ATEX certificaat

De afkorting ‘ATEX’ is afgeleid van het Franse ATmosphères EXplosibles en is synoniem voor twee Europese richtlijnen met betrekking tot explosiegevaar. Enerzijds is er de ATEX 114 en anderzijds de ATEX 153 richtlijn welke ingaan op de technische en organisatorische maatregelen die u moet treffen. U stelt dit vast door een (ATEX) RI&E uit te voeren, waarin explosiegevaar wordt beschreven.  

ATEX

Indien uit de RI&E blijkt dat er in uw organisatie sprake is van explosiegevaar moet er een aanvullende / verdiepende RI&E, ook wel ATEX RI&E genoemd, worden gedaan. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van een Explosieveiligheidsdocument (afgekort EVD). Op deze pagina leest u alles over de ATEX RI&E / EVD.

De technische maatregelen die u neemt om explosieveiligheid te borgen, worden veelal toegepast op basis van ATEX 114. Op deze pagina leest u meer over ATEX 114 markering, explosiezones en beschermingswijzes.

Naast technische maatregelen, dient u ook organisatorische maatregelen te treffen om explosieveiligheid te borgen. ATEX 153 is hier de juiste richtlijn voor. Op deze pagina beschrijven we hoe u met ATEX 153 explosiegevaar beheersbaar maakt. 

Waarom ATEX certificering?

Een fabrikant of importeur die CE-markering aanbrengt op apparatuur verklaart dat zijn product aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet van de relevante Europese richtlijnen. Het is een verplichting om deze markering aan te brengen. Anders mag u niet uw product verhandelen in de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

Een review van de EVD (Explosie Veiligheids Document) documenten door TÜV geeft u een stuk bevestiging doordat een tweede paar (vreemde) ogen uw organisatie en opzet op scherp heeft gezet. Mogelijk geeft dit tweede paar ogen nog toevoegingen die u over het hoofd heeft gezien. Een kleine logistieke wijziging kan immers soms grote gevolgen hebben. Onze experts kunnen u daarbij ondersteunen van review, inspectie tot toetsing van het EVD document. Voor het opzetten en schrijven van EVD kunt u onze expertise ook gebruiken echter zullen wij dat geen beoordeling mogen afgeven.

Waarom ATEX certificering bij TÜV NORD?

U kunt uw apparaten en beveiligingssystemen bedoelt voor plekken met stof- of gasexplosiegevaar laten toetsen door TÜV NORD. TÜV heeft vanuit de Europese Unie een aanwijzing voor de genoemde normen, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Vaak is het bovendien ook handig om voor ISO 9001 (ISO/IEC 80079-34) te certificeren, aangezien het handvaten biedt om gestructureerd en op basis van risico’s te werk te gaan. Wanneer u hier nog geen certificaat voor heeft kunt u hier TÜV NORD voor inschakelen.

TUV NORD gebruikt de Atmosphere Risk Analysis Gas Plus-software - AraGasPlus (IEC 60079-10-1: 3.0.0.0. Editie: 2020-12). Dit is een hulpmiddel om alle noodzakelijke maatregelen te implementeren die de werkgever moet naleven in overeenstemming met 99/92/CE "Explosief bij invoering van minimumeisen ter verbetering van de veiligheid en gezondheidsbescherming van werknemers die hieraan worden blootgesteld". De software ‘AraGasPlus' voert classificatie en risicoanalyse uit in gebieden waar explosiegevaar bestaat door de aanwezigheid van ontvlambare gassen, dampen of nevels. Ook het kan het explosieveiligheidsdocument door de software worden gegenereerd in Microsoft Word.

Door gebruik te maken van de software kunnen berekeningen worden gecontroleerd, maar ook kunnen nieuwe zoneringen worden berekend. Door middel van de software kunnen explosie gevaarlijke risicogebieden op basis van de internationale norm alsmede de Nederlandse praktijkrichtlijn worden beoordeeld.

Het voordeel van deze software voor u is dat het toepassen hiervan maakt dat de berekeningen voldoen aan de laatste en geactualiseerde normen en wet- en regelgeving. Hiermee voldoet ook de bepaling van de risicovolle zones aan de meeste actuele wet- en regelgeving. In de software is een rapportage-applicatie opgenomen waardoor de berekeningen direct kunnen worden omgezet in een explosieveiligheidsocument EVD, waarmee u voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet.

Stel uw vraag over

Informatie en offertes voor onafhankelijke ATEX beoordeling en ondersteuning opstellen EVD

Informatie en offertes voor ATEX certificeringMartijn Juffermans
Teamleider ATEX

Tel.: 06 - 34 27 95 50

Deel deze pagina