MENU
Keuring van speeltoestellen

Keuring van speeltoestellen

Wettelijke verplichte keuring van speeltoestellen

Wanneer u speeltoestellen in Nederland produceert, verhandelt of in gebruik laat nemen bent u als fabrikant of importeur van speeltoestellen wettelijk verplicht te voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

U kunt als fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval, wanneer het speeltoestel niet is gemaakt volgens de wettelijke bepalingen, of wanneer het bij te verwachten gebruik een gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de gebruiker.

U moet daarom zorgen:

 • voor een veilig ontwerp en productie van het toestel;
 • dat het toestel is voorzien van de juiste documentatie en opschriften, zodat het kan worden geïnspecteerd en onderhouden gedurende de gehele levensduur van het toestel;
 • dat het toestel is gekeurd door een daartoe aangewezen instantie, zoals TÜV Nederland.

Keuring van uw speeltoestellen is in Nederland bij wet verplicht. Deze eis geldt voor speeltoestellen in de gehele openbare ruimte, dat wil zeggen, overal waar de overheid (NVWA) kan controleren. Speeltoestellen op privéterrein worden aangemerkt als speelgoed en vallen onder andere wetgeving. Door middel van de keuring wordt vastgesteld of uw speeltoestellen voldoen aan de wet.

Uw verplichtingen in het buitenland

In het buitenland is er niet altijd sprake van specifieke wetgeving, maar de essentie van uw verantwoordelijkheid is hetzelfde: U kunt aansprakelijk worden gehouden voor een ongeval wanneer uw toestel niet veilig is.

Waarom keuring van speeltoestellen?

Zelfs als uw speeltoestel is gemaakt volgens aangewezen normen is niet zeker dat het voldoet aan het WAS, omdat technische voorschriften niet alle mogelijke risico’s kunnen afdekken.

Met de keuring van uw speeltoestellen wordt vastgesteld dat toestellen dan ook daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau. Denk daarbij aan beknellingrisico’s, valgevaar en andere gezondheid- en veiligheidsrisico’s.

Keuring speeltoestellen: een certificaat als bevestiging

Als met de keuring kan worden vastgesteld dat het speeltoestel daadwerkelijk aan de wet voldoet en veilig kan worden gebruikt, wordt een certificaat voor het speeltoestel afgegeven. Met het certificaat kunt u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke eisen en dat u niet nalatig bent geweest inzake de veiligheid van het toestel als het aankomt op wettelijke aansprakelijkheid.

Een verstrekt certificaat is blijvend het bewijs dat het speeltoestel in overeenstemming met de wet is. De keuring vindt dan ook slechts 1 keer plaats. Alleen typecertificaten kunnen in de toekomst ooit vervallen als de norm die bij de keuring is toegepast komt te vervallen of wordt vervangen.

Elk speeltoestel vervaardigd en geplaatst na de invoering van de wet in 1997 moet beschikken over een certificaat van goedkeuring van een aangewezen keuringsinstantie zoals TÜV Nederland.

Waarom een keuring speeltoestellen bij TÜV Nederland?

Met een keuring of inspectie van uw speeltoestellen bij TÜV Nederland kunt u de volgende voordelen verwachten:

 • Wereldwijde deskundigheid: U bent verzekerd van ons deskundige oordeel door onze internationale accreditatie voor keuring van speeltoestellen. Daarnaast beschikken we over een ministeriële aanwijzing in Nederland en Frankrijk, ADIPS-erkenning voor keuring van luchtkussens en trampolines in het Verenigd Koninkrijk, tot zelfs een accreditatie voor speeltoestellen in de Verenigde Arabische Emiraten. Lees hier meer over de waarde van accreditatie.
 • Diepgaande ervaring: Ons marktleiderschap is een belangrijke indicatie dat u bij ons gebruik kunt maken van brede ervaring en diepgaande expertise voor zelfs de meest complexe toestellen.
 • No-nonsense tarieven: U maakt uitsluitend kosten voor de uren die we daadwerkelijk aan keuring en inspectie besteden, naast kosten voor reistijd en reis- en verblijfskosten. In tegenstelling tot andere partijen in de markt betaalt u geen aanhoudende of aanvullende kosten voor administratie of jaarlijks onderhoud van uw certificaten. Gekeurd is gekeurd.
 • Mogelijkheid rapportage in buitenlandse talen: U kunt de rapportage van keuringen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans verkrijgen.
 • Betrouwbaarheid van A tot Z: Onze dienstverlening houdt niet op bij de keuring of inspectie van uw speeltoestellen. We verzorgen indien gewenst de volledige betrouwbaarheid van uw inrichtingen, locatie en organisatie. Denk hierbij aan certificering van uw kwaliteitsborgingsysteem (volgens TPC of op basis van ISO 9001) ten behoeve van typekeur van speeltoestellen, of keuring en inspectie van uiteenlopende andere objecten.

Kosten voor een keuring van speeltoestellen

De kosten voor een keuring van speeltoestellen lopen enorm uiteen, zoals ook de complexiteit van speeltoestellen enorm uiteenloopt. Bent u voornemens de kosten voor keuring van speeltoestellen te gaan budgetteren dan voorzien we u graag van een offerte.

Benodigde informatie voor uw aanvraag van een keuring speeltoestellen

Alvorens we een keuring op uw speeltoestel kunnen uitvoeren dient u ons te voorzien van de informatie zoals genoemd in artikel 9 en artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen:

 • De plaats waar het toestel is vervaardigd;
 • Het bouwjaar en de benaming van het speeltoestel;
 • het in artikel 14 van het WAS bedoelde Technisch Constructiedossier (TCD) van het speeltoestel;
 • de plaats waar het toestel kan worden gekeurd.

Een keuring van speeltoestellen aanvragen

Wilt u een keuring van speeltoestellen laten uitvoeren? Vraag deze dan direct aan.

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectie

Walter Verbaarschot
Manager Sport, Play, Recreaction

0499 - 339 534

Stel uw vraag over
Keuring en inspectie van speeltoestellen