Verreiker training

Verreiker training

Schrijf u in

Helaas gebeuren nog jaarlijks ongevallen met verreikers en soms zelfs met fatale afloop. De oorzaak hiervan is vaak het menselijke handelen. U kunt dus nooit voldoende benadrukken hoe belangrijk het is dat uw medewerkers alert zijn op veiligheidsrisico’s bij het gebruiken van eigen of gehuurde verreikers. Niet alleen om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, maar ook om risico op schade, waarvoor u aansprakelijk bent uit te sluiten. De werkgever is daarom verplicht om medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren met arbeidsmiddelen te voorzien van voldoende training om dit veilig te kunnen doen. Met verreiker training kunt u voor dit specifieke arbeidsmiddel invulling geven aan deze eisen en werken aan het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Waarom een verreiker training?

Met verreiker training leren u en uw medewerkers voldoende basiskennis om veiligheidsbewust en kundig gebruik te kunnen maken van een verreiker in dagelijkse activiteiten. Zo voorkomt u veiligheidsrisico’s voor uzelf, eigen medewerkers en de omgeving en voldoet u aan wetgeving en de verwachtingen van opdrachtgevers. Om echt veiligheidsbewustzijn te creëren is het niet alleen belangrijk om naar het praktische besturen van de verreiker te kijken, maar ook naar de theorie. Met het kennen van de kenmerken, het ontwerp en veiligheidsvoorzieningen van verschillende verreikers, naast verkeersvoorschriften bent u veel beter op de hoogte van hoe veiligheid in de praktijk tot uiting komt.

 

Waarom een verreiker training bij TÜV NORD?

Direct na de training hebt u al genoeg parate kennis om deze in de praktijk te gaan toepassen. U merkt dus direct het meer veiligheidsbewust werken nadat uw mensen de training gevolgd hebben. Onze verreiker training is praktijkgericht en laagdrempeliger en daardoor toegankelijk voor iedereen die een verreiker bedient. De inhoud van de training is bovendien op onze uitgebreide ervaring met het keuren en inspecteren van verreikers. Zo ontvangt u informatie uit eerste hand over het veilig werken met verreikers. Uiteraard kunt u ook bij TÜV NORD terecht voor de keuring van uw verreikers.

Wilt u uw medewerkers gezamenlijk een verreiker training laten volgen? Ook voor incompany training kunt u bij ons terecht. Informee bij ons naar de mogelijkheden.

Verreiker training

Aanbod hoogwerker cursus Inhoud van de training Het leerdoel/resultaat Aantal deelnemersVereiste kennis
Gebruikerstraining verreiker
(1 dag)

De training bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. De onderwerpen van ht theorie-deel zijn:

 • Wet- en regelgeving Arbo en Milieu;
 • Veiligheidseisen aan het ontwerp en de fabricage van verreikers;
 • Onderhoud en keuring aan verreikers;
 • De soorten, functie en kenmerken van verreikers;
 • Stabiliteit en lastzwaarte;
 • Omgevingsfactoren en relevante risico's;
 • Veiligheidsvoorzieningen op verreikers en veilig gebruik;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Verkeersvoorschriften.
Het praktijk-deel bestaat uit:
 • Rijden zonder/met lading;
 • Laden en lossen;
 • Uitslaan en afzetten van lading.

Uw voordelen na de training zijn:

 • U vermindert risico's met betrekking tot schade;
 • U vermindert veiligheidsrisico's voor de directe omgeving en uw medewerkers;
 • U voldoet aan wet- en regelgeving (Arbowet);
 • U voldoet aan door opdrachtgevers gestelde eisen met betrekking tot training.
Na het slagen wordt een TÜV-certificaat en een pas in creditcard-formaat uitgereikt.
Maximaal 4 deelnemersGeen vereiste voorkennis
Stel je vraag over

Training, cursussen, zelf keuren met T-SPEC en in-company oplossingen

Informatie over training, opleiding en T-SPECAfdeling Training & Opleiding
TÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 538