Wat is HKZ?

Wat is HKZ?

Wat is HKZ?

Als zorgorganisatie wilt u de beste zorg leveren aan uw cliënten en daarom de kwaliteit van zorg bewaken en continu verbeteren. De HKZ normen geven u richting om invulling te geven aan de eisen, wat nodig is om ‘on top’ te blijven. Maar wat houdt het HKZ in? En hoe helpt het uw organisatie? Hier gaan we op deze pagina dieper op in.

Waarom HKZ?

 • U toont uw betrouwbaarheid aan richting cliënten en opdrachtgevers
 • U voldoet aan de eisen van opdrachtgevers en geldende wet- en regelgeving
 • U behoudt en verbetert de kwaliteit van uw zorg
 • U krijgt handvatten die u helpen invulling te geven aan het kwaliteitszorgsysteem

Het voordeel van HKZ is dat het certificatieschema is opgesteld door een team van mensen uit het werkveld. Specialisten die begrijpen hoe de branche werkt en wat belangrijk is. Daarnaast ook mensen werkzaam bij zorgverzekeraars, de inspectie en certificerende instellingen horen bij dit team. Voor u betekent dit dat uw branche specifieke activiteiten, vertaald zijn naar de norm. De norm fungeert daarom als een ‘roadmap’ om invulling te geven aan uw kwaliteitszorgsysteem. Dit maakt het HKZ-schema bijzonder geschikt voor organisaties werkzaam in een specifieke zorgbranche.

Een andere norm op het gebied van informatiebeveiliging is NEN 7510. Het verschil tussen ISO 27001 en NEN 7510 is dat NEN 7510 specifiek toegespitst is op informatiebeveiliging in de zorg. NEN 7510 helpt u als zorginstelling de juiste maatregelen te treffen om informatiebeveiligingsrisico’s aan te pakken. Op deze pagina leest u meer over het NEN 7510 certificaat.

De HKZ betekenis

HKZ betekent: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het keurmerk streeft naar een duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Het HKZ bevat, per specifieke norm, een set eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze zijn gebaseerd op ISO 9001 en het INK-model, het managementmodel opgesteld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het HKZ helpt organisaties een systeem op te zetten dat bijdraagt aan leren en verbeteren in de dagelijkse praktijk.

HKZ normen: wat zijn de verschillen?

HKZ bestaat uit een aantal specifieke normen die zijn gericht op verschillende zorgbranches. Veel van deze schema’s zijn afgeleid van ISO 9001 en vanaf daar specifiek gemaakt. Er zijn gemiddeld 20 HKZ-schema’s voor diverse type zorgsectoren, een greep uit de meest gehanteerde normen:

 • HKZ Kleine Organisaties
 • HKZ Apotheken
 • HKZ Fysiotherapie
 • HKZ Gehandicaptenzorg
 • HKZ Geestelijke Gezondheidszorg
 • HKZ Jeugdzorg
 • HKZ Mondzorg
 • HKZ Kinderopvang
 • HKZ Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • HKZ Zorg en Welzijn

Wat betekent certificering onder accreditatie?
Een accreditatie betekent dat het certificaat dat u bezit beschermd is. De certificerende instelling (CI) die uw certificaat verstrekt, wordt door een onafhankelijke accreditatieinstelling - zoals de Raad voor Accreditatie - beoordeeld. Zonder een positieve en onafhankelijke beoordeling mag een CI, op een aantal uitzonderingen na, het certificaat niet uitreiken. U zou kunnen stellen dat een certificaat onder accreditatie meer waarde heeft dan een certificaat zonder accreditatie. Hier gelden een aantal uitzonderingen. Voor sommige certificatieschema’s is accreditatie niet mogelijk. Dit betekent dat er geen onderscheidt bestaat tussen een certificaat met en zonder accreditatie, zoals bij de HKZ Zorg en Welzijn.

Wat heeft u nodig om te voldoen aan HKZ?

Het lijkt voor de hand liggend, maar de eerste stap wordt regelmatig overgeslagen. De HKZ norm bestellen. Wanneer u de norm erbij pakt kunt u direct controleren aan welke eisen uit de norm uw organisatie voldoet. De norm geeft richting, een beeld van de huidige situatie en doorloopt als het ware uw gehele organisatie proces. Voldoet u aan alle eisen? Waar zijn nog acties vereist?

Ontbreekt de kennis en expertise om dit zelfstandig aan te pakken, kunt u zich altijd laten bijstaan door een adviseur. De volgende stap is om een goed lopend managementsysteem op te zetten. Een systeem waarbij de processen van de organisatie in kaart zijn gebracht, afspraken zijn gemaakt hoe u procedures uitvoert en waarin traceerbaar is wat u heeft gedaan. Om te beoordelen of het systeem werkt zoals bedoeld, voert u interne audits uit en een directiebeoordeling.

Stel uw vraag over het HKZ certificaat

Voordat u de beslissing maakt om over te gaan op certificering in de zorg, kunt u altijd met uw vragen terecht bij onze TÜV Nederland specialisten. Bijvoorbeeld over het certificatietraject en wat u van een audit kunt verwachten: 

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525