PayOK keurmerk

Het PayOK keurmerk, de naam zegt het eigenlijk al, is een keurmerk om aan te tonen dat u uw werknemers de juiste beloning betaalt en de juiste CAO gebruikt. Daarmee is het op het gebied van beloning een aanvulling op het SNA-keurmerk. Met het PayOK keurmerk wordt het risico op ketenaansprakelijkheid voor zowel opdrachtgever als  -nemer ingeperkt.

Wat en voor wie is het PayOK keurmerk?

Het PayOK keurmerk is opgericht en wordt beheerd door Stichting PayOK. Het toetst of ondernemingen voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet heeft als doel werknemers beter te beschermen tegen onderbetaling. Met de wet kunnen constructies die zijn opgezet om regels voor minimumloon en cao-afspraken te omzeilen, aangepakt worden. Daarnaast zorgt het ervoor dat bonafide werkgevers gevrijwaard worden tegen oneerlijke concurrentie.

Door het keurmerk komt er inzicht in de keten welke organisatie zijn werknemers eerlijk betaalt. Met het PayOK certificaat laat u zien dat u werknemers het juiste loon betaalt en dat de risico’s voor uw opdrachtgever zijn beperkt. Het risico op ketenaansprakelijkheid wordt namelijk voor zowel opdrachtgever als –nemer ingeperkt.

De belangrijkste speerpunten van de PayOK norm zijn:

  • Beperken aansprakelijkheid van (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde elementen, zoals bijvoorbeeld betaling van het juiste loon
  • Voorkomen hoge boetes voor (hoofd)opdrachtgevers wanneer in de keten mensen werken die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen

Waarom het PayOK keurmerk?

Wanneer u opgaat voor het PayOK keurmerk krijgt u bezoek van een inspecteur. Deze inspecteur controleert diverse gegevens en procedures, zoals de personeels- en loonadministratie, naleving CAO, pensioen en bedrijfseigen regelingen. Aan de hand van deze controles wordt bepaald of u voldoet aan de eisen van de PayOK norm. Zo ja, dan wordt u opgenomen in het openbare register. Vervolgens zal u elk jaar opnieuw gecontroleerd worden op uw administratie.

Certificering voor het PayOK keurmerk

Wanneer u opgaat voor het PayOK keurmerk krijgt u bezoek van een inspecteur. Deze inspecteur controleert diverse gegevens en procedures, zoals de personeels- en loonadministratie, naleving CAO, pensioen en bedrijfseigen regelingen. Aan de hand van deze controles wordt bepaald of u voldoet aan de eisen van de PayOK norm. Zo ja, dan wordt u opgenomen in het openbare register. Vervolgens zal u elk jaar opnieuw gecontroleerd worden op uw administratie.

Waarom een PayOK keurmerk bij TÜV NORD?

TÜV NORD is één van de door de stichting PayOK aangewezen certificatie instellingen die mag toetsen op de PayOK norm. Onze onafhankelijke blik helpt u kritisch naar uw organisatie te kijken en de verbeterpunten boven water te halen. We hanteren een nuchtere en toegankelijke manier van inspecteren waarbij we graag met u meedenken.

  • Een persoonlijke aanpak en vaste contactpersoon. Door onze persoonlijke aanpak met een vaste contactpersoon, kunnen we uw vragen snel beantwoorden en snel en direct communiceren. Zo heeft u binnen één werkdag een offerte. Door onze flexibele houding, kunnen we samen met u kijken naar de meest optimale planning voor een inspectie.
  • Wij stellen uw doelen voorop. Bij TÜV NORD  weten we dat het keurmerk belangrijk is, maar dat uw doelstellingen nog veel belangrijker zijn. Wat hoopt u te bereiken met het behalen van het keurmerk? Om u te helpen bij het behalen van uw doelstellingen kijken we kritisch naar uw situatie en geven we concreet aan waar eventuele risico’s liggen, maar leggen we ook kansen bloot. Zo haalt u het meeste uit uw organisatie.
  • Alles onder één dak. Naast een PayOK-keurmerk, kunt u bij ons ook terecht voor een SNA keurmerk, , SNF keurmerk, maar ook diverse ISO certificaten, waaronder het ISO 9001 certificaat.
  • Branche specifieke kennis. Doordat we meerdere normen uit de branche certificeren en jarenlange ervaring hebben, bent u bij ons verzekerd van branche specifieke kennis en heeft u met onze inspecteurs volwaardige gesprekspartners die een praktijkgerichte rapportage afleveren.
  • Ervaren certificeringspartner. TÜV NORD is een ervaren certificeringspartner dat naast Nederland ook actief is in veel andere landen. Sinds 1981 bevorderen we in organisaties verspreid over allerlei branches veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met meer dan 175 vakkundige specialisten beoordelen we dag in dag uit uiteenlopende organisaties.

 

Deel deze pagina

Stel uw vraag over

SNA. SNF, ABU, NBBU, ZZP bemiddeling, Schoonmakend Nederland of het SZP keurmerk

Informatie over SNA. SNF, ABU, NBBU, ZZP bemiddeling, Schoonmakend Nederlandof het SZP keurmerk dienstverleningCustomer service SNA. SNF, ABU, NBBU, ZZP bemiddeling, Schoonmakend Nederland of het SZP keurmerk dienstverlening
TÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 525
info@tuv.nl