Waarom is kwaliteit in de zorg belangrijk?

Waarom is kwaliteit in de zorg belangrijk?

In welke zorgsector u ook werkzaam bent, u wilt een betrouwbare partner zijn voor uw cliënten. Maar waar is het leveren van kwaliteit in de zorg nu van afhankelijk? En waarom is het zo belangrijk om de kwaliteit in de zorg te managen?

Op deze pagina leest u:

  • Waarom kwaliteit van zorg belangrijk is
  • Hoe u voldoet aan wet- en regelgeving
  • Hoe kwaliteit van zorg bijdraagt aan aanbestedingscriteria

Kwaliteit van zorg: voldoen aan wetgeving

Wilt u kwaliteit leveren in de zorg? Dan is het voldoen aan wetgeving in de zorg daar een onderdeel van. Voor iedere branche en zorgsector bestaan specifieke wetten en richtlijnen. Deze worden opgesteld door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de brancheorganisaties. Dit maakt het onderwerp wetgeving in de zorg ook direct zo complex. Omdat er zoveel verschillende werkterreinen zijn. Welke wetgeving in de zorg gelden voor uw organisatie?

Veel brancheverenigingen houden bij welke wetgeving van toepassing is, en communiceren dit met hun leden. Opdrachtgevers vereisen soms dat u aan bepaalde richtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er diverse wetten waar (bijna) iedere zorgverlener aan dient te voldoen, te denken aan: Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg en de Wetten op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, oftewel de BIG.

U wilt dat de gegevens van uw patiënten bij u veilig zijn. Daarom komt ook de wet AVG in de zorg om de hoek kijken. Om de privacy te beschermen is een goede informatiebeveiliging vereist.

Het kwaliteitskader kan ook behoren tot een van de standaarden. Waarom moeten zorgorganisaties hieraan voldoen? Omdat het kwaliteitskader als doel heeft om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren en van elkaar leren. Het biedt een kader waarbinnen de gehele zorgsector beweegt. Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem helpt u te voldoen aan het kwaliteitskader, omdat een managementsysteem op dezelfde bouwstenen wordt gebouwd. Het voordeel van een kwaliteitsmanagementsysteem is dat het een lange termijn basis vormt voor de kwaliteit van uw zorginstelling.

Met kwaliteit voldoen aan aanbestedingscriteria in de zorg

In veel zorgsectoren worden door opdrachtgevers aanbestedingen uitgeschreven waar u als zorgorganisatie op kunt inschrijven. Ook zorgverzekeraars doen hier soms aan mee. De partij die aanbestedingen doet moet zich bij de keuze houden aan een aantal regels, deze staan beschreven in de Aanbestedingswet.

Om in aanmerking te komen voor aanbestedingen in de zorg worden er eisen gesteld aan de kwaliteit die zorgorganisaties leveren. Het opstellen van een kwaliteitssysteem of managementsysteem helpt u om aantoonbaar te maken dat kwaliteit in de zorg geborgd is. U laat zien dat u aan actuele wet- en regelgeving bij houdt en dat u proactief bent in het verbeteren van uw organisatie. Opdrachtgevers, klanten en andere belanghebbenden zien u als betrouwbare partner omdat u laat zien dat u kwaliteit belangrijk vindt.

Stel uw vraag over kwaliteit in de zorg

Onze TÜV-specialisten leggen u graag in een vrijblijvend gesprek uit hoe HKZ certificering kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem in de zorg. 

Stel uw vraag aan een specialist:

  • Welke wetgeving is voor mijn zorgorganisatie van toepassing?
  • Hoe zet u een kwaliteitsmanagementsysteem op in de zorg?
Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525