Voor welke gevolgklasse gaat de Wkb gelden?

Gevolgklassen, hoe zit dat precies?

Als je van plan bent om te gaan bouwen, moest je voorheen in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Maar met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die vanaf 1 januari 2024 van kracht is gegaan, is dit veranderd. Als je gaat bouwen, ben je verplicht om een kwaliteitsborger in te schakelen die toezicht houdt op de naleving van de technische regels voor het bouwwerk. De nieuwe wet geldt niet meteen voor alle bouwwerken, maar zal in eerste instantie van toepassing zijn op bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1.

 

Voor welke gevolgklasse gaat de Wkb gelden?

De Wkb zal in stappen worden ingevoerd, waarbij in eerste instantie de wet zal gelden voor bouwwerken met beperkte mogelijke gevolgen bij falen, namelijk gevolgklasse 1. Deze bouwwerken vereisen een vergunning voor bouwen en verbouwen en omvatten de volgende categorieën:

  1. Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kap woningen en rijtjeswoningen, inclusief garages en aanbouwen, op voorwaarde dat ze op de grond staan en niet op andere bouwwerken of woningen worden gebouwd. Kamerverhuurwoningen en zorgwoningen vallen niet onder deze categorie, net als appartementen.
  2. Woonboten en andere drijvende woningen.
  3. Vakantiehuisjes en andere vakantieverblijven, behalve vakantieappartementen.
  4. Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen, inclusief een kantoor of kantine, opslagruimtes, magazijnen, kassen en soortgelijke bouwwerken. Kantoorgebouwen en winkelpanden vallen niet onder deze categorie.
  5. Opslagruimtes, magazijnen en andere bouwwerken vallend onder punt 4 van maximaal twee verdiepingen die gebouwd worden bij kantoren, winkels en dergelijke.
  6. Fiets- en voetgangersbruggen met een overspanning van maximaal 20 meter over wegen, spoorwegen en waterwegen, op voorwaarde dat ze niet over provinciale wegen of rijkswegen worden gebouwd.
  7. Overige bouwwerken bedoeld voor wegen, vaarwegen, stroomvoorziening en dergelijke, die niet hoger dan 20 meter, bovengronds gebouwd en niet waterkerend zijn, zoals kleine windmolens, keermuren en zendmasten.

Zorgeloos bouwen met de Wkb: Meld tijdig en bouw zonder zorgen!

Als je bouwproject onder gevolgklasse 1 valt, geldt de Wkb zowel voor nieuwe bouwwerken als voor verbouwingen (verbouwingen worden mogelijk 6 maanden later ingevoerd). Je bent dan verplicht om uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de bouw een bouwmelding in te dienen bij de gemeente, voorzien van een borgingsplan dat is vastgesteld door een kwaliteitsborger. Als jouw bouwwerk vergunningplichtig is maar niet onder gevolgklasse 1 valt, blijft de vergunning bij de gemeente verplicht gedurende de komende jaren. Als er geen vergunning vereist is, hoef je geen kwaliteitsborger in te schakelen en ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Meer info over gevolgklassen?

In een verkennend gesprek met een specialist van TÜV krijg je antwoord op al jouw vragen omtrent de Wkb.