de borging van de geleverde bouwkwaliteit. Daarmee is het de bedoeling dat het aantal gebreken tijdens de bouw - denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – verminderd worden. De borging van bouwkwaliteit houdt in dat het totale bouwproces vanaf januari 2024 door een onafhankelijke deskundige wordt gecontroleerd; van ontwerp tot oplevering.

Deze controle wordt uitgevoerd door kwaliteitscontroleurs, de zogenaamde Kwaliteitsborgers. In eerste instantie beoordeelt de Kwaliteitsborger het ontwerp aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Vervolgens vinden er tijdens het bouwproces controles plaats waarbij een dossier wordt samengesteld. Dit dossier toont aan dat de vooraf getoetste kwaliteit gerealiseerd is. Kortom, het bouwproces verandert vanaf januari 2024, maar voorbereiden kan nu al.

Op deze pagina leest u meer over hoe voor te bereiden op de Wkb.

Wkb Proefprojecten

Voordat de wet definitief van kracht wordt, kunt u ook al deelnemen aan zogenaamde proef-projecten. Hiermee kunnen uw interne processen worden aangepast op de toekomstige situatie. Ook is het dé testcase om de wisselwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger op scherp te zetten. Daarnaast is er bij de gemeente vaak een soort van ‘leergeld’ te verkrijgen, middels legeskorting, waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

Op deze pagina vertellen we wat u kunt verwachten tijdens een proefproject en hoe u zich hier zo goed mogelijk op voorbereid.

Waarom TÜV NORD als kwaliteitsborger?

Voor u als opdrachtgever is het van groot belang dat het proces van kwaliteitsborging op een laagdrempelige en soepele manier verloopt, uiteraard binnen de kaders van de wet. Bij TÜV NORD hanteren we een pragmatische en flexibele aanpak en heeft u één aanspreekpunt.

Met onze geruime (40 jaar!) ervaring in het uitvoeren van daadwerkelijk onafhankelijke inspecties (ISO/IEC 17020 geaccrediteerde organisatie) en het certificeren bent u verzekerd van een kwalitatieve beoordeling waar u op kunt vertrouwen en bouwen. Bovendien is TÜV NORD BRL 5019 gecertificeerd. Hiermee bestaat er de mogelijkheid om legeskorting te verkrijgen bij de gemeente. Dit kan een fors bedrag zijn waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden.

Stel uw vraag over het opzetten van een proefproject

  • Hoe zorgt u dat u zich goed voorbereid op de Wkb?
  • Hoe zet u een kwaliteitsborgingsysteem op?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u zich kunt voorbereiden op de Wkb en kunnen zij helpen bij het opzetten van een proefproject en te voldoen aan de nieuwe wet Wkb. Stel uw vraag aan een specialist.

Informatie en offertes voor bouwkwaliteit Stel uw vraag over