Periodieke keuring algemeen

Met periodieke keuring van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en producten voldoet u aan wettelijke eisen voor veiligheid Met periodieke keuring van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en producten voldoet u aan wettelijke eisen voor veiligheid Met periodieke keuring van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en producten voldoet u aan wettelijke eisen voor veiligheid Met periodieke keuring van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en producten voldoet u aan wettelijke eisen voor veiligheid
Met periodieke keuring van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en producten voldoet u aan wettelijke eisen voor veiligheid

Een transportmiddel, arbeidsmiddel of machine moet vanuit wettelijke eisen periodiek gekeurd worden. Er wordt dan gekeken of dan nog steeds voldaan wordt aan eisen voor veiligheid en betrouwbaarheid. Dit gebeurt op basis van wetgeving (zoals de Arbowet, warenwetbesluiten en het Arbobesluit), normen en andere eisen die specifiek voor het onderwerp kunnen gelden. TÜV NORD voert onder andere keuring van arbeidsmiddelen, liftkeuring, de keuring van hijsmiddelen en het keuren van machines uit.

Periodieke keuring in uw branche

Periodieke keuringen vinden plaats om te kijken of een transportmiddel, arbeidsmiddel of machine nog steeds aan de eisen op het gebied van veiligheid voldoet. De betrouwbaarheid en veiligheid van het object, transportmiddel, arbeidsmiddel of machine wordt hierdoor opnieuw vastgesteld. TÜV NORD heeft ruime ervaringen met periodieke keuring van arbeidsmiddelen en machines. We keuren onder andere uw machines, transportmiddelen en arbeidsmiddelen in de bouw-, sport- en recreatiebranche, zoals attracties, speeltoestellenhijs- en hefmiddelen en elektrische installaties. Bij het constateren van afwijkingen wordt het onderwerp afgekeurd en is herkeuring nodig.

Periodieke keuring van TÜV NORD

Een periodieke keuring bevat een onafhankelijk onderzoek van uw te keuren onderwerp en geeft een objectief oordeel over de gesteldheid. Na de keuring van kranen, attracties of sporttoestellen ontvangt u snel een keuringsrapport met de resultaten. TÜV NORD heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van keuringen en inspecties. We bieden meer dan driehonderd verschillende diensten aan tegen marktconforme prijzen. Onze keuringen zijn laagdrempelig, nuchter en praktijkgericht. Doordat we keuringen zoveel mogelijk met elkaar combineren en dit bij voorkeur tijdens stilstand plannen, houden we niet alleen rekening met uw kosten voor keuring maar ook met de inzetbaarheid van uw middelen. En heeft u in geval van nood op zeer korte termijn een periodieke keuring nodig, ook dan bent u bij TÜV NORD van harte welkom.

Vraag uw periodieke keuring aan bij TÜV NORD.

Stel uw vraag over

Keuring en inspectie van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en machines

Informatie en offertes voor keuring en inspectieTÜV Nederland
Inspectie en Keuring

Tel.: 0499 - 339 500