NBBU-keurmerk

 

NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) behartigt de belangen van zo’n 1200 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties. Dat doet zij enerzijds door erop toe te zien dat zijn leden de, soms complexe, wet- en regelgeving toepassen en in acht nemen. Hiermee zorgt zij ervoor dat de NBBU CAO voor arbeidskrachten in de uitzendbranche op een juiste manier wordt toegepast. Er worden dus een aantal eisen gesteld aan een lidmaatschap, maar daar krijgen de leden ook wat voor terug:

  • Afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
  • Belangenbehartiging op diverse niveaus
  • Servicedesk voor allerhande vragen op gebied van (sociale) wet- en regelgeving, CAO en arbeidsrechtelijke vraagstukken
  • Trainingen om kennis over uitzendbranche op niveau te krijgen/behouden

 

Wat zijn NBBU CAO controles?

 

Om ervoor te zorgen dat leden de voorwaarden van het lidmaatschap van NBBU respecteren worden er door aangewezen inspectie-instellingen zoals TÜV NORD lidmaatschapscontroles uitgevoerd. De nadruk van deze controles ligt op het correct toepassen van de NBBU CAO. Er zijn 2 varianten lidmaatschapcontroles: -

Toetredingsscreening

Voordat u lid wordt zal in een toetredingsscreening worden vastgesteld of u aan de NBBU eisen voldoet en of u klaar bent om de CAO te mogen toepassen.

Periodieke controle

Nadat u lid bent geworden wordt u gedurende uw lidmaatschap periodiek gecontroleerd op dezelfde criteria als bij de toetredingsscreening. Doel hiervan is dat u blijft voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die NBBU vereist. Hoe vaak u een periodieke inspectie ondergaat is afhankelijk van de resultaten uit vorige inspecties.

Om lid te kunnen worden van NBBU is het dus van belang dat u een toetredingsscreening laat doen. Daarnaast is het verplicht om het SNA keurmerk te bezitten. Indien u ook huisvesting verzorgt is verder het SNF keurmerk ook verplicht om te hebben.

 

Waarom een NBBU CAO controles bij TÜV NORD?

 

TÜV NORD verzorgt al jarenlang inspecties in de uitzendbranche. Onze onafhankelijke blik helpt u kritisch naar uw organisatie te kijken en de verbeterpunten boven water te halen. We hanteren een nuchtere en toegankelijke manier van inspecteren waarbij we graag met u meedenken.

 

Alles onder één dak

Naast een NBBU-keurmerk, kunt u bij ons ook terecht voor een SNA en SNF keurmerk, Keurmerk Schoon, VCA/VCU certificaat, maar ook diverse ISO certificaten, waaronder op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Een persoonlijke aanpak

Door onze persoonlijke aanpak, kunnen we uw vragen snel beantwoorden en snel en direct communiceren. Door onze flexibele houding, kunnen we samen met u kijken naar de meest optimale planning voor een inspectie.

Wij stellen uw doelen voorop

Bij TÜV NORD weten we dat het keurmerk belangrijk is, maar dat uw doelstellingen nog veel belangrijker zijn. Wat hoopt u te bereiken met het behalen van het keurmerk? Om u te helpen bij het behalen van uw doelstellingen kijken we kritisch naar uw situatie en geven we concreet aan waar eventuele risico’s liggen, maar leggen we ook kansen bloot. Zo haalt u het meeste uit uw organisatie.

 

Stel uw vraag over

SNA. SNF, ABU, NBBU, ZZP bemiddeling, Schoonmakend Nederland of het SZP keurmerk

Informatie over SNA. SNF, ABU, NBBU, ZZP bemiddeling, Schoonmakend Nederlandof het SZP keurmerk dienstverleningCustomer service SNA. SNF, ABU, NBBU, ZZP bemiddeling, Schoonmakend Nederland of het SZP keurmerk dienstverlening
TÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 525
info@tuv.nl