Certificaten & Keurmerken

Certificaten & keurmerken

Certificaten en keurmerken zijn een invulling aan de behoefte van de consument, bedrijven en overheid om betrouwbaarheid aantoonbaar te maken. Vertrouwen biedt tenslotte zekerheid. Beperking van risico’s en aansprakelijkheid zijn vooral in het bedrijfsleven kritisch om het voortbestaan van een organisatie te kunnen waarborgen. Risico’s leiden tot kosten of claims, of nog erger, bedrijfsongevallen en levensbedreigende situaties.

Een TÜV certificaat of TÜV keurmerk is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken. Er wordt dan weliswaar van u verwacht dat u aantoonbaar voldoet aan eisen. Maar u verwacht ook dat partijen waar u zaken mee doet aan de eisen voldoen. De belangrijkste thema’s om betrouwbaarheid met certificaten en keurmerken te bevestigen zijn Kwaliteitsmanagement, Arboveiligheid, VoedselveiligheidInformatiebeveiliging, Patiënt & cliëntveiligheid, Duurzaamheid en het milieu.

De eisen en specificaties waarop beoordeeld wordt zijn vaak terug te vinden in (N)EN normeringen, EN normering, ISO-normen, of branchespecifieke keurmerken. TÜV NORD beoordeelt vanuit een onafhankelijke rol op basis van de eisen in normen en keurmerken of uw organisatie voldoet. Ook training voor geven van invulling aan certificatie-eisen kunt u bij ons afnemen. Vervolgens kunt u dit met het certificaat of keurmerk kenbaar maken aan uw belanghebbende partijen.

Het verschil tussen een TÜV certificaat en TÜV keurmerk

De termen certificaat en keurmerk worden vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet zo vreemd want beiden zijn een bewijs dat voldaan wordt aan bepaalde eisen en bij beide vormen vindt een beoordeling plaats. Als een bedrijf een beoordeling ondergaat voor een certificaat of keurmerk wordt dit in beide gevallen ook certificering genoemd. De toepassing van het bewijs kan vervolgens weer wel afwijken. Een TÜV certificaat bevat een wat gedetailleerder oordeel dat voldaan wordt aan de eisen, dan een keurmerk. In veel gevallen is een TÜV keurmerk een compact visuele label dat voortkomt uit het certificaat, waarmee snel herkenbaar is dat een organisatie, product, proces of dient aan bepaalde eisen voldoet. Onderliggend is vaak sprake van een beoordelingsrapport waar in detail het oordeel wordt toegelicht.

TÜV NORD verzorgt ruim 300 verschillende services voor u, waarvan een groot deel certificaten en keurmerken. De bekendste vormen van certificaten zijn een ISO certificaat, VCA certificaat, BRL certificaat en HKZ certificaat, naast keurmerken zoals het Keurmerk Apotheekhoudende Huisartspraktijken en Keurmerk MRF. TÜV NORD hanteert een laagdrempelige, nuchtere en praktijkgerichte manier van beoordelen en uiteraard met ervaring in uw branche. In ons certificaatregister kunt u raadplegen welke certificaten en keurmerken zijn uitgegeven door TÜV NORD of verwijzen we naar openbare registers van stichtingen.

Neem direct contact met ons op om te informeren welke certificaten en keurmerken passen bij uw bedrijf.

 

Vragen over certificaten en keurmerken?
Neem direct contact op met een van onze specialisten!