BKapp: Instrument voor kwaliteitsborging

 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in de praktijk gebracht middels een kwaliteitsborgingsinstrument. Zo’n instrument is een handboek om de kwaliteit van bouwwerken
vast te stellen. TÜV NORD biedt u exclusief de mogelijkheid om met het BKapp instrument
de kwaliteit van uw bouwwerk te borgen.

Met de gelijknamige BKapp software verzamelt u, deels zelf, op gebruiksvriendelijke wijze via
pc, tablet of smartphone de bewijslast. Omdat TÜV NORD de kwaliteit borgt, hoeft u
hiervoor bovendien geen softwarelicentie af te nemen. Het gebruik van dit instrument is zodoende
gratis voor TÜV NORD klanten.

 

 

Voordelen van de BKapp

 • Door BKapp te gebruiken voldoet u aan allé eisen van de Wkb, u heeft geen andere software nodig;
 • U hoeft minder bewijslast aan te leveren dan met andere instrumenten. De Bkapp software stelt met een algoritme het gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het bouwwerk vast;
 • De software is ontwikkeld met als doel: minimale Wkb-inspanning, maximale bouwkwaliteit;
 • Geen softwarelicentie nodig, daarin voorziet TÜV NORD;
 • U hoeft geen verplichte cursus te doen om de software te gebruiken;
 • De onafhankelijke instrumentaanbieder Apexion ziet toe op de juiste toepassing van BKapp. De Nederlandse Overheid ziet toe op het toezicht door Apexion;
 • TÜV NORD werkt direct samen met de softwareontwikkelaar. Zo profiteert u van actuele software die voorziet in de laatste ontwikkelingen en behoeftes.

Werking van het instrument

 

“De waarde van de Wet kwaliteitsborging is kwalitatief hoogwaardige bouw.”

 

Met die gedachte is BKapp ontwikkeld. Instrumentaanbieder Apexion heeft daarom niet alleen een instrument ontwikkeld, maar ook bijbehorende software die naadloos op elkaar aansluiten. De software samen met het instrument reduceren in maximale mate het aantal handelingen die de kwaliteitsborger en aannemer moeten verrichten om te voldoen aan het wettelijke kader: de kwaliteit van het bouwwerk is aantoonbaar in orde en de focus blijft -zoals voorheen- het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bouwwerk.

 

Om met minimale middelen in kwaliteitsborging te voorzien, heeft Apexion de BKapp software zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De software werkt via de webbrowser op alle apparaten met internet. Daarnaast zijn er vanaf het begin van de ontwikkeling van het instrument bouwkundigen betrokken bij het ontwikkelproces. BKapp is mede daarom de meest eenvoudige oplossing voor elke aannemer die wil voldoen aan de actuele wet- en regelgeving voor de bouw, want:

 

 • U voldoet aan alle Wkb eisen en doorloopt het gehele Wkb proces van A tot Z
 • De actuele versie van het Bouwbesluit 2012 en het Bbl is beschikbaar
 • Het instrument heeft een databank met veelvoorkomende risico’s en maatregelen -samengesteld door de kwaliteitsborging experts van TÜV NORD
 • Het consumentendossier is conform NPR 8092
 • Dit is een officieel Wkb instrument dat is opgenomen in het register kwaliteitsborging van de TloKB

 

 

De kwaliteit van BKapp gaat verder dan alleen gebruiksvriendelijkheid. Door middel van een algoritme reduceert de BKapp software het aantal handelingen die men moet verrichten nog verder. In plaats van ieder mogelijk risico te laten controleren door een kwaliteitsborger, berekent BKapp namelijk de kans of een bouwwerk voldoet aan de eisen. Omdat de Kwaliteitsborger een gerechtvaardigd vertrouwen moet afgeven in de kwaliteit van een bouwwerk, kan hij dat prima doen wanneer deze kans zeer groot is. Het voordeel is voor de bouwer. Voor die kansrekening zijn namelijk maar een gering aantal inspecties en bewijslast -in de vorm van foto’s en documenten- noodzakelijk. Dat ziet u direct terug in onze offerte.

Constateert de Kwaliteitsborger onverhoopt toch een fout in het bouwwerk? Dan krijgt u alle gelegenheid om die fout te herstellen. Er dient dan wel meer bewijslast te worden overlegd om met zekerheid vast te stellen dat het om een incident gaat. Bij het volgende project wordt er met een schone lei begonnen. Ieder bouwproject met BKapp geeft u de kans om een bouwwerk van hoogwaardige kwaliteit te realiseren.

 

BKapp bij TÜV NORD

 

 

TÜV NORD biedt dit instrument in samenwerking met Apexion, de ontwikkelaar van de BKapp, exclusief aan. Daardoor kunnen klanten van TÜV NORD zonder softwarelicentieovereenkomst of extra kosten gebruik maken van dit instrument om de Wkb in de praktijk te brengen. Het gebruik van dit instrument is zodoende gratis voor TÜV NORD klanten.

Door onze directe samenwerking met Apexion bieden we altijd de meest up-to-date versie van de BKapp software, instrument en wet- en regelgeving. Zo borgen wij de kwaliteit van uw bouwwerk en de gebruiksvriendelijkheid van het Wkb proces. Daarmee houdt u de focus op kwalitatief hoogwaardige bouw. Wilt u meer weten over de Bkapp bij TÜV NORD?