Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

Men hoeft niet werkzaam te zijn in de sector om te begrijpen dat zorg en welzijn onder grote druk staat. Verzekeraars verwachten tegen minimale kosten maximale kwaliteit en ook eisen vanuit wetgeving worden steeds hoger. Meer doen met minder is dus onderdeel van de tijdsgeest. Het beperken van risico’s was al een grote eis door opdrachtgevers en toezichthouders maar deze komt in steeds meer vormen en onderwerpen tot uiting. Met name informatiebeveiliging en cliënt-/patiëntveiligheid zijn thema’s die nu spelen. In de welzijnsector zien we bovendien dat door deze economische tijd ook nadruk ligt op mensen weer op tijd en op een goede manier aan het werk krijgen door middel van arbeidsreïntegratie. De behoefte aan transparantie in uw branche blijft dus groeien. Maar niet alleen u bent het onderwerp. U wilt tenslotte ook weten dat leveranciers aan uw eisen voldoen en betrouwbaar zijn.

Onze dienstverlening in Zorg en Welzijn

ISO 9001 certificering

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. In vrijwel iedere sector is deze norm een begrip en dus ook toepasbaar in de zorgbranche. 

NEN-EN 15224 certificering

De NEN-EN 15224 is een norm voor kwaliteitszorg die gebaseerd is op de ISO 9001, maar meer nadruk legt op het zorgproces. Hiermee maakt u aantoonbaar aan verzekeraars en cliënten dat uw organisatie voldoet aan kwaliteitseisen toegespitst op de zorgsector.

HKZ certificering

Als zorgorganisatie wilt u de beste zorg leveren aan uw cliënten en daarom de kwaliteit van zorg bewaken en continu verbeteren. De HKZ normen geven u richting om invulling te geven aan de eisen.

HKZ training

Leer hoe u kwaliteitszorg wèl doeltreffend en doelmatig inzet en HKZ certificering kunt behalen, met HKZ training bij TÜV Nederland.

ISO 27001 certificering

Het ISO 27001 certificaat helpt bij het opzetten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) in uw organisatie. Hiermee weet u zeker dat u er alles aan hebt gedaan om informatie te beveiligen en te voldoen aan privacywetgeving.

NEN 7510 certificering

De NEN 7510 bevat dezelfde inhoud als de ISO 27001 met additionele zorgspecifieke eisen. Met certificering toont u aan dat u goed omgaat met de medische gegevens van uw cliënten/patiënten. 

Overige oplossingen in Zorg en Welzijn

Certificering en keuring in zorg en welzijn

Onafhankelijke beoordeling is de enige objectieve manier om vast te stellen dat uw organisatie en uw leveranciers aantoonbaar aan eisen voldoen. De toegevoegde waarde van beoordeling zit echter ook in het feit dat we routines doorbreken door pijnpunten in uw organisatie bloot te leggen. Dit creëert draagvlak voor verbetermaatregelen die een positieve uitwerking hebben op de continuïteit van uw organisatie. Onze oplossingen in de zorg en welzijn zijn divers. In de eerstelijnszorg wordt vaak het HKZ-certificaat afgenomen, maar zien we ook in toenemende mate de vraag naar NEN-EN 15224, de op de zorgsector toegespitste ISO 9001-variant. Informatiebeveiliging is bovendien een hot topic in de Zorg, zodat ook de populariteit van NEN 7510 en ISO 27001 sterk groeit. Verder beoordelen we op specifieke vakgebieden zoals het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken.

TÜV Nederland helpt bij certificering in zorg en welzijn

Onderscheid tussen instellingen in onafhankelijke beoordeling liggen wellicht niet zo voor de hand voor u. Wij kenmerken ons door een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen, waarbij we zoeken naar bevestiging dat uw organisatie voldoet aan gestelde eisen, in tegenstelling tot zoeken naar gebreken in uw systematiek. Uiteraard doen we dit met vakkundige auditoren met ervaring in uw branche zoals u mag verwachten. We bekijken graag met u samen welke oplossingen het beste bij uw organisatie passen.

Wilt u weten wat we voor uw specifieke organisatie kunnen betekenen? Stel uw vraag aan onze specialisten.

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor certificering Afdeling Sales Certificatie