WBDA – (her)keuring drukapparatuur

WBDA – (her)keuring drukapparatuur

Rondom drukapparatuur bestaat diverse wetgeving. Zo is er de PED richtlijn die betrekking heeft op het fabriceren van (samenstellingen) van drukapparatuur. Maar als de apparatuur eenmaal in gebruik genomen wordt, moeten er nog steeds diverse (periodieke) controles plaatsvinden. Het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) stelt namelijk dat bepaalde categorieën drukapparatuur een ingebruikname keuring, periodieke herkeuringen en/of beoordelingen van reparaties of wijzigingen vereisen. TÜV NORD kan deze voor u uitvoeren.

 

Over de WBDA

Het warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) uit 2016 is opgesteld voor de veiligheid van kritische installaties. Bij het gebruik van drukapparatuur bestaan risico’s. Om die risico’s te beperken werd er al lang geleden wetgeving ontwikkeld. Momenteel zijn in Nederland het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 van kracht. Hierin is de Europese richtlijn (PED) voor drukapparatuur opgenomen, die betrekking heeft op de nieuwbouw van drukapparaten. Bij de WBDA specifiek gaat het om het (her)keuren van deze apparatuur.

Bekijk hier hoe je als vastgoedeigenaar of zakelijk huurder een herkeuring aanpakt. 

 

In de WBDA worden in diverse artikelen soorten keuringen van drukapparatuur onderscheiden, waaronder: Artikel 21: Keuring van ingebruikneming, Artikel 22: Herkeuring, en Artikel 26: Beoordelen van reparaties en wijzigingen.

WBDA KEURING

Drukapparatuur moet vóór gebruik gekeurd worden, inclusief bij verplaatsing of nieuwe installatie. Keuringen zijn afhankelijk van risicocategorieën en resulteren in een Verklaring van Ingebruikneming, essentieel voor handhaving.

Artikel 21

Keuring van ingebruikneming

Een keuring bij ingebruikneming van drukapparatuur moet plaatsvinden voordat het apparaat daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Naast nieuwe apparatuur, dient ook apparatuur die bijvoorbeeld van opstellingsplaats is veranderd een nieuwe keuring te ondergaan. Niet alle apparatuur hoeft gekeurd te worden bij ingebruikname. Net als in de PED wordt in de WBDA drukapparatuur ingedeeld in diverse risico categorieën. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een verplichting is tot keuren door een aangewezen instantie in de gebruiksfase. 
Bij een keuring met acceptabel resultaat wordt er een Verklaring van Ingebruikneming (VVI) afgegeven (naast het rapport van ingebruikneming). In deze verklaring wordt ook de periode van herkeuring opgenomen. Dit is tevens het document waar de handhaving naar vraagt bij een controle.

Tijdens deze keuring wordt onder andere gecontroleerd: 

  • EU-conformiteit
  • Markering
  • Gebruiksaanwijzing
  • Plaats van de opstelling van de drukapparatuur
  • Uitwendige conditie
  • Ondersteuning van de drukapparatuur
  • Beveiliging van de drukapparatuur tegen overschrijding van de maximaal toelaatbare waarden.
Artikel 22

Herkeuring

Niet elke categorie drukapparatuur hoeft periodiek gekeurd te worden.  Welke drukapparatuur wel of niet (periodiek) beoordeeld moet worden, staat in de Warenwetregeling drukapparatuur 2016. Daarnaast staat in katern 1.3 van de PRDA (Prakrijkregels voor drukapparatuur) tot welke categorie uw drukapparatuur behoort en of deze dus periodiek gekeurd dienen te worden door een Nederlandse Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). Ook staat daarin met welke tussenperiodes een apparaat gekeurd dient te worden.

Apparaten met gevaar voor oververhitting (GVO’s), bijvoorbeeld stoomboilers, behoren in een verkorte termijn herkeurd te worden. Dat betekent dat ze elke twee jaar gekeurd dienen te worden. De normale termijn is elke vier jaar. Dit is ook het eerste termijn dat afgegeven wordt en geldt voor alle leidingen en normale drukapparatuur. Na een eerste goede herkeur volgt vervolgens een zes jaarlijkse periodieke keuring.

Artikel 26

Beoordelen van reparaties en wijzigingen

Een reparatie of wijziging aan drukapparatuur mag niet zomaar plaatsvinden. Van tevoren moet te allen tijden een CBI beoordelen of een reparatiewijziging ingrijpend is of niet. In de PRDA (Praktijkregels voor drukapparatuur) staat daarvoor een document dat een gebruiker kan indienen bij de aangewezen instantie (CBI).

Deze beoordeelt of er sprake is van een ingrijpende wijziging of niet. Is dat zo, dan moet de CBI aanwezig zijn bij de reparatie. Bovendien moet er vooraf een inspectieplan opgesteld worden, waarin uitgelegd staat hoe de reparatieplan uitgevoerd gaat worden.

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525