PayChecked in Transport

Door de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kunnen bedrijven uit de hele vervoersketen – ook als u als transportbedrijf voor diverse opdrachtgevers producten vervoerd - aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste uitbetaling van loon. Dus zou het zo kunnen zijn dat een medewerker van uw transportbedrijf bij uw opdrachtgever aankaart dat dit niet juist gebeurt, of kan een medewerker van een charter dit bij u doen. Daarom vereist de wet dat een opdrachtgever en/of transportbedrijf de boeken laat checken van transportbedrijven of charters op het juist uitbetalen van loon. Omdat dit een grote belasting bij deze bedrijven neerlegt, is er het PayChecked in Transport keurmerk in het leven geroepen. Daarmee kunt u aantonen dat u aan de voorwaarden van de WAS voldoet en legt u de controle neer bij een onafhankelijke inspectie instelling als TÜV NORD.

Wat is het PayChecked in Transport keurmerk?

Het ‘PayChecked in Transport-keurmerk’ is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex. Het is daarmee het branchekeurmerk dat het risico op ketenaansprakelijkheid verkleint met betrekking tot Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Met het PayChecked in Transport keurmerk kunnen transportondernemers aantonen dat zij hun personeel betalen conform de cao afspraken. Daarnaast tonen zij aan dat hun personeels- en loonadministratie op orde is. Het doel van het keurmerk is het beperken van risico’s naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet gaat schadelijke gevolgen van schijnconstructies tegen bij opdrachtgevers die een vervoersovereenkomst voor vervoer over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder. Zo zijn werknemers beter beschermd tegen onderbetaling en wordt daarmee de concurrentie eerlijker. Ook verbetert deze wet de handhaving van het arbeidsrecht.

Het keurmerk is bedoeld voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en daarnaast:

  • personeel in dienst hebben dat onder cao Beroepsgoederenvervoer over de weg valt en/of;
  • werkt op basis van vervoersovereenkomsten en/of expeditie overeenkomsten waarbij de vervoerder de opdracht tot vervoer uitbesteedt aan derde partijen en/of;
  • werken op basis van vervoersovereenkomsten en arbeidskrachten inlenen van een uitzend- of payroll onderneming

Hoe verkrijgt u een keurmerk PayChecked? U begint door een keurmerk aan te vragen bij een onafhankelijke inspectie-instelling, zoals TÜV NORD. De inspectie-instelling zal een controle uitvoeren op uw administratie. Daarbij wordt de loonadministratie gecheckt evenals de inzet van charters (of zij ook over de juiste papieren beschikken). Zo wordt bepaald of uw werknemers het juiste loon krijgen en of uw bedrijf aan de normen voldoet. Indien dit zo is, krijgt u het keurmerk en wordt uw bedrijf opgenomen in het openbaar register van Stichting PayChecked. Door middel van dit register kan een opdrachtgever makkelijk checken of een vervoerder een geldig keurmerk heeft en tot wanneer dit geldig is. Een keurmerk is 2 jaar geldig, dus u zult elke 2 jaar opnieuw uw administratie opnieuw moeten laten checken.

Waarom het Paychecked in Transport keurmerk?

Wanneer u een keurmerk PayChecked in het bezit heeft, loopt u minder risico op aansprakelijkheid claims. Door de administratieve controles verkleint u namelijk het risico op ketenaansprakelijkheid dat voortkomt uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Bovendien is het keurmerk een goed signaal naar uw opdrachtgevers en andere stakeholders. In de transportsector spelen kwaliteit en imago een steeds belangrijkere rol. Wanneer een opdrachtgever zaken kan doen met een keurmerk houdende transportonderneming, hoeven zij niet zelf onderzoek uit te voeren naar de administratie van de transportonderneming. In het WAS is namelijk opgenomen dat een opdrachtgever op 3 manieren kan aantonen dat er niet verwijtbaar is gehandeld, wanneer een opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, namelijk door:

  1. Door het opnemen van contractuele bepalingen
  2. Door het instellen van een onderzoek
  3. Door het werken met een bedrijf dat een keurmerk heeft ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Het keurmerk is daarmee een belangrijk onderdeel in een totaalpakket van maatregelen (naast bijv. contractuele bepalingen) om niet verwijtbaar gesteld te worden. U toont met het keurmerk aan opdrachtgevers en opdrachtnemers in transport dat zij correcte betaling van chauffeurs (volgens CAO) hoog in het vaandel hebben staan.

Waarom Paychecked in Transport via TÜV NORD?

Onze onafhankelijke blik helpt u kritisch naar uw organisatie te kijken en de verbeterpunten boven water te halen. We hanteren een nuchtere en toegankelijke manier van inspecteren waarbij we graag met u meedenken.

  • Alles onder één dak Naast het uitvoeren van het Paychecked in Transport keurmerk kunt u bij ons ook terecht voor het SNA en SNF keurmerk, OSB keurmerk, VCA/VCU certificaat, maar ook diverse ISO certificaten.
  • Een persoonlijke aanpak Door onze persoonlijke aanpak, kunnen we uw vragen snel beantwoorden en snel en direct communiceren. Door onze flexibele houding, kunnen we samen met u kijken naar de meest optimale planning voor een inspectie.
  • Wij stellen uw doelen voorop Bij TÜV NORD weten we dat het keurmerk belangrijk is, maar dat uw doelstellingen nog veel belangrijker zijn. Wat hoopt u te bereiken met het behalen van het keurmerk? Om u te helpen bij het behalen van uw doelstellingen kijken we kritisch naar uw situatie en geven we concreet aan waar eventuele risico’s liggen, maar leggen we ook kansen bloot. Zo haalt u het meeste uit uw organisatie.

 

Informatie over Qualitatis dienstverlening Customer service Qualitatis dienstverlening