Welke certificatie in de zorg past bij mijn organisatie?

Welke certificatie in de zorg past bij mijn organisatie?

Welke certificatie in de zorg past bij mijn organisatie?

U bent een zorgorganisatie en u bent u aan het oriënteren op certificatie in de zorg. Dit kan soms een hele opgave zijn, omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn. Welke certificatie past het beste bij uw organisatie in de zorg?

Op deze pagina leggen we uit welke soorten certificatie in de zorg mogelijk zijn, wat de verschillen zijn en hoe u de beste keuze maakt voor uw specifieke situatie.

Het voordeel van een certificaat in de zorg

Certificatie in de zorg helpt uw kwaliteit aantoonbaar te maken. Het is onafhankelijk beoordeeld door een certificerende instelling. Heeft u het certificaat behaald? Dan draagt u uit dat u de zaken goed op orde hebt en krijgt uw organisatie een onderscheidend vermogen in de markt. Ook helpt het voldoen aan geldende wet- en regelgeving in de zorg.

Er bestaan verschillende vormen van certificatie in de zorg. De meest bekende certificatieschema’s zijn de NEN-EN-ISO 9001, de HKZ-normen en de NEN 15224. Deze certificeringen richten zich allemaal op kwaliteit. Daarnaast kennen we twee normen die zich specifiek richten op privacybescherming en informatiebeveiliging. De NEN 7510 en de ISO 27001.

Hoe maakt u de voor uw organisatie juiste keuze uit al deze normen, die allemaal hun eigen kenmerken en eigenschappen bevatten? Om hierin de beste overweging te maken, gaan we eerst kijken wat de verschillen zijn.

De verschillen tussen de soorten certificatie in de zorg

We zoomen dieper in op de verschillen tussen de normen ISO 9001, HKZ en NEN 15224. Allemaal zijn ze toepasbaar in de zorg, maar hebben eigen kenmerken en eigenschappen. Het maakt de keuze een stuk gemakkelijker als we deze verschillen op een rij hebben staan.

ISO 9001 geschikt voor de zorg?
Organisaties in de zorg kiezen regelmatig voor een ISO 9001 certificering. De norm bevat kwaliteitseisen die betrekking hebben op alle aspecten van kwaliteit binnen een organisatie. Wel moet u er rekening mee houden dat ISO 9001 breed is opgezet. ISO 9001 is de basis van alle kwaliteitsmanagementsystemen, waardoor het voor een groot aantal bedrijven van toepassing is. Het voordeel van ISO 9001 is wel dat het volgens de HLS-structuur is opgezet. Dit maakt het makkelijker om de certificering te combineren met andere schema’s.

Het verschil tussen ISO 9001 en HKZ-normen
De HKZ-normen zijn normen opgesteld voor specifieke branches in de zorg . De basis vormt de ISO 9001 norm, waar een aantal zorg specifieke eisen aan zijn toegevoegd. Het voordeel van de HKZ-schema’s ten opzichte van ISO 9001 is dat ze meer sturing geven aan de invulling van uw kwaliteitszorgsysteem. Dit betekent dat u begeleid wordt in de te zetten stappen voor certificering.

Wat is NEN 15224 en hoe helpt het mijn organisatie in de zorg?
Het NEN 15224 certificatieschema is opgezet omdat zorgorganisaties het moeilijk vonden om ISO 9001 te implementeren binnen de zorg. Dit komt omdat ISO 9001 erg breed is ingestoken. Er is daarom een aparte norm in het leven geroepen. De NEN 15224 bevat in de basis de ISO 9001 kwaliteitseisen, alleen zijn hieraan specifieke eisen toegevoegd en opmerkingen om zaken duidelijker te maken.

U vraagt zich misschien af wat het verschil is met de HKZ-normen, omdat deze ook zorg specifiek zijn gemaakt. Dat klopt, echter zit tussen HKZ en NEN 15224 een verschil in het toepassingsgebied. HKZ is gemaakt voor zorginstellingen die in een specifieke branche werken, zoals apotheken. Alles is ingericht op dit type organisatie. De NEN 15224 daarentegen blijft algemeen, alleen bevat een aantal extra eisen die gelden in de zorg. Dit betekent ook dat u hier zelf geen sturing meer aan kunt geven, u wordt uiteindelijk ook op die vaste punten beoordeeld. 

Certificatie in de zorg: hoe maak ik de keuze?

De verschillende certificatie mogelijkheden in de zorg liggen dicht bij elkaar en bevatten slechts nuanceverschillen. Hopelijk bent u al iets wijzer geworden door de inhoudelijke verschillen te bestuderen in de vorige alinea. Maar welk schema past bij de huidige volwassenheid van uw organisatie? Hiervan is de keuze van certificatie in de zorg ook afhankelijk. Daarom geven we nog een aantal kenmerken die de keuze gemakkelijker kunnen maken. U kunt ons ook altijd persoonlijk om hulp vragen.

 

Certificering in de zorg Geschikt wanneer:
HKZ normen  
  • u begeleiding nodig heeft
  • u sturing zoekt op gebied van kwaliteitsmanagement
  • u in een specifieke zorgbranche werkzaam bent
 
NEN 15224  
  • u richting wilt krijgen in het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem
  • u enige ervaring heeft met kwaliteitsmanagement
  • u een schema zoekt dat algemeen is opgezet, maar wel richting geeft aan zorgorganisaties
 
ISO 9001  
  • u de volledige vrijheid wilt krijgen
  • u het kwaliteitsmanagementsysteem volledig zelfstandig invulling kunt geven
  • u werkzaam bent binnen veel verschillende zorgbranches
 

Stel uw vraag over certificatie in de zorg

Onze TÜV NORD specialisten spreken graag persoonlijk met u door welke certificatie in de zorg het beste bij uw organisatie past.

Stel uw vraag aan een specialist:

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525