BRL SIKB 7000 certificaat

Het BRL SIKB 7000 certificaat maakt aantoonbaar dat u op betrouwbare wijze land- en waterbodemsanering uitvoert Het BRL SIKB 7000 certificaat maakt aantoonbaar dat u op betrouwbare wijze land- en waterbodemsanering uitvoert Het BRL SIKB 7000 certificaat maakt aantoonbaar dat u op betrouwbare wijze land- en waterbodemsanering uitvoert Het BRL SIKB 7000 certificaat maakt aantoonbaar dat u op betrouwbare wijze land- en waterbodemsanering uitvoert
Het BRL SIKB 7000 certificaat maakt aantoonbaar dat u op betrouwbare wijze land- en waterbodemsanering uitvoert

BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering voor aannemers. BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het kwaliteitsmanagementsysteem staan saneringsdoelstellingen en regels die aannemers moeten naleven. In BRL SIKB 7000 wordt informatie van de organisatie en controle met betrekking tot uitvoering van bodemsanering vastgelegd. Het Besluit Bodemkwaliteit heeft besloten dat u alleen (water-)bodemsaneringsactiviteiten mag uitvoeren als uw organisatie BRL SIKB 7000 gecertificeerd is. TÜV NORD helpt uw organisatie aantoonbaar maken dat uw organisatie aan de eisen in de BRL SIKB 7000 voldoet en verstrekt u bij bevestiging het BRL SIKB 7000 certificaat.

BRL SIKB 7000 certificaat protocollen

Met BRL SIKB 7000 wordt er zoveel mogelijk van de verontreinigde bodem ongedaan gemaakt volgens de norm. Tot de sanering behoren de maatregelen om de verontreiniging weg te nemen en verspreiding te voorkomen. BRL SIKB 7000 bestaat uit vier verschillende protocollen:

 

  • SIKB-protocol 7001 sanering landbodem met conventionele methoden
  • SIKB-protocol 7002 sanering landbodem met in situ methoden
  • SIKB-protocol 7003 sanering waterbodem
  • SIKB-protocol 7004 tijdelijke uitplaatsing van grond 


U kunt deze protocollen enkel of in combinatie certificeren afhankelijk van de processen die u uitvoert. Uw organisatie dient tevens ISO 9001 en VCA gecertificeerd te zijn voordat uw organisatie het BRL SIKB 7000 certificaat kan gaan behalen, of dit tegelijkertijd in combinatie te laten uitvoeren.

Waarom een BRL SIKB 7000 certificaat bij TÜV NORD?

Wil uw organisatie het BRL SIKB 7000 certificaat gaan behalen? TÜV NORD voert de certificering en beoordelingen van BRL SIKB 7000 onder accreditatie uit. Als uw organisatie nog niet ISO 9001 en VCA gecertificeerd is, kunnen we de beoordeling van deze schema’s in combinatie uitvoeren. We hanteren een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen waarin we willen vaststellen dat uw organisatie aan de eisen voldoet. Uiteraard doen we dit op basis van ervaring in uw branche. We kunnen tevens certificering van ISO 14001, BRL SVMS-007 en SC-530 voor u verzorgen en de keuring van uw arbeidsmiddelen en machines.

Vraag nu vrijblijvend een offerte bij ons aan voor BRL SIKB 7000.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525