VeBON

Met VeBON toont u aan dat voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria voor buitensportactiviteiten Met VeBON toont u aan dat voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria voor buitensportactiviteiten Met VeBON toont u aan dat voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria voor buitensportactiviteiten Met VeBON toont u aan dat voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria voor buitensportactiviteiten
Met VeBON toont u aan dat voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria voor buitensportactiviteiten

Veiligheid speelt een grote rol bij buitensportondernemingen wegens de kans op ongevallen bij de activiteiten die zij organiseren. VeBON (Vereniging van Buitensportondernemingen in Nederland) heeft in samenwerking met TÜV NORD daarom een norm opgesteld welke eisen specificeert met betrekking tot veiligheid bij het organiseren van buitensportactiviteiten, welke de veiligheid verhogen en de kans op ongevallen drastisch terugdringt.

De eisen in de norm hebben betrekking op 4 te onderscheiden hoofdprocessen: 

  • Managementproces (Beleid, vaststellen wettelijke eisen)
  • Verbeterproces (Beheersmaatregelen aan de hand van risicoinventarisatie)
  • Uitvoeren van activiteiten (voorbereiding, intake deelnemers, instructies, begeleiding en evaluatie)
  • Ondersteunende processen (Inkoop, onderhoud, uitbesteding, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)

Hoe komt u in aanmerking voor VeBON?

Om in aanmerking te kunnen komen voor certificering, dient u allereerst lid te zijn van vereniging VeBON. U draagt als organisatie vervolgens zorg voor het opzetten van een veiligheidssysteem welke voldoet aan de eisen zoals gespecificeerd in de veiligheidsnorm. 

Certificering van VeBON bij TÜV NORD

Zodra u hiervoor een werkend systeem hebt, kunnen wij de certificering volgens de TÜV Vebon veiligheidsnorm voor u verzorgen. Bovendien kunnen we u ondersteunen met periodieke keuring en andere vormen van keuring en inspectie van uw speeltoestellen en sporttoestellen. 

Wilt u meer informatie over het certificeren van de TÜV VeBON veiligheidsnorm? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring en inspectie van attracties

Informatie, offertes en planning van keuring en inspectieAfdeling Amusement Rides & Devices
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 560