Sustainable Material Inventory (SMI)

Sustainable Material Inventory (SMI)

 

Materiaalinventarisatie voor circulariteit en veiligheid

De Sustainable Material Inventory (SMI) biedt de mogelijkheid om materialen die in een pand zitten opnieuw in te zetten, om zo circulariteit te verwezenlijken. Het inventarisatiesysteem biedt de ruimte om zowel circulair bouwen mogelijk te maken, als om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het verstandig om te weten hoe u deze stoffen aan moet pakken, maar vaak zijn werknemers niet op de hoogte van de gevaarlijke stoffen die in een pand aangetroffen worden.

 

De Rol van TÜV NORD in het SMI schema

TÜV NORD is een van de initiatief nemende organisaties van de SMI. Wij nemen daarin de onafhankelijke rol van certificerende instantie op ons. Dat wil zeggen dat wij altijd met een neutrale blik vaststellen of een organisatie de SMI op een juiste manier toepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen van SMI

 

 

  • Circulair bouwen: Door de SMI kan een organisatie grote stappen maken in een weg naar een volledig circulaire economie. Dat is hard nodig omdat de EU voorschrijft dat alle lidstaten in 2030 voor ten minste 55% circulair moeten zijn.

  • Kostenbesparing: Het inzicht dat de SMI biedt zorgt ervoor dat ontwikkelaars een betere handelspositie hebben, omdat iedereen met dezelfde matenmeet. Maar ook dat materialen hergebruikt kunnen worden in plaats van dat deze nieuw ingekocht moeten worden.

  • Risicoverkleining bij gevaarlijke stoffen: De SMI biedt inzicht in alle stoffen die er zich in een pand bevinden, zo ook gevaarlijke stoffen. Deze inventarisatie gaat dieper dan slechts asbest en chroom 6 herkenning, het biedt inzicht in alle stoffen in een gebouw.
     

  • Inzicht in wat er met materialen gebeurt: vaak heeft een ontwikkelaar of pandeigenaar geen inzicht in wat er met de kostbare materialen die in een gesloopt pand zaten gebeurt. Door de SMI moet alles verantwoord worden, zodat duidelijk terug te vinden is welke voetprint op welke plek is afgelaten.
  • TÜV NORD is een van de initiatief nemende organisaties van de SMI. Wij nemen daarin de onafhankelijke rol van certificerende instantie op ons. Dat wil zeggen dat wij altijd met een neutrale blik vaststellen of een organisatie de SMI op een juiste manier toepast.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525