ISO 3834 certificaat

Het ISO 3834 certificaat maakt de beheering van uw smeltlasproces aantoonbaar Het ISO 3834 certificaat maakt de beheering van uw smeltlasproces aantoonbaar Het ISO 3834 certificaat maakt de beheering van uw smeltlasproces aantoonbaar Het ISO 3834 certificaat maakt de beheering van uw smeltlasproces aantoonbaar
Het ISO 3834 certificaat maakt de beheering van uw smeltlasproces aantoonbaar

Met een ISO 3834 certificaat kunt u in de toenemende eis van opdrachtgevers tegemoet komen dat uw organisatie voldoet aan de eisen in de ISO 3834 norm. ISO 3834 is een internationaal kwaliteitssysteem voor lasprocessen. Lassen is een bijzonder proces waaraan veel risico’s hangen, want zelfs met de meest geavanceerde technieken kan niet met 100% zekerheid worden vastgesteld dat een lasverbinding aan de eisen voldoet. Niet zo gek dat opdrachtgevers hier dus eisen aan stellen. In het kwaliteitssysteem is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden voor coördineren van lasprocessen verwerkt zijn. Deze rol dient door een formeel aangestelde lascoördinator te worden uitgevoerd. De taken van de lascoördinator hebben betrekking op het bepalen van de juiste lasmethoden, laskwalificaties, voorbereiding, productie, coördinatie, materieel, traceerbaarheid, procesbewaking, keuring en controle van het lasproces. TÜV NORD kan tijdens een audit vaststellen of uw organisatie aan de eisen voldoet en geeft vervolgens het ISO 3834 certificaat aan uw organisatie af. Het ISO 3834 certificaat is vijf jaar geldig, indien er tijdens de controle audits geen afwijkingen worden geconstateerd.

Waarom ISO 3834 certificeren?

Het kwaliteitssysteem voor lassen zorgt ervoor dat u risico’s in het lasproces goed in de smiezen hebt en dus ook goed kunt beheersen. Dit beperkt uw aansprakelijkheid, omdat u de lasprocessen goed op orde hebt. Dit ondersteunt weer de continuïteit van uw organisatie en het imago van uw organisatie naar potentiële nieuwe klanten. Veel bedrijven kiezen voor certificering van ISO 3834-2, omdat hiermee meteen alle uitvoeringsklassen (EXC-1 t/m EXC-4) zijn afgedekt. Met certificering van ISO 3834-2 voldoet u aan de strengste criteria in de norm en voldoet u dus ook automatisch aan de eisen van opdrachtgevers met inzake het ISO 3834 certificaat. Op dit niveau is wel noodzakelijk dat een gekwalificeerd lascoördinator de lasprocessen, procedures en het kwaliteitssysteem beheert. Als u werkt volgens NEN EN 1090-2 voor staal- en aluminiumconstructies moet u al aantoonbaar voldoen aan de eisen in de in ISO 3834-2. Certificering van ISO 3834 is dan nog maar een kleine stap.

Een ISO 3834 certificaat via TÜV NORD

Heeft uw bedrijf een ISO 3834 certificaat nodig? Wij bieden een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen. We voeren de certificering ook in combinatie met NEN-EN 1090-1 certificering uit zodat u voldoet aan de eisen voor het aanbrengen van CE-markering op staal- en aluminiumconstructies. Uiteraard kunnen we ook certificering volgens ISO 9001 verzorgen.

Vraag een offerte aan bij TÜV NORD voor een ISO 3834 certificaat.

Stel uw vraag over

Informatie en offertes voor onafhankelijke beoordeling bij productcertificering en CE-markering

Informatie en offertes voor CE-markering en productcertificeringAndré Piers
Manager CE/Projects

Tel.: 0499 - 339 500