Asbestinventarisatie

Met het Procescertificaat Asbestinventarisatie voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestinventarisatie Met het Procescertificaat Asbestinventarisatie voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestinventarisatie Met het Procescertificaat Asbestinventarisatie voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestinventarisatie Met het Procescertificaat Asbestinventarisatie voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestinventarisatie
Met het Procescertificaat Asbestinventarisatie voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestinventarisatie

Asbest was ooit één van de meest toegepaste bouwmaterialen uit de geschiedenis, totdat bekend werd dat het inademen van asbestvezels de dramatische ziektes Asbestose, Asbestgerelateerde longkanker en Mesothelioom tot gevolg kan hebben. Om de verspreiding van asbest naar de mens en zijn omgeving te voorkomen, is verwijdering van het materiaal aan strenge regels gebonden.

Het nationale Procescertificaat Asbestinventarisatie is een norm waarin de regelgeving en alle eisen met betrekking tot de inventarisatie van asbest in Nederland zijn opgenomen. De norm is speciaal geschreven voor asbestinventarisatiebedrijven.

Een asbestinventarisatiebedrijf dat voldoet aan de regels uit de Procescertificaat Asbestinventarisatie en hiervoor gecertificeerd is mag asbestinventarisatiewerkzaamheden uitvoeren. Deze organisaties zijn tevens herkenbaar aan het SCA logo en het Procescertificaat Asbestinventarisatie. Bovendien is het bedrijf in dit geval ingeschreven in het register van Stichting Certificatie Asbest.

Lees meer over de veranderingen in regelgeving vanaf 1 april 2019 omtrent Asbestverwijdering.

Hoe komt u in aanmerking voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie?

Voor u een Procescertificaat Asbestinventarisatie kunt verkrijgen, voert TÜV NORD een beoordelingsprogramma uit. Dit programma bestaat uit een beoordeling van een door u gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem, een beoordeling op de vestigingslocatie en de beoordeling van twee asbestinventarisatieprojecten. Bevindingen van de beoordelingen worden in een rapportage opgenomen.

Omdat asbestinventarisatie alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven, dienen voor de twee asbestinventarisatiewerken die door TÜV NORD beoordeeld worden, ontheffingen te worden aangevraagd. Als uw kwaliteitsmanagementsysteem en de beoordeling op de vestigingslocatie voldoen aan de eisen, kunnen de ontheffingen bij ons worden aangevraagd. De uiteindelijke ontheffingen worden verleend door Stichting Certificatie Asbest, die als voorwaarde stelt dat de werken door een geaccrediteerde certificerende instelling beoordeeld worden.

Zodra de bovenstaande beoordelingen hebben plaatsgevonden en de resultaten positief zijn bevonden, wordt het Procescertificaat Asbestinventarisatie afgegeven. Vervolgens volgen periodieke beoordelingen om het systeem en de uitvoering van asbestinventarisatie in de praktijk zowel aangekondigd als onaangekondigd te blijven toetsen.

Waarom het Procescertificaat Asbestinventarisatie bij TÜV NORD?

TÜV NORD is marktleider op het gebied van certificatie van de asbestbranche en dus kan met recht gesteld worden, dat wij als organisatie ervaring en deskundigheid op het gebied van asbestinventarisatie in huis hebben. Onze beoordelingen zijn degelijk en onafhankelijk, maar de praktijk binnen uw organisatie verliezen we daarbij niet uit het oog. TÜV NORD kan u bovendien voorzien van certificering van andere managementsystemen die in combinatie kunnen worden gecertificeerd met het procescertificaat. Hiermee kunt u mogelijk besparen op uw certificering omdat beoordelingen in combinatie worden uitgevoerd, plus u heeft al uw te certificeren systemen bij één certificerende instelling ondergebracht. Dit bespaart u energie.

Wilt u meer informatie over het procescertificaat? Neemt u dan contact met ons op.

Het procescertificaat behalen bij TÜV NORD

Het Procescertificaat Asbestinventarisatie behalen doet u bij TÜV NORD. Neem voor meer informatie contact met ons op, of vraag direct een offerte bij ons aan.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525