Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken

Het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken is nu de verplicht te certificeren kwaliteitsnorm voor uw praktijk Het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken is nu de verplicht te certificeren kwaliteitsnorm voor uw praktijk Het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken is nu de verplicht te certificeren kwaliteitsnorm voor uw praktijk Het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken is nu de verplicht te certificeren kwaliteitsnorm voor uw praktijk
Het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken is nu de verplicht te certificeren kwaliteitsnorm voor uw praktijk

De beroepsnorm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken bevat eisen die gelden voor de apotheek van de huisartsenpraktijk. Managementeisen, eisen aan ondersteunende processen en eisen aan mensen en middelen op praktijkniveau.

Wanneer een apotheekhoudende huisartsenpraktijk een ISO 9001 certificaat op het kwaliteitssysteem wil behalen, is deze beroepsnorm de invulling voor eisen. De norm is vanaf mei 2014 al certificeerbaar door TÜV NORD.

Inhoud norm

Met beoordeling door TÜV NORD, maakt u aantoonbaar dat u conform de inhoud van de norm handelt.

De norm bevat onder meer eisen op het gebied van:

 

  • Wet- en regelgeving voor zorginstellingen;
  • Eisen aan een kwaliteitssysteem;
  • Risicomanagement;
  • Beleidsdocumenten;
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • Medicatiegegevensoverdracht;
  • Farmaceutische zorgverlening;
  • Evaluatie en nazorg;
  • Personeel;
  • Logistiek en middelen.

In de norm staan al een toelichting, praktische suggesties en suggesties voor zelftoetsing benoemd. Onder het hoofdstuk certificeringsregeling worden de mogelijkheden inzake certificering nader omschreven.

Certificering huisartsenpraktijk - niet verplicht, wel aan te raden

Verzekeraars maken het certificeren van een kwaliteitsmanagementsysteem in een huisartsenprakijk aantrekkelijker doordat zij jaarlijkse een concrete financiële subsidie per patiënt vergoeden aan huisartsenpraktijken met een geaccrediteerd (en dus erkend) ISO 9001-certificaat omdat zij minder risico lopen. Een dergelijk certificaat, al dan niet aangevuld door de beroepsnorm, levert dus letterlijk euro's op.

Verplichting beroepsnorm per eind 2015

Vanaf 1 november 2015 zal alleen nog een ISO 9001 certificaat op de apotheek van de praktijk kunnen worden afgegeven met inachtneming van de beroepsnorm, versie 2014.

Certificering van de praktijk is overigens niet verplicht, het voldoen aan de inhoud van de ISO 9001 evenals de beroepsnorm wel.

Een te certificeren huisartsenpraktijk dient met ingang van de beroepsnorm versie 2014 een ISO 9001 certificaat aan te vragen waarbij in het “toepassingsgebied” wordt aangegeven dat het certificaat de apotheek van de praktijk betreft of de gehele praktijk, inclusief apotheek.

Certificeren bij TÜV NORD

De auditoren van TUV NORD, afdeling Mens en Zorg hebben een brede ervaring in de uitvoering van audits in de eerstelijns zorg waaronder ook een grote hoeveelheid huisartsenpraktijken en apotheken.

TÜV NORD biedt u de mogelijkheid uw apotheek op basis van de LHV-norm Farmaceutische Zorgverlening door Apotheekhoudende Huisartsen versie 2014 te beoordelen, of uw gehele praktijk door een aanvulling met de ISO 9001.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op voor informatie of een offerte.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525