Certificering

Certificering

Certificering is betrouwbaarheid aantoonbaar maken, of dit nu is in de vorm van een certificaat of keurmerk. Betrouwbaarheid uit zich in vele vormen. Van kwaliteit, veiligheid en milieuzorg, tot duurzaamheid van producten en diensten en actuele thema’s zoals informatiebeveiliging, voedselveiligheid en patiënt-/cliëntveiligheid. TÜV certificering is het middel om inzichtelijk te maken aan uw opdrachtgevers, toezichthouders en overheid dat u aan wet- en regelgeving of eisen voldoet. Maar certificering helpt u ook bepalen welke partijen voor u betrouwbaar genoeg zijn om zaken mee te doen. Zowel de certificering van uw organisatie als die van uw leveranciers dragen bij aan het beperken van risico’s en aansprakelijkheid, ter bevordering van de continuïteit van uw organisatie.

Vormen van certificering

Voor iedere bedrijfssituatie ongeacht branche, grootte van het bedrijf, product, dienst of complexiteit zijn er vormen van certificering mogelijk. In sommige gevallen vrijblijvend, in andere gevallen worden de eisen opgelegd in uw branche door wetgeving of opdrachtgevers in de keten. Certificering bestaat in verschillende vormen. De meest voorkomende vorm in certificering van uw managementsysteem volgens ISO-normen. Indien u een proces uitvoert dat onderhevig is aan veiligheids- en/of milieurisico’s, kan in uw branche ook sprake zijn van (verplichte) beoordelingsrichtlijnen en wettelijke certificatieschema’s. Wanneer u een product voortbrengt of importeert kan bovendien sprake zijn van Europese wetgeving in de vorm van EG-richtlijnen waar deze aan moeten voldoen en dient er productcertificering plaats te vinden.

Certificering bij TÜV NORD

TÜV NORD helpt u aantoonbaar maken dat uw organisatie voldoet aan internationale normen, zoals ISO certificering, maar ook nationale normen en regelgeving in de vorm van NEN certificering, BRL certificering, SC certificering. Ook voor branchespecifieke certificering kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld als u dient te voldoen aan voedselveiligheidseisen met HACCP certificering of aan kwaliteitseisen in de zorg met HKZ certificering. TÜV NORD is ISO/IEC 17021 en ISO/IEC 17065 geaccrediteerd, wat betekent dat we certificering van managementsystemen en producten mogen verzorgen. We zijn tevens een aangewezen instelling (Notified Body), zodat we u kunnen ondersteunen in trajecten voor CE-markering en product certificering voor EG-typegoedkeuring volgens de Richtlijn Liften, Richtlijn Bouwproducten of Machinerichtlijn. Met onze vormen van training doet u vanuit eerste hand kennis op van auditoren die dagelijks organisaties zoals die van u auditen.

Wilt u weten hoe TÜV certificering kan bijdragen aan het succes van uw organisatie? Neem contact op met TÜV NORD.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificeringCustomer Service Center Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 528