MENU

Zelf keuren met T-SPEC

  1. Diensten
  2. Zelf keuren met T-SPEC
Keur zelfstandig uw middelen en toestellen met de T-SPEC opleiding keurmeester arbeidsmiddelen Keur zelfstandig uw middelen en toestellen met de T-SPEC opleiding keurmeester arbeidsmiddelen Keur zelfstandig uw middelen en toestellen met de T-SPEC opleiding keurmeester arbeidsmiddelen Keur zelfstandig uw middelen en toestellen met de T-SPEC opleiding keurmeester arbeidsmiddelen
Keur zelfstandig uw middelen en toestellen met de T-SPEC opleiding keurmeester arbeidsmiddelen

Bent u op zoek naar een opleiding keurmeester of keurmeester cursus voor uw technisch personeel, maar wilt u er ook op toezien dat de keuringen in de praktijk op gedegen wijze worden uitgevoerd door de kennis van een ervaren, geaccrediteerde keuringsinstelling te benutten? Met T-SPEC® leidt u uw eigen mensen op om zelfstandig te kunnen keuren.

T-SPEC® leidt uw mensen op tot keurmeester arbeidsmiddelen

U kunt een keuring hijs- en hefmiddelen of keuring sporttoestellen prima uitbesteden aan TÜV Nederland, maar uw eigen mensen arbeidsmiddelen laten keuren biedt zeker voordelen. Normaliter wordt keuring en inspectie uitbesteed vanwege betrouwbaarheid en objectiviteit van een keuringsinstelling, hun actuele kennis en kwaliteit. Met T-SPEC volgen uw medewerkers een cursus keurmeester arbeidsmiddelen waarna TÜV Nederland nauwlettend toeziet op de keuringen die uw keurmeesters vervolgens zelfstandig kunnen uitvoeren. Tijdens èn na het opleidingsprogramma voorzien we ze van actuele kennis over het keuren van arbeidsmiddelen, met een hoger bewustzijn van veiligheid evenals een hoger gemiddeld kennisniveau tot gevolg. U leidt met T-SPEC® bijvoorbeeld uw eigen technisch personeel op tot keurmeester arbeidsmiddelen, waardoor u werkzaamheden als onderhoud, reparatie en keuring met elkaar kunt combineren en u dus efficiënt uw mensen en arbeidsmiddelen in kunt zetten met zo min mogelijk stilstandtijd.

 

 

Het T-SPEC® opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma voorziet uw personeel in theoretische kennis en achtergrond informatie evenals in training van het praktisch keuren van een arbeidsmiddel.

Het theoriegedeelte brengt de kandidaat-keurmeester op de hoogte van wet- en regelgeving met betrekking tot keuren en behandelt de keuringsaspecten in het keuringsrapport. Na behandeling van deze onderdelen legt men hierover een theorie-examen af.

Het praktijkgedeelte van het opleidingsprogramma schoolt uw personeel in groepsverband door middel van praktijkoefeningen waarbij de verschillende keuringspunten van het arbeidsmiddel worden nagelopen en men ook zelf keuringen verricht. Deze keuringen worden vervolgens ook beoordeeld door de trainer en in groepsverband behandeld. De trainer geeft hierbij ook aandacht aan kritische punten met betrekking tot de betrouwbaarheid van een arbeidsmiddel aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Ook dit gedeelte wordt afgesloten met een examen door middel van een proefkeuring op een arbeidsmiddel. De trainer beoordeelt in dit examen of de theorie in de praktijk kan worden toegepast en men de keuring met goed gevolg kan afronden. Hierover volgt direct na het examen uitsluitsel.

Nadat uw medewerkers de opleiding keurmeester met positief resultaat hebben afgerond mogen zij zich TÜV Nederland gekwalificeerd keurmeester noemen. Vervolgens voorzien wij uw organisatie van de noodzakelijke middelen (keuringsrapporten, stickers en stempels) zodat uw keurmeesters vanaf dat moment meteen zelfstandig keuringen uit kunnen voeren.

Meer informatie over T-SPEC®

Wilt u meer weten over T-SPEC® als oplossing voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie. Wilt u uw medewerkers ook trainen in veilig gebruik van uw arbeidsmiddelen, dan kunt u ook bij ons terecht voor een hoogwerker cursus, heftruck cursus, of verreiker training.

Deel deze pagina