Chroom-6

Hoewel er feitelijk uitsluitend sprake is van Chroom 6 verbindingen, spreekt men in de volksmond over Chroom 6. Het is een metaal wat zich eenvoudig hecht aan andere metalen. Door deze eigenschap is Chroom 6 in het verleden veel gebruikt voor zijn roestwerende eigenschappen.

Chroom 6 is veel toegepast in verf en andere conserveringsmiddelen van metalen en betonnen bouwwerken, maar ook in geconserveerd hout, beton, vliegtuigen, schepen, treinen en bruggen is er een grote kans dat het is toegepast. Chroom 6 verbindingen zijn schadelijk voor de gezondheid en zijn daarom opgenomen op de CMR lijst (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) van het SZW. Gevaar voor de gezondheid kan voorkomen bij inademing, opname via de huid en door inslikken. Chroom 6 is de laatste tijd veel in het nieuws geweest en heeft inmiddels volop belangstelling van opdrachtgevers en werkgevers, al heerst er ook veel onduidelijkheid over dit onderwerp.

Als opdrachtgever en werkgever wilt u voldoen aan de Arbowetgeving, deze geeft echter geen exacte invulling hoe hier aan moet worden voldaan. Ook is niet helder aan welke eisen het werkgebied moet voldoen om een veilige eindsituatie te creëren voor vervolgwerkzaamheden en/of eindgebruikers.

Hiervoor heeft TÜV NORD in nauwe samenwerking met een aantal toonaangevende bedrijven op het gebied van Chroom 6 een richtlijn opgesteld. Deze biedt enerzijds de werkgever houvast op een veilige werkwijze voor de medewerkers en anderzijds de opdrachtgever een handvat geeft aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen zonder onnodige kosten. 

Waarom een Chroom6 certificaat?

Chroom 6 verbindingen vallen onder de CMR stoffen. De werkgever is vanuit de wetgeving verplicht zorg te dragen voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid van zijn of haar medewerkers. De wet geeft verder geen nadere maatregelen of Chroom 6 protocol en als werkgever bent u verantwoordelijk voor een juiste invulling daarvan.

Voor opdrachtgevers is het helemaal onduidelijk aan welke wet- of regelgeving moet worden voldaan. Ook is er een wildgroei aan het ontstaan van maatregelen die bedrijven of opdrachtgevers nemen, zonder dat er nu precies duidelijk is waar aan moet worden voldaan.

Het certificaat stelt een aantal eisen aan de opdrachtnemer, daarnaast zijn een aantal eisen opgenomen waar een Chroom 6 verwijdering minimaal aan moet voldoen. Tevens zijn een aantal opties opgenomen waar bij de eindinspectie aan moet worden voldaan. Hierdoor bent u als opdrachtgever er zeker van dat u vooraf weet welke kosten met de verwijdering zijn gemoeid. Als werkgever bent u er zeker van dat aan de wetgeving op het gebied van CMR stoffen wordt voldaan als de richtlijn wordt gevolgd, en uw medewerkers dus goed beschermd zijn.

Een voorwaarde voor het behalen van een Chroom 6 certificaat is een werkend VGM (VCA) systeem.

Waarom een Chroom6 certificaat bij TÜV NORD?

Als toonaangevende Certificerende Instelling in Nederland heeft TÜV NORD een jarenlange ervaring met audits in de bouw. U kunt certificering uiteraard combineren met veel voorkomende andere certificaten in uw branche zoals Asbestverwijdering, ISO 9001, ISO 14001 en VCA. Bovendien is TÜV NORD voorloper in het creëren van uniformiteit van beoordelen van Chroom 6 werkzaamheden, en daarmee een van de weinigen waar u een Chroom 6 certificaat kunt behalen.

Stel uw vraag of vraag vandaag nog een offerte aan!

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525