MENU

Gegevensbescherming

Over gegevensbescherming, cookies, intellectueel eigendom en aansprakelijkheid op deze website Over gegevensbescherming, cookies, intellectueel eigendom en aansprakelijkheid op deze website Over gegevensbescherming, cookies, intellectueel eigendom en aansprakelijkheid op deze website Over gegevensbescherming, cookies, intellectueel eigendom en aansprakelijkheid op deze website
Over gegevensbescherming, cookies, intellectueel eigendom en aansprakelijkheid op deze website

Bedankt dat u onze website bezoekt. We werken continu aan het zo gebruiksvriendelijk en bruikbaar mogelijk maken van tuv.nl, bijvoorbeeld door te zorgen dat u ook op een mobiel apparaat de website goed kunt weergeven. Maar we vinden ook het beschermen van uw persoonlijke gegevens een serieuze zaak en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens een bezoek aan onze website. Indien u onze website bezoekt worden algemene gegevens opgeslagen in een log van de webserver. Deze gegevens kunnen niet aan u als persoon worden verbonden en dus kunnen we u aan de hand van deze gegevens ook niet persoonlijk identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden en verbetering van de website.

Uw gegevens en onze verantwoordelijkheid

Uw gegevens worden alleen in persoonlijke context gebruikt als u zelf een verzoek indient en ons toestemming geeft wanneer dit noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online een order wilt plaatsen.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorganisatie of –instituut, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens die u in één van onze online formulieren invult worden elektronisch door ons opgeslagen. Indien u uw persoonlijke gegevens graag wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat u dit ons dan vooral weten.

Wij maken gebruik van cookies om gegevens op uw lokale computer op te slaan zodat wij uw gebruikservaring kunnen blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser(s) wijzigen zodat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden verzonden. U kunt cookies van bepaalde (of alle) websites dan weigeren. U kunt cookies ook uit uw browser verwijderen of geheel uitschakelen.

(Intellectueel) eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij TÜV Nederland en zijn bij de wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

TÜV Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van gegevens, noch voor schade, storingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door TÜV Nederland. Tevens aanvaardt TÜV Nederland geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens voor informatie of reclame, verstrekt via de website www.tuv.nl. TÜV Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TÜV Nederland garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt. TÜV Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Algemene vragen en opmerkingen

Hoofdkantoor TÜV Nederland in Best, Noord-Brabant

TÜV Nederland

0499 - 339 500

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen