Klachten

Voor klachten en opmerkingen maakt u gebruik van de klachtenprocedure op onze website Voor klachten en opmerkingen maakt u gebruik van de klachtenprocedure op onze website Voor klachten en opmerkingen maakt u gebruik van de klachtenprocedure op onze website Voor klachten en opmerkingen maakt u gebruik van de klachtenprocedure op onze website
Voor klachten en opmerkingen maakt u gebruik van de klachtenprocedure op onze website

Bent u niet helemaal tevreden over onze dienstverlening of hebt u een opmerking over een certificaathouder? We ontvangen graag een bericht als dit het geval is. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze organisatie en dienstverlening dus wij nemen uw opmerkingen altijd serieus. Help ons het iedere dag beter te doen.

Geef uw klacht of opmerking door

Als u een klacht of opmerking aan ons door wilt geven vragen wij u deze te voorzien van de volgende informatie om er zorg voor te kunnen dragen dat we uw verzoek spoedig, op een geschikte manier en zonder misverstanden kunnen afhandelen.

Formuleren van uw klacht

Formuleer uw klacht als volgt:

  • In de Nederlandse taal
  • Binnen een jaar na constatering
  • Met een nauwkeurige omschrijving van de gedraging waar de klacht/opmerking over gaat
  • Eventueel met een mogelijke oplossing voor het probleem
  • Vermeld uw naam en contactgegevens

Versturen van uw klacht

U kunt de klacht vervolgens versturen via: ƒ

Uiteraard kunt u uw klacht ook via telefoon aan ons melden via 0499 - 339 500.

Werkwijze

Wij vinden het vervelend dat u een negatieve ervaring heeft gehad met onze organisatie. Daarom nemen wij uw klacht ook zorgvuldig in behandeling. Wij willen u, ondanks uw klacht of opmerking, graag tevreden stellen. Uw klacht nemen we als volgt in behandeling:

 

  • Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging dat wij uw klacht in ontvangst hebben genomen. Als wij vaststellen dat uw reactie geen betrekking heeft op onze organisatie of klanten, dan hoort u dat direct van ons.
  • Als uw klacht wel degelijk betrekking heeft op onze organisatie, dan neemt een medewerker uw klacht in behandeling. Dit is altijd een persoon die niet betrokken is bij de activiteiten of de certificaathouder waar uw klacht over gaat. Uw klacht of opmerking wordt altijd onpartijdig behandeld. Als het nodig is, schakelen we iemand van buiten onze organisatie in om dit te waarborgen.
  • Vervolgens onderzoeken wij op zorgvuldige wijze de oorzaak. We willen van alle betrokken partijen vernemen wat er precies gebeurd is. Eventueel leggen wij contact met deze partijen om een goed beeld te krijgen van de situatie.
  • Wij willen uw klacht op een korte termijn uitzoeken. Binnen zes weken kunt u een voorstel van ons verwachten. Als u het eens bent met ons voorstel, dan kunnen wij deze gaan uitvoeren. Soms hebben wij wat meer tijd nodig om een klacht op te lossen. Dit laten wij u dan tijdig weten.

Zodra wij tot een definitief besluit zijn gekomen, dan laten wij u dat schriftelijk weten. We gaan daarna zo snel mogelijk aan de slag met de oplossing.

TÜV Nederland hanteert in het kader van haar wettelijke certificatie- en inspectieactiviteiten de klachtenbehandeling voor bestuursorganen, zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Deel deze pagina

Geef uw mening

Deel uw opmerking of klacht met ons

Opmerkingen en klachtenTÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 500
info-nl@tuv-nord.com