ISO 45001 certificering

ISO 45001 is de vervanger van de OHSAS 18001 norm en is daarmee de nieuwe internationale norm voor gezond en veilig werken. Met de ISO 45001 voldoet u aantoonbaar aan de veelvoorkomende eis van opdrachtgevers en toezichthouders dat uw organisatie veilig werkt en risico’s op de werkvloer systematisch probeert te beperken.

Wat houdt ISO 45001 in?

De ISO 45001 is een arbomanagementsysteem en gaat over het handhaven en waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Met het managementsysteem gaat u aan de slag met het voorkomen en reduceren van ongevallen, letsel en ziekte op de werkvloer en probeert dit waar mogelijk te vermijden. De ISO 45001 norm is gepubliceerd op 12 maart 2018 en gaat in maart 2021 definitief de OHSAS 18001 vervangen. Tot die tijd hebben OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven de tijd om over te stappen naar ISO 45001.

De ISO 45001 volgt dezelfde systematiek als ISO 9001 en 14001. Hiermee is het schema opgebouwd volgens de High Level Structure. Met deze vaste indeling worden alle ISO-managementsystemen opgebouwd. Hiermee is het makkelijker om managementsystemen te combineren. Dit betekent ook dat als u reeds al ISO 9001 of 14001 certificaten heeft, u ISO 45001 makkelijker kunt integreren.

Voor wie is ISO 45001 certificering geschikt?

De Ohsas 18001 is toepasbaar voor elk soort bedrijf en elke branche. Datzelfde geldt voor de ISO 45001. Als u wenst om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te reduceren, voor werknemers, bezoekers, opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers, dan biedt het ISO 45001 managementsysteem uitkomst.

 

Waarom ISO 45001 certificering?

Dankzij ISO 45001 heeft u continu focus op het beperken van gezondheids- en veiligheidsrisico’s wat voor een aantal positieve gevolgen zorgt:

  • Beperken aantal ongevallen
  • Voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en omgang arbeidsomstandigheden
  • Bevorderen vertrouwen medewerkers
  • Goede arbeidsomstandigheid wat leidt tot een betere medewerkerstevredenheid
  • Positieve bijdrage aan uw reputatie met dit internationaal erkende certificaat

Zo beperkt u de verzuimcijfers en draagt u bij aan de continuïteit van de organisatie. ISO 45001 certificering zorgt er ook voor dat u dit aantoonbaar maakt aan uw opdrachtgevers en toezichthouders. Dit betekent niet alleen nieuwe commerciële kansen; In Nederland heeft de arbeidsinspectie (Ministerie van SZW) aangegeven minder, of helemaal niet meer te controleren bij bedrijven die in het bezit zijn van een ISO 45001-certificaat. Veel bedrijven in Nederland gaan voor het VCA certificaat en ISO 45001 wordt hier ook vaak mee vergeleken. ISO 45001 richt zich echter niet alleen op de uitvoerende werkzaamheden, maar op een complete systematiek. VCA richt zich meer op aannemers, ISO 45001 is breder toepasbaar. Daarnaast is ISO 45001 een internationaal erkend systeem en is VCA een Nederlands certificaat.

Bovendien is wet- en regelgeving voor veiligheidsrisico’s een integraal onderdeel van ISO 45001. De werkgever is namelijk vanuit de Arbowet verplicht om een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uit te voeren. Volgens ISO 45001 moet een bedrijf namelijk een proces hebben voor het vaststellen en actueel houden van alle wettelijke en andere eisen die van toepassing zijn op veiligheid en gezondheid. Het overzicht van wettelijke en andere eisen moet bovendien zijn gedocumenteerd. VCA daarentegen is een manier om middels de vragen van de checklist te voldoen aan de belangrijkste wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. VCA vraagt niet om een systeem om de wettelijke en andere eisen in kaart te brengen en actueel te houden.

ISO 45001 via TÜV NORD

Natuurlijk mag u er vanuit gaan dat als u beoordeling door TÜV NORD laat verrichten, u te maken hebt met specialisten met de juiste competenties, ervaring en een onafhankelijke rol. Wanneer u uw ISO 45001 certificering bij TÜV NORD onderbrengt doet u uw voordeel met onze brede kennis en ervaring door de jaarlijks duizenden audits op het gebied van veiligheid en gezondheid bij bedrijven. Onze praktijkgerichte en nuchtere kijk op beoordelen betekent bovendien dat we vooral willen bevestigen dat uw systeem voldoet aan de eisen en niet dat we doelgericht op zoek gaan naar tekortkomingen.

Bovendien bieden we u een compleet pakket van aanvullende dienstverlening zoals certificering van ISO 9001 en ISO 14001 naast keuring van uw arbeidsmiddelen. Past ISO 45001 toch niet goed bij uw organisatie en past u liever een norm toe die specifiek gericht is op de aannemerij en daarvoor concreter veiligheid, gezondheid en milieuzaken (VGM) voorschrijft? Dan verzorgen we uiteraard ook graag uw VCA certificering.

Vraag direct een offerte aan voor ISO 45001 certificering.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525