Een veilige lift met behulp van de periodieke liftkeuring

Een veilige lift met behulp van de periodieke liftkeuring

Regel hier uw liftkeuring voor €257,50- all in!

Voldoe aan de wettelijk vereiste liftkeuring voor uw personenlift

Is er een lift aanwezig in uw wooncomplex? Dan wilt u er zeker van zijn dat deze optimaal werkt en veilig gebruikt kan worden. Met behulp van een liftkeuring controleert u of uw lift nog aan alle wettelijke vereisten voldoet en zorgt u dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Op deze pagina gaan we dieper in op veelgestelde vragen rondom de liftkeuring:

 • Hoe zorgt u voor een veilige lift? 
 • Hoe vaak dient u onderhoud te laten plegen? 
 • Is een keuring verplicht voor uw type lift? 
 • Wat kunt u verwachten van een liftkeuring?

Het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving

De mate van veiligheid in en rondom uw woning is van invloed op uw woonplezier. Prettig wonen begint dus bij realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.

 • Hoe kan de VVE bijdragen aan een veilige woonomgeving?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen van de VVE omtrent veiligheid? 
 • Hoe stelt u een meerjarenonderhoudsplan op?

Op deze pagina leest u alles over het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.

Hoe zorgt u voor een veilige personenlift?

Zit er een personenlift in uw wooncomplex? Dan dient de VVE zorg te dragen voor goed onderhoud en systematische keuringen van de lift, zodat deze veilig gebruikt kan worden. Maar niet alleen de VVE kan haar steentje bijdragen. Ook gebruikers kunnen door juist gebruik bijdragen aan de veiligheid van de lift.

Op deze pagina leggen we uit:

 • Hoe u zorgt voor een veilige lift 
 • Wat wordt verstaan onder veilig liftgebruik 
 • Welke veiligheidscomponenten in een lift zijn ingebouwd 
 • Hoe vaak onderhoud en keuring noodzakelijk is

De periodieke liftkeuring

Passend onderhoud aan uw lift

Een veilige lift begint bij goed onderhoud. Door tijdig onderhoud uit te laten voeren kunt u vroegtijdig technische mankementen afweren en onveilige situaties voorkomen. Maar hoe vaak dient u eigenlijk onderhoud te laten plegen aan uw lift? En hoeveel budget moet u voor liftonderhoud vrijmaken?

Op deze pagina leest u over het belang van liftonderhoud, hoe vaak liftonderhoud zou moeten plaatsvinden en wat de kosten zijn van liftonderhoud.

De periodieke liftkeuring

Naast goed onderhoud is ook de liftkeuring essentieel voor een veilige lift. Veel VVE’s vinden het lastig de wetgeving voor liften te doorgronden. Daardoor weten zij vaak niet wat hun verplichtingen zijn.

 • Waarom is een liftkeuring belangrijk?
 • Is een liftkeuring wettelijk verplicht?
 • Welke vorm van liftkeuring heeft u nodig?
 • Wat zijn de kosten van een liftkeuring?

Op deze pagina leest u alles over liftkeuringen.

Wat komt er kijken bij een liftkeuring?

Beschikt uw wooncomplex over een personenlift, dan bent u wettelijk verplicht iedere achttien maanden een liftkeuring uit te laten voeren. Er bestaan nog veel onduidelijkheden over de liftkeuring.

Op deze pagina bespreken we daarom:

 • Wat er gebeurt tijdens een liftkeuring 
 • Welke partijen een rol spelen bij de liftkeuring 
 • Hoe lang een liftkeuring duurt 
 • Wie er bij de liftkeuring aanwezig moet zijn 
 • Wat u moet doen als uw lift afgekeurd wordt 

Lift training volgen

Tijdens een lift training brengen we u of uw medewerkers alle noodzakelijke kennis van liften bij die nodig is om veilig rondom en met liften te kunnen werken. U leert over typen liften, lifttechniek, veiligheidsprocedures, gevaren en risico's, maar ook hoe u verantwoord en veilig rondom liften kunt werken aan de hand van praktijkoefeningen. Zo leert u veiligheidsbewust werken in de nabijheid van een lift.

Liftveiligheid & digitale beveiliging

Omdat liften steeds meer digitaal geconnecteerd en software gedreven zijn, is digitale beveiliging steeds meer van belang. In het productontwikkelproces moet zodoende niet alleen gekeken worden naar de veiligheid van de fysieke aspecten van een lift, maar ook naar de cyberveiligheid. Software die verbonden is met het internet is namelijk altijd gevoelig voor hacks en optimalisatie ven digitale veiligheid kan risico's verminderen. 


Binnen lifttechniek worden ontwikkelingsprocessen daarom steeds vaker gecertificeerd op basis van de IEC 62443. Een IEC62443 certificaat toont namelijk aan dat u gewapend bent tegen dreigingen van cyberaanvallen op uw systemen en installaties. Bovendien zorgt het hebben van het certificaat ervoor dat u kunt aantonen in hoeverre u voldoet aan de Wet Beveiliging Netwerk Infrastructuur (WBNI).

Wilt u meer weten over deze IEC 62443 norm? Lees hier verder

 

 

 

 

 

 

 

Waarom liftkeuren bij TÜV NORD?

Bij TÜV NORD kunt u een liftkeuring aanvragen. TÜV NORD is een onafhankelijke keuringsinstelling met een nuchtere en toegankelijke manier van keuren. Wij denken graag met u mee en geven antwoord op al uw vragen rondom de liftkeuring.

Op deze pagina gaan we dieper in op de voordelen die een keuring, uitgevoerd door TÜV NORD, u kan bieden:

 • We keuren strak tegen de einddatum aan 
 • Soms tot wel 50% goedkoper dan de concurrent

Wat kost een liftkeuring bij TÜV NORD?

Een periodieke liftkeuring bij TÜV NORD kost €257,50,-. 

 • Bij al onze keuringen zijn rapportage, voorrijkosten en de registratiekosten aan Stichting Beheer Certificaten Liften inbegrepen.
 • De bovengenoemde prijzen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexering en exclusief 21% BTW.
 • Herkeuringen en wachttijden buiten onze schuld en/of andere bijzondere omstandigheden welke de keuringstijden vertragen worden door ons in rekening gebracht op basis van daadwerkelijk bestede tijd tegen het geldend uurtarief van € 130,-.

U kunt via ons formulier een ingebruikname keuring, opstellingskeuring, periodieke keuring, of keuring na herstel of wijziging aanvragen.

Stel uw vraag over liftkeuringen

 • Wat kunt u verwachten van een liftkeuring? 
 • Hoe vindt u een onafhankelijke partij die een liftkeuring kan uitvoeren?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u kunt voldoen aan wetgeving en geven ze u antwoord op al uw vragen rondom liftkeuringen. Stel uw vraag aan een specialist: