Keuring van speeltoestellen

Keuring van speeltoestellen

Keuring speeltoestellen

Wanneer u speeltoestellen in Nederland produceert, verhandelt of in gebruik laat nemen bent u als fabrikant of importeur van speeltoestellen wettelijk verplicht te voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). U kunt als beheerder, fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen als het speeltoestel niet voldoet aan deze wettelijke bepalingen. Keuring (certificatie) van speeltoestellen moet worden uitgevoerd door een daartoe aangewezen keuringsinstantie (AKI). TÜV NORD is zo'n aangewezen instantie.

Wettelijke eisen

Welke wettelijke eisen zijn van toepassing op een speeltoestel?

In Nederland ziet de NVWA toe op de veiligheid van speeltoestellen. De fabrikant, leverancier of beheerder van een speeltoestel draagt de verantwoording dat het speeltoestel zodanig is ontworpen en gemaakt dat het geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van de mens en dat het toestel voldoet aan alle geldende voorschriften. Als beheerder van speeltoestellen moet u aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen om ervoor te zorgen dat het toestel geen gevaar oplevert.

 

Op deze pagina leest u welke wettelijke eisen er op het gebied van speeltoestellen zijn en voor wie deze zijn bestemd.

Hoe voldoet mijn speeltoestel aan de wet en veiligheidseisen?

U weet welke wettelijke eisen er gelden voor speeltoestellen. Maar hoe voldoet u als fabrikant, leverancier of beheerder aan de minimale veiligheidseisen?

 

Op deze pagina leest u alles over het voldoen aan deze wettelijke- en veiligheidseisen.

Inhoud keuring

Tijdens een keuring van speeltoestellen wordt naar uiteenlopende aspecten gekeken om de veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen

Wat houdt een keuring van speeltoestellen in?

Zelfs als uw speeltoestel is gemaakt conform de relevante normen is niet zeker dat het voldoet aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) omdat technische voorschriften niet alle mogelijke risico’s kunnen afdekken. Met een keuring van uw speeltoestellen kunt u aantonen dat uw speeltoestellen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 

 

Op deze pagina vertellen we u meer over wat een keuring inhoudt en waarom u deze van meerwaarde is

Wie keurt mijn speeltoestel?

In Nederland moeten alle speeltoestellen die niet bedoeld zijn voor privé-gebruik volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) gekeurd worden. Deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een erkende Aangewezen Keuringsinstantie (AKI), TÜV NORD is zo'n AKI. 

Waarom een keuring speeltoestellen bij TÜV NORD?

Met een keuring of inspectie van uw speeltoestellen bij TÜV NORD kunt u de volgende voordelen verwachten:

  • Wereldwijde deskundigheid: U bent verzekerd van ons deskundige oordeel door onze internationale accreditatie voor keuring van speeltoestellen. Daarnaast beschikken we over een ministeriële aanwijzing in Nederland en Frankrijk, ADIPS-erkenning voor keuring van luchtkussens en trampolines in het Verenigd Koninkrijk, tot zelfs een accreditatie voor speeltoestellen in de Verenigde Arabische Emiraten. Lees hier meer over de waarde van accreditatie.
  • Diepgaande ervaring: Ons marktleiderschap is een belangrijke indicatie dat u bij ons gebruik kunt maken van brede en jarenlange ervaring (ruim 20 jaar) en diepgaande expertise voor zelfs de meest complexe toestellen. Veel van onze collega’s hebben bovendien een rol in diverse normcommissies. Daarmee pogen we met onze praktijkervaring zoveel mogelijk de normen te laten aansluiten aan de praktijk
  • No-nonsense tarieven: U maakt uitsluitend kosten voor de uren die we daadwerkelijk aan keuring en inspectie besteden, naast kosten voor reistijd en reis- en verblijfskosten. In tegenstelling tot andere partijen in de markt betaalt u geen aanhoudende of aanvullende kosten voor administratie of jaarlijks onderhoud van uw certificaten. Gekeurd is gekeurd.
  • Acceptatie in veeltal landen. Onze certificaten worden in veel landen geacepteerd waarmee u de veiligheid van uw toestel kunt aantonen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om rapportage in buitenlandse talen te ontvangen. U kunt de rapportage van keuringen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans verkrijgen.
  • Betrouwbaarheid van A tot Z: Onze dienstverlening houdt niet op bij de keuring of inspectie van uw speeltoestellen. We verzorgen indien gewenst de volledige betrouwbaarheid van uw inrichtingen, locatie en organisatie. Denk hierbij aan certificering van uw kwaliteitsborgingsysteem (volgens TPC of op basis van ISO 9001) ten behoeve van typekeur van speeltoestellen, of keuring en inspectie van uiteenlopende andere objecten.

Wat kost een keuring speeltoestellen?

De kosten voor een keuring van speeltoestellen lopen enorm uiteen, zoals ook de complexiteit van speeltoestellen enorm uiteenloopt. Bent u voornemens de kosten voor keuring van speeltoestellen te gaan budgetteren dan voorzien we u graag van een offerte.

Benodigde informatie voor uw aanvraag van een keuring speeltoestellen

Alvorens we een keuring op uw speeltoestel kunnen uitvoeren dient u ons te voorzien van de informatie zoals genoemd in artikel 9 en artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen:

  • De plaats waar het toestel is vervaardigd;
  • Het bouwjaar en de benaming van het speeltoestel;
  • het in artikel 14 van het WAS bedoelde Technisch Constructiedossier (TCD) van het speeltoestel;
  • de plaats waar het toestel kan worden gekeurd.

Een keuring van speeltoestellen aanvragen

Wilt u een keuring van speeltoestellen laten uitvoeren? Vraag deze dan direct aan.

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectie TÜV Nederland