European Water Stewardship

Maak met European Water Stewardship aantoonbaar dat u duurzaam met waterverbruik omgaat Maak met European Water Stewardship aantoonbaar dat u duurzaam met waterverbruik omgaat Maak met European Water Stewardship aantoonbaar dat u duurzaam met waterverbruik omgaat Maak met European Water Stewardship aantoonbaar dat u duurzaam met waterverbruik omgaat
Maak met European Water Stewardship aantoonbaar dat u duurzaam met waterverbruik omgaat

European Water Stewardship (EWS) is een Europees certificeerbaar systeem ontwikkeld ter ondersteuning van de visie van de Europese Unie en het European Water Partnership op het gebied van duurzaam waterverbruik.

Een bedrijf dient derhalve volgens de richtlijn een managementsysteem te implementeren in de organisatie alvorens deze beoordeeld en gecertificeerd kan worden. 

European Water Stewardship: Waterverbruik in kaart gebracht

Een aantal aspecten binnen het managementsysteem voor European Water Stewardship zijn:

  • het verbruik van water in kaart brengen en verminderen;
  • de vervuilingsgraad van het afvalwater in kaart brengen en minimaliseren;
  • bij het lozen van afvalwater rekening houden met mogelijke invloeden op natuurreservaten en drinkwaterwinningsgebieden;
  • permanente verbetering realiseren op het vlak van duurzaam waterbeleid

European Water Stewardship certificaat behalen

Met het behalen van het European Water Stewardship certificaat toont uw organisatie aan opdrachtgevers, -nemers en andere relaties dat u duurzaam omgaat met water in uw bedrijfsvoering.

Voor meer informatie over certificatie inzake European Water Stewardship bezoekt u de website van TÜV NORD INTEGRA een zusterorganisatie van TÜV NORD in de Benelux.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525