CS-OOO certificaat

CS-OOO maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar CS-OOO maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar CS-OOO maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar CS-OOO maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar
CS-OOO maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar

Om de veiligheid en gezondheid van de mens in risicovolle situaties te waarborgen heeft de overheid in het Arbobesluit verschillende eisen opgenomen voor certificering ten behoeve van Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO).

Deze eisen waren tot 1 januari 2021 opgenomen in het WSCS-OCE, welke sinds die datum is vervangen door dit nieuwe schema. Een aantal eisen zoals vooronderzoek en risicoanalyse zijn niet meer opgenomen in dit schema en hiervoor is een apart – privaat – schema in de plaats gekomen: CS-VROO.

Het certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en is een wettelijk verplicht certificaat om opsporing van explosieven te mogen uitvoeren. Het schema bevat eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en deskundigheid, inzet arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke met betrekking tot het uitvoeren van het proces.

Wanneer in een onafhankelijke beoordeling door TÜV NORD kan worden vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan wordt het CS-OOO certificaat afgegeven.

Inhoud CS-OOO certificaat

De basis voor het voldoen aan de eisen is het kwaliteitssysteem. In het kwaliteitssysteem staan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van het opsporingsproces beschreven. Het certificatieschema stelt eisen aan de opsporing zelf en /of de civieltechnische ondersteuning bij het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Het certificaat is opgedeeld in deze twee – separaat – certificeerbare deelgebieden en stelt tevens eisen aan de personele deskundigheid die benodigd is voor iedere handeling.

CS-OOO certificaat bij TÜV NORD

TÜV NORD is de enige door de overheid aangewezen instelling die de onafhankelijke beoordeling op het certificatieschema uit mag voeren. We beschikken over vakkundige specialisten met ervaring in het vakgebied die met een nuchter, laagdrempelig en praktijkgericht perspectief het schema beoordelen met nauwkeurige aandacht voor de veiligheidsrisico’s.

Wilt u meer weten over CS-OOO? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525

Deel deze pagina