BRL certificaat

BRL certificaat

Met beoordelingsrichtlijnen (BRLs) wordt een set criteria en een maatstaf bepaald waaraan het uitvoerende proces van organisaties moet voldoen. In een BRL staat beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie of een product moet voldoen om een certificaat te behalen. Het BRL certificaat geeft uw opdrachtgevers en toezichthouders de zekerheid dat uw producten en diensten voldoen aan de technische eisen en  wensen van de markt. TÜV NORD verzorgt BRL certificering door uw organisatie en processen te beoordelen op basis van de eisen in beoordelingsrichtlijnen.

Verschillende soorten BRL certificaten

Er zijn meerdere BRL certificaten waar u uw bedrijf voor kunt certificeren. Welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op uw organisatie hangt sterk af van uw activiteiten. BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering. Een organisatie mag alleen bodemsaneringsactiviteiten uitvoeren als het BRL SIKB 7000 gecertificeerd is. De beoordelingsrichtlijn BRL Groen is voor de dienstverlening van groenprofessionals. Uw organisatie kan zich laten certificeren op deze beoordelingsrichtlijn en u ontvangt bij positieve bevindingen het BRL Groen certificaat. Sloopbedrijven kunnen zich laten certificeren op BRL SVMS-007. Deze BRL is een norm voor het veilig en milieukundig slopen van bouwwerken en objecten. Voor veel BRL certificaten dient uw organisatie aanvullend ISO 9001 of VCA gecertificeerd zijn.

Uw BRL certificaat behalen bij TÜV NORD

Heeft u een BRL certificaat nodig? TÜV NORD beschikt over vakkundige professionals met ervaring in uw branche en vakgebied zodat we onze beoordeling praktijkgericht en nuchter in kunnen steken en we zeker weten dat we dezelfde taal spreken. Wanneer u ook gecertificeerd dient te zijn voor bijvoorbeeld ISO 9001 of VCA kijken we graag met u hoe we uw certificering kunnen combineren zodat u efficiënt en zorgeloos alles bij één certificatieleverancier hebt ondergebracht.

Heeft u meer vragen over een specifiek BRL certificaat? Neem dan contact op met TÜV NORD. Vraag nu een offerte aan voor een BRL certificaat.

 

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525