Intake- en/of informatietraject

U heeft een product dat u heeft ontwikkeld/geïmporteerd dat u wilt gaan verhandelen op de Europese markt. U bent zich bewust dat uw product een CE-label of productcertificering moet bevatten, maar weet niet waar u moet beginnen. Welke norm is op uw product van toepassing?

Wat kan TÜV voor u betekenen?

We merken dat veel organisaties zich niet bewust zijn van de verantwoordelijkheid om aan normen te moeten, kunnen of hoeven voldoen en niet goed weten waar ze moeten beginnen. Het is helaas vaak ook niet zo simpel. Voordat een traject van start kan gaan, moet het desbetreffende pad en de daarbij behorende normen bekend zijn. Er zijn diverse normen die betrekking hebben op diverse producten en dan zijn er ook nog normen die weer verwijzen naar andere normen. In de Europese regelgeving is het veelal een zoektocht welke norm(-en) van toepassing is/zijn op uw product en dan moet u ook nog eens bepalen welke toepassingen of eigenschappen relevant zijn.

Wanneer u al weet welke norm er voor uw product geldt, kunnen we meteen een gerichte offerte uitbrengen en een gericht traject ingaan. Wanneer dit nog niet het geval is, kunnen we u begeleiden bij het vinden van de juiste normen die op uw product van toepassing zijn. In dit geval gaan we een Informatie en ondersteuningstraject met u aan. Dit houdt het volgende in:

  1. U benadert ons met uw vraag waarin u productspecificaties aangeeft en in welke landen u uw product wilt verhandelen, immers kan een product ook buiten CE kaders vallen en dan kan een multitude van nationale normen zelfs van toepassing zijn of toch een Europese Norm maar zonder CE kader. Ook dat kan het geval zijn.
  2. Wij schatten de uren in die het intake- en/of informatietraject zullen behelzen en sturen daarvoor een offerte.
  3. Na accordering offerte gaat het adviestraject van start

Na afloop van het adviestraject weet u precies aan welke normen uw product moet voldoen voor EN norm conformiteit met of zonder CE-markering en wat daarbij komt kijken verder. Vervolgens kunt u, indien mogelijk, de certificering eigenhandig opstarten of TÜV Nederland  aanschakelen voor verdere ondersteuning, wat dan meestal de inhoudelijke beoordeling van het product met mogelijke beloning het gebruik van het zogenaamde TÜV Mark of Conformity in uw marketing.

Advies over CE-markering of productcertificering via TÜV NORD

Door de brede kennis die wij als TÜV NORD in huis hebben, heeft u dankzij het advies een compleet beeld van wat benodigd is voor uw product. Daarnaast zijn we in het bezit van een aanwijzing vanuit de Europese Unie voor de machinerichtlijnrichtlijn liften en bouwproductenverordening, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Ook voeren we certificering van uw FPC managementsysteem uit wanneer dit vereist wordt vanuit eisen voor u CE-markering mag aanbrengen, zoals bij NEN-EN 1090 of alleen EN ISO 3834 certificatie als kwaliteitssysteem rondom het lassen. TÜV NORD test, inspecteert of certificeert gedefinieerde aspecten van het product en bedrijfsprocessen en geeft daar uiteindelijk een testrapport, inspectierapport en/of certificaat op af.

Neem contact met ons op om vast te stellen in welke vorm we u bij CE-markering kunnen ondersteunen.

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525