Industrie en Dienstverlening

Industrie en Dienstverlening

De industrie kent een overtreffende trap van wet- en regelgeving ten opzichte van veel andere branches. Niet alleen vanuit de overheid worden eisen gesteld aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, maar ook vanuit uw opdrachtgevers. U hebt niet alleen te maken heeft met eisen voor uw middelen, personeel en processen, maar ook nog met wettelijke eisen aan de producten die u vervaardigt en de diensten die u voortbrengt. We zien dat daarom ook de behoefte aan transparantie op dit vlak groot is en blijft groeien. U wilt tenslotte weten of uw leveranciers aan uw eisen voldoen, maar ook aan uw afnemers kunnen aantonen dat u betrouwbare producten en diensten levert. Door de invloed van risico’s van buitenaf en dus uw aansprakelijkheid te beperken kunt u immers te continuïteit van uw organisatie positief beïnvloeden.

De toegevoegde waarde van onafhankelijke beoordeling

Hier ligt de toegevoegde waarde van certificering en keuring. Onze onafhankelijke blik zorgt dat u kunt aantonen dat u voldoet aan eisen, of dit bewijs nu een rapport, certificaat, keurmerk, of keuringssticker. Onafhankelijke beoordeling zorgt niet alleen dat u aantoonbaar kunt maken dat u aan wet- en regelgeving voldoet. De objectieve blik brengt ook pijnpunten in uw organisatie aan het licht waarmee u draagvlak creëert voor verbetermaatregelen. Zo ondersteunen we dus in brede zin de continuïteit van uw organisatie voor een duurzame toekomst.

Keuring en certificering in industrie en dienstverlening

TÜV NORD ondersteunt u in brede zin met het aantoonbaar voldoen aan eisen. In praktische vorm, door periodieke keuring van de veiligheid van uw arbeidsmiddelen en machines, maar ook door vanaf ontwerp tot gebruik van uw product de beoordeling te verzorgen. Denk hierbij aan ontwerpbeoordeling, EG-typegoedkeuring en ingebruiknamekeuring. Belangrijke thema’s voor certificering die we nu vooral in in uw branche zien zijn energiemanagement (ISO 50001) en informatiebeveiliging (ISO 27001). Ook uw verantwoordelijkheid nemen in milieuzorg (ISO 14001) en de nabije leefomgeving blijven actueel. Verwachtingen op het gebied van kwaliteitszorg (ISO 9001) en veiligheid (VCA) zijn inmiddels wel een basiseis te benoemen. Ook voor CE-markering gelden toenemende wettelijke eisen, zoals voor de NEN-EN 1090 voor staal- en aluminiumconstructies.

Wilt u weten met welke oplossingen in onafhankelijke beoordeling we uw organisatie kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op.

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen
Algemene vragen en opmerkingenTÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 500