Certex certificaat

Het CERTEX certificaat toont de betrouwbaarheid van industriële wasserijen en textielverhuurbedrijven aan Het CERTEX certificaat toont de betrouwbaarheid van industriële wasserijen en textielverhuurbedrijven aan Het CERTEX certificaat toont de betrouwbaarheid van industriële wasserijen en textielverhuurbedrijven aan Het CERTEX certificaat toont de betrouwbaarheid van industriële wasserijen en textielverhuurbedrijven aan
Het CERTEX certificaat toont de betrouwbaarheid van industriële wasserijen en textielverhuurbedrijven aan

Het Certex certificaat is een bewijs van kwaliteitszorg voor de textielbranche. Met het certificaat maken industriële wasserijen en textielverhuurbedrijven aantoonbaar dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen in het Certex Kwaliteitshandboek Textielverzorging van Federatie Textielbeheer Nederland (FTN). Het certificatieschema is gebaseerd op ISO 9001 maar uitgebreid met specifieke eisen voor de branche.

Waarom een Certex certificaat?

Een kwaliteitscertificaat maakt aantoonbaar dat u processen op orde hebt en dus een betrouwbaar leverancier bent voor uw afnemers en klanten. Betrouwbare processen (en klanten die u betrouwbaar vinden) ondersteunen de continuïteit van uw organisatie. En als u dan toch al een kwaliteitscertificaat nastreeft, waarom dan niet een branchegerichte variant? Certex zorgt voor een toespitsing van kwaliteitszorg op uw primaire proces en dus gericht op uw praktische bedrijfssituatie. De toegevoegde waarde van Certex is bovendien dat ook uw klanten worden betrokken in de beoordeling van uw organisatie. Dit biedt u dus ook weer hele feitelijke informatie over waar u beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen. Het Certex certificaat wordt inmiddels naast de gezondheidszorg ook erkend in de industrie en horeca. Dit biedt u weer kansen voor groei.

Waarom een Certex certificaat door TÜV NORD?

TÜV NORD is de enige certificerende instelling in Nederland die Certex mag beoordelen. Het vertrouwen van FTN geeft dus wel aan dat onze auditoren vakkundig genoeg zijn en genoeg affiniteit met uw branche hebben om ook uw organisatie te beoordelen volgens het schema. We hanteren bovendien een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen. Tijdens de audit gaan we niet op zoek gaan naar gebreken in uw systeem, maar zoeken naar bevestiging dat uw organisatie voldoet aan de eisen in het schema. Dit betekent overigens niet dat we nalaten pijnpunten bloot te leggen zodat u zaken kunt verbeteren. Het Certex certificaat kunt u bij TÜV NORD ook uitstekend combineren met andere certificering, zoals het ISO 14001 certificaat of ISO 50001 certificaat.

Wilt u zich laten certificeren volgens Certex? Neem vandaag nog contact met ons op.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525