Salvage certificaat

Met het Salvage certificaat voldoet u aantoonbaar aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage om werkzaamheden te mogen uitvoeren Met het Salvage certificaat voldoet u aantoonbaar aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage om werkzaamheden te mogen uitvoeren Met het Salvage certificaat voldoet u aantoonbaar aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage om werkzaamheden te mogen uitvoeren Met het Salvage certificaat voldoet u aantoonbaar aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage om werkzaamheden te mogen uitvoeren
Met het Salvage certificaat voldoet u aantoonbaar aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage om werkzaamheden te mogen uitvoeren

Bij een brand in een bedrijf is er naast persoonlijk leed ook economische schade. Hierbij wordt het gezegde "tijd is geld" wel heel snel een waarheid, want langdurige stilstand kan de voortgang van een bedrijf in gevaar brengen.

Een snelle vakkundige hulpverlening voor gedupeerde bedrijven wordt sinds 1986 geboden door de Stichting Salvage. De Stichting Salvage treedt op namens de gezamenlijke brandverzekeraars en heeft daarbij als doelstelling optimaal schade te beperken, hulpverlening te bieden aan gedupeerden door brand en snel in actie te komen na inschakeling door verzekeraars.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, wordt gebruik gemaakt van een landelijk netwerk van salvage coördinatoren, die op hun beurt bedrijven inschakelen die gespecialiseerd zijn in dienstverlening na calamiteiten. Bedrijven die in aanmerking willen komen om door de Stichting ingezet te worden na calamiteiten, moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, die door de Stichting Salvage zijn opgesteld. Na positieve beoordeling wordt een certificaat afgegeven.

Hoe komt u in aanmerking?

Om uw organisatie volgens Salvage te laten certificeren, dient uw bedrijf te voldoen aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage en bovendien in het bezit te zijn van een geldig ISO 9001 certificaat waarop de salvage-activiteiten vermeld staan, of dit tegelijkertijd te laten certificeren met Salvage.

Binnen de kwaliteitscriteria van de Stichting Salvage, kunt u uw organisatie volgens één of meer van de onderstaande categorieën laten certificeren:

 

  • Schadestop voor eenvoudige werkzaamheden;
  • Schadestop voor uitgebreide en/of complexe werkzaamheden;
  • Schadestop voor specialistische werkzaamheden aan machines, fijne mechanica en elektronica.

Bovengenoemde categorieën stellen eisen aan de opleiding van het personeel en het soort materieel dat kan worden ingezet. Het bedrijf mag zelf beslissen aan welke categorie het wil voldoen.

Zodra uw organisatie de benodigde beheersmaatregelen heeft ingevoerd om aan de kwaliteitscriteria van Stichting Salvage te voldoen, kunt u TÜV NORD inschakelen om certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en Salvage uit te voeren.

Heeft u bepaalde twijfels met betrekking tot hoe goed uw kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd is? In dit geval kunt u TÜV NORD inschakelen om een proefaudit uit te voeren. In deze audit wordt uw systeem in vogelvlucht beoordeeld en krijgt u bevindingen aangeleverd om uw systeem voor het daadwerkelijk certificeren eerst volledig op orde te brengen.

Waarom TÜV NORD?

Onze doelstelling is om tijdens onze beoordelingen een bijdrage te leveren aan uw organisatie en kwaliteitsmanagementsysteem. Niet alleen nemen wij al uw wensen met betrekking tot certificering in acht, maar proberen wij deze ook zo ver mogelijk door te voeren in onze praktische dienstverlening. Onze auditoren en kantoormedewerkers hebben reeds jaren ervaring met een grote hoeveelheid ISO 9001 systemen in verschillende branches, evenals schadestopbedrijven en Salvage. Zij kunnen zich hierdoor optimaal inleven in uw bedrijfssituatie en daardoor ook binnen de grenzen van de beoordelingen met u meedenken om de kwaliteit te verbeteren.

We bieden bovendien mogelijkheden om uw kwaliteitsmanagementsysteem in combinatie met andere managementsystemen te laten beoordelen. Dit werkt niet alleen kostenbesparend, maar u heeft ook alles bij één certificerende instelling ondergebracht. Wel zo gemakkelijk.

Wilt u meer informatie over het certificeren van Salvage? Neemt u dan contact op met ons op.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525