Hoe zet ik een kwaliteitszorgsysteem op?

Hoe zet ik een kwaliteitszorgsysteem op?

Een kwaliteitszorgsysteem: waarom en hoe zet ik het op?

Uw belangrijkste doel is om goede zorg te verlenen. Daarnaast zijn er soms ook andere uitdagingen waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld het verbeteren van uw interne processen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hoe pakt u dit aan? Hoe krijgt u toegang tot de benodigde kennis? En welke meetinstrumenten kunt u inzetten om uw zorgverlening te verbeteren?

Op deze pagina gaan we kijken wat er nodig is om een kwaliteitszorgsysteem in de zorg op te zetten - en wat de voordelen hiervan zijn.

Een kwaliteitszorgsysteem opzetten

Een kwaliteitszorgsysteem geeft u handen en voeten om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan. Wanneer u de kwaliteit van uw zorg op een structurele manier wilt verbeteren, helpt het kwaliteitszorgsysteem u hierbij. Het brengt alle eisen die extern worden opgelegd, geldende wet- en regelgeving en eisen die u zelf stelt aan uw organisatie– met elkaar samen. Maar hoe zet u een kwaliteitszorgsysteem op touw?

Het Nederlandse Normalisatie Instituut stelt en beheert verschillende normen op met als doel om landelijke (en internationale) afspraken te maken. Het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, of managementsysteem, begint bij de norm die het beste past bij uw organisatie. De afspraken en richtlijnen in deze normen vormen de basis van uw managementsysteem en geven u richting.

Een kwaliteitszorgsysteem bouwt u zelden op vanuit ‘nul’. In de praktijk blijkt dat organisaties een deel van de invulling van het systeem al goed georganiseerd hebben. Het managementsysteem zorgt ervoor dat de verbanden worden gelegd tussen de bestaande processen en de eisen die nog niet zijn ingevuld. Dit biedt een hulpmiddel om de ‘gaten’ zichtbaar te maken tussen uw huidige en gewenste situatie.

Heeft u behoefte aan een helpende hand ter ondersteuning? Of wilt u de visie van een externe partij erop naslaan? Dan kunt u altijd overwegen om advies in te winnen.

Hoe kan ik een kwaliteitsverbeterplan op in de zorgsector opstellen?

Om de risico’s die zijn blootgelegd binnen uw organisatie op te pakken en waar mogelijk om te zetten in kansen, is een kwaliteitsverbeterplan nodig. Hoe zet u een kwaliteitsverbeterplan op in de zorg?

Om een kwaliteitsverbeterplan in de zorg op te zetten maken we gebruik van de PDCA-cyclus. Aan de hand van de “Plan, Do, Check, Act” stappen, onderneemt u actie op verbeterpunten, waardoor u risico’s tijdig aan kunt pakken. Dit heeft als resultaat dat u zaken morgen beter doet dan vandaag en u vooruitgang boekt. Omdat u de oorzaak aanpakt, de kern van een risico, verbetert u op een effectieve manier de kwaliteit van uw zorg. Weet u de oorzaak te vinden, dan wordt vanzelf zichtbaar welke verbeteractie nodig is. Dit draagt bij aan een beter imago, efficiënter werken en beter beheerste processen.

 

Het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, of managementsysteem, helpt uw organisatie continu te verbeteren. Omdat het managementsysteem dynamisch is, wanneer u hier actief mee aan de slag gaat, komen de verbeterpunten vanzelf boven drijven.

Welke meetinstrumenten in de zorg helpen de kwaliteit te verbeteren?

U wilt de kwaliteit van zorg continu verbeteren, want u wilt dat uw cliënten tevreden zijn en positieve ervaringen delen. Maar hoe meet u de kwaliteit van zorg die u levert?
 Hiervoor zijn een aantal meetinstrumenten in de zorg die u helpen een indicatie te krijgen van de kwaliteit.

Prestatie indicatoren
Een goed instrument om de kwaliteit van zorg te meten is het opstellen van prestatie indicatoren. De prestatie indicatoren die u opstelt voor uw interne organisatie - en de eisen die de inspectie stelt - geven samen een goed beeld van wat ervoor nodig is om de kwaliteit van uw zorg te verbeteren. En uiteindelijk van de werking van uw kwaliteitszorgsysteem. Maar ook legt het de kansen bloot en u kunt meten of de opgestelde doelstellingen zijn behaald. Het geeft de mogelijkheid controle uit te oefenen op uw proces en prestaties om zo verbetering door te voeren.

Hoe stelt u een prestatie indicator op?
Het is volledig afhankelijk van uw eigen situatie en wat voor u belangrijk is. Kijk bijvoorbeeld eens naar uw missie, visie en klantbeloften. Kunt u deze waarmaken? En hoe meet u dit? Stel u heeft de belofte uitgesproken om altijd bereikbaar te zijn. Hier kunt u een prestatie indicator aan koppelen, bijvoorbeeld: in 100% van de gevallen zijn we altijd bereikbaar.

Feedback van cliënten
Uw zorg cliënten zijn een bron van waardevolle inzichten over de kwaliteit van uw zorg. Daarom zou u de klanttevredenheid structureel kunnen meten middels een klanttevredenheidsonderzoek. Dit is een zeer effectieve manier om waardevolle feedback te ontvangen over de prestaties van uw organisatie. Niet alleen uw zorg cliënten, maar ook uw medewerkers kunnen u hierbij helpen.

Feedback van medewerkers
Uw eigen mensen komen dagelijks in aanraking met cliënten en zij kunnen u de inzichten geven vanuit de praktijk. Mogelijk komt u met deze inzichten wel tot de conclusie dat een aantal werkwijzen efficiënter kunnen worden ingericht, waardoor u uiteindelijk bijvoorbeeld kosten kunt besparen.

Stel uw vraag over het kwaliteits- zorgsysteem

Onze TÜV NORD specialisten leggen u graag in een vrijblijvend gesprek uit hoe HKZ certificering kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem. 

Stel uw vraag aan een specialist:

  • Hoe helpt een kwaliteitszorgsysteem mijn zorg te verbeteren?
  • Wat zijn de voordelen van certificering in de zorg?
Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525