Audits

Audits

Audits zijn er in veel soorten en maten. Van energie audits, financiële audits en kwaliteitsaudits tot audits in ICT. TÜV NORD specialiseert zich in audits die aantonen dat bedrijven aantoonbaar voldoen aan eisen voor het behalen van certificaten en keurmerken. Ontdek van welke audits  sprake is bij certificering, wat de toegevoegde waarde is van audits en welke audits TÜV NORD voor u kan uitvoeren.

Een audit, wat is dat?

Het woord audit is afgeleid van een Latijnse woord "audire", wat betekent "om te horen". Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Bij een audit op basis van criteria in een certificatieschema of keurmerk noemen we dat een certificatie-audit. Een auditor onderzoekt tijdens een audit of het bedrijf aan criteria in een norm voldoet op basis van objectief bewijs. Dit bewijs kan bestaan uit documenten, registraties, informatie uit interviews, De auditor, of een audit team, evalueert en formuleert vervolgens een advies op basis van de constateringen, die wordt gecommuniceerd via het auditrapport.

Een audit kan uiteenlopende onderwerpen hebben, afhankelijk van de norm op basis waarvan de audit wordt uitgevoerd. Het thema van een audit is vaak kwaliteit, veiligheid of het milieu. Actuele thema's op het gebied van certificering zijn informatiebeveiliging, energiemanagement, voedselveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Interne audits en externe audits

We onderscheiden 2 soorten audits: Interne audits en externe audits.

  • Bij interne audits wordt het onderzoek uitgevoerd door personen in dienst van uw eigen bedrijf. Interne audits zijn een hands-on management tool voor het bereiken van continue verbetering in uwbedrijf. Wilt u meer leren over interne audit? Bekijk dan onze cursus interne audit.
  • Bij externe audits wordt het onderzoek uitgevoerd door een derde partij zoals TÜV NORD, die onafhankelijk is van het bedrijf.

Waarom audits uit laten voeren?

Audits worden uitgevoerd om betrouwbaarheid aan te tonen en zekerheid te bieden aan derden. Iedereen wil immers met betrouwbare partijen zaken doen. Een certificaat of keurmerk, het resultaat van audits, wordt dan ook met enige regelmaat teruggevonden als harde eis in aanbestedingen of voor het verstrekken van een opdracht. Audits zijn essentieel om aan de hand van objectief bewijs aantoonbaar te maken dat een proces of organisatie aan de eisen in een norm voldoet. Tijdens de audit wordt beoordeeld hoe effectief en succesvol dat is gebeurd. Audits helpen uw organisatie dus om te verbeteren en de certificering maakt naar uw opdrachtgevers aantoonbaar dat u voldoet aan de criteria die zij aan uw bedrijf stellen.

Audits binnen uw bedrijf onderbrengen bij TÜV NORD

Bij een audit uitgevoerd door TÜV NORD bent u verzekerd van een nuchtere, praktijkgerichte kijk op certificering. Onze auditoren beseffen dat het certificaat het doel moet bereiken dat uw organisatie voor ogen heeft en gaan gericht op zoek naar bevestiging dat uw organisatie aan de eisen in een norm voldoet. Bovendien is TÜV NORD in staat uw organisatie op het gebied van meerdere certificatieproducten te ondersteunen. We voeren de beoordelingen onder accreditatie uit, zodat u er vanuit mag gaan dat onze audits betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk zijn. Ook voor training en keuring van uw arbeidsmiddelen kunt u bij ons terecht.

Verken samen met één van onze specialisten de mogelijkheden voor uw organisatie en vraag vandaag nog meer informatie aan.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Planning en service voor certificeringCustomer Service Center Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 528