Wtta

Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta)

De Wtta, het nieuwe toelatingsstelsel, zal invloed krijgen op tienduizenden bedrijven in Nederland. Zeker op de flexmarkt is de impact enorm. Wil jij weten wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Op deze pagina geven wij antwoord op de zes meest belangrijke vragen.

 

Wat is de Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)?

De Wtta introduceert een toelatingsstelsel in de Waadi. Straks mogen ondernemers alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als ze goedkeuring hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 

Het toelatingsstelsel heeft twee doelen:

  • Verbeterde bescherming van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, met speciale aandacht voor arbeidsmigranten.
  • Vermindering van oneerlijke concurrentie tussen alle in- en uitleners van personeel.

Wtta

 

De handhaving van de toelatingsplicht start vanaf 1 januari 2027. Uitleners moeten de aanvraag voor toelating wel vóór 1 juli 2026 indienen.

 

Hoe is dit Wtta wetsvoorstel ontstaan?

Malafide uitzendbureaus ontwijken regels en maken misbruik van kwetsbare arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten. Zo bleek uit het onderzoeksrapport van de commissie-Roemer. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) heeft in 2020 verschillende aanbevelingen gedaan om deze problematiek aan te pakken.

In opvolging van één van de aanbevelingen streeft de regering naar de invoering van een toelatingsstelsel voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De Wtta waarin dit toelatingsstelsel is uitgewerkt, gaat naar verwachting per 1 januari 2026 in, waarna de Arbeidsinspectie per 1-1-2027 kan gaan handhaven.

TÜV NORD, twee andere inspectie-instellingen en Wissenraet Van Spaendonck (bekend van het SNA-keurmerk) fungeerden als sparringpartners voor de overheid. We gaven gevraagd en ongevraagd advies om met name de uitvoering van deze wet succesvol te laten verlopen.

De wet komt er aan

Het is heel waarschijnlijk dat de ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) er komt.

Deadline

Als uitlener moet je vóór 1 juli 2026 de aanvraag voor toelating indienen bij de toelatende instantie (TI).

Verplicht 

Dit toelatingsstelsel wordt verplicht. Zonder toelating mag je niet meer uitlenen en moet je je bedrijfsactiviteiten staken.

Voor wie gaat verplichte toelating gelden?

Voor wie gaat verplichte toelating gelden?

De kern van het wetsvoorstel is dat alle uitleners - dus alle ondernemingen en rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen - een toelating moeten hebben. Dit geldt ook voor buitenlandse uitleners die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen. Daarnaast mogen ondernemingen die ter beschikking gestelde arbeidskrachten willen inlenen, dit alleen doen bij toegelaten uitleners.

Aan welke eisen moet je voldoen?

Aan welke eisen moeten uitleenbedrijven voldoen in het toelatingsstelsel?

Om een toelating te krijgen en te behouden, moeten uitleners voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) van de onderneming overleggen;
  • Financiële zekerheid stellen door middel van een waarborgsom van honderdduizend euro;
  • Voldoen aan de eisen in het normenkader en dit onderbouwen met een inspectierapport. Dit is vergelijkbaar met de gang van zaken bij het SNA-keurmerk Deze eisen gaan met name over een betere naleving van de Nederlandse arbeids- en fiscale wetten, Cao-verplichtingen en sociale verzekeringswetten.

Waarom TÜV NORD voor jou een sterke partner is

 

Onafhankelijkheid
TÜV NORD Nederland is een technische en zakelijke serviceprovider in onafhankelijke beoordeling zoals certificering, keuring, inspectie en training. We bevorderen sinds 1981 veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving.

Expertise
Je hebt één van onze experts aan je zijde. TÜV NORD heeft een team van experts op het gebied van cybersecurity, die geaccrediteerd zijn voor certificering, testen en inspectiediensten.

Internationaal expertnetwerk
Wij zijn onderdeel van de TÜV NORD GROUP, met tienduizenden activiteiten in 70 landen en meer dan 10.000 werknemers (in FTE). Wij ondersteunen bij al je IT-vraagstukken, ook over de grens.

Industriële ervaring
In Nederland beoordelen onze ruim 300 vakmensen dagelijks producten, diensten, systemen, arbeidsmiddelen, transportmiddelen, machines en cybersecurity. Dat doen we in de meest uiteenlopende branches.

Praktisch en laagdrempelig
TÜV NORD Nederland onderscheidt zich door haar nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen. Wij maken aantoonbaar dat jouw organisatie voldoet aan de gestelde eisen voor betrouwbaarheid.

Gericht op verbetering
Tijdens onze beoordelingen identificeren we heel feitelijk risico’s en pijnpunten, om draagvlak voor verbetering te verkrijgen. We helpen bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en ondersteunen de continuïteit van jouw organisatie.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een bericht!
Neem direct contact op met onze specialist via

Lees meer in onze blog:

Wtta: Wat moet je doen en wanneer?

Om te voldoen aan de nieuwe Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), moeten uitleners vóór 1 juli 2026 een aanvraag indienen bij de toelatende instantie...

Lees meer