MENU

ATEX certificaat

De afkorting ‘ATEX’ is afgeleid van het Franse ATmosphères EXplosibles en is synoniem voor twee Europese richtlijnen met betrekking tot explosiegevaar. Enerzijds is er de ATEX 114 en anderzijds de ATEX 153 richtlijn welke ingaan op de technische en organisatorische maatregelen die u moet treffen. U stelt dit vast door een (ATEX) RI&E uit te voeren, waarin explosiegevaar wordt beschreven.  

ATEX

Indien uit de RI&E blijkt dat er in uw organisatie sprake is van explosiegevaar moet er een aanvullende / verdiepende RI&E, ook wel ATEX RI&E genoemd, worden gedaan. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van een Explosieveiligheidsdocument (afgekort EVD). Op deze pagina leest u alles over de ATEX RI&E / EVD.

De technische maatregelen die u neemt om explosieveiligheid te borgen, worden veelal toegepast op basis van ATEX 114. Op deze pagina leest u meer over ATEX 114 markering, explosiezones en beschermingswijzes.

Naast technische maatregelen, dient u ook organisatorische maatregelen te treffen om explosieveiligheid te borgen. ATEX 153 is hier de juiste richtlijn voor. Op deze pagina beschrijven we hoe u met ATEX 153 explosiegevaar beheersbaar maakt. 

Waarom ATEX certificering?

Een fabrikant of importeur die CE-markering aanbrengt op apparatuur verklaart dat zijn product aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet van de relevante Europese richtlijnen. Het is een verplichting om deze markering aan te brengen. Anders mag u niet uw product verhandelen in de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

Een review van de EVD (Explosie Veiligheids Document) documenten door TÜV geeft u een stuk bevestiging doordat een tweede paar (vreemde) ogen uw organisatie en opzet op scherp heeft gezet. Mogelijk geeft dit tweede paar ogen nog toevoegingen die u over het hoofd heeft gezien. Een kleine logistieke wijziging kan immers soms grote gevolgen hebben. Onze experts kunnen u daarbij ondersteunen van review, inspectie tot toetsing van het EVD document. Voor het opzetten en schrijven van EVD kunt u onze expertise ook gebruiken echter zullen wij dat geen beoordeling mogen afgeven.

Waarom ATEX certificering bij TÜV Nederland?

U kunt uw apparaten en beveiligingssystemen bedoelt voor plekken met stof- of gasexplosiegevaar laten toetsen door TÜV Nederland. TÜV heeft vanuit de Europese Unie een aanwijzing voor de genoemde normen, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Vaak is het bovendien ook handig om voor ISO 9001 (ISO/IEC 80079-34) te certificeren, aangezien het handvaten biedt om gestructureerd en op basis van risico’s te werk te gaan. Wanneer u hier nog geen certificaat voor heeft kunt u hier TÜV Nederland voor inschakelen.

Informatie en offertes voor ATEX certificering

Martijn Juffermans
Teamleider ATEX

06 - 34 27 95 50

Stel uw vraag over
Informatie en offertes voor onafhankelijke ATEX beoordeling en ondersteuning opstellen EVD

Deel deze pagina