Hoe voldoe ik aan de wet en veiligheidseisen speeltoestellen

Hoe voldoe ik aan de wet en veiligheidseisen speeltoestellen

Hoe voldoet mijn speeltoestel aan de wet en veiligheidseisen

U weet welke wettelijke eisen er gelden voor speeltoestellen. Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen is van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte. Bent u ontwerper, fabrikant, leverancier of beheerder/verhuurder van speeltoestellen in deze publieke ruimte, hoe voldoet u dan aan de wettelijke en veiligheidseisen?

Hoe voldoe ik als fabrikant of importeur van speeltoestellen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen?

U kunt als ontwerper, fabrikant of importeur aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval, wanneer uw speeltoestel niet is gemaakt volgens de wettelijke bepalingen, of wanneer het bij te verwachten gebruik een gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Wanneer uw speeltoestel niet voldoet aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) riskeert u als ontwerper, fabrikant, leverancier of beheerder een boete en sluiting van het toestel. In het ergste geval kunt u aansprakelijk worden gesteld wanneer een ongeval plaats heeft gevonden.

U moet daarom zorgen:

  • voor een veilig ontwerp en productie van het toestel;
  • dat het toestel is voorzien van de juiste documentatie en opschriften, zodat het kan worden geïnspecteerd en onderhouden gedurende de gehele levensduur van het toestel;
  • dat het toestel is gekeurd door een daartoe aangewezen keuringsinstantie (AKI), zoals TÜV NORD.

Indien het toestel goedgekeurd wordt door een AKI, ontvangt u een certificaat van goedkeuring.

Hoe voldoe ik als beheerder/verhuurder aan het Warenwetbesluit Attracite- en Speeltoestellen?

Bent u beheerder van speeltoestellen in de openbare ruimte of bent u verhuurder van speeltoestellen? Dan bent u verplicht enkel goedgekeurde speeltoestellen in te kopen of voor ingebruikname zelf te zorgen voor goedkeuring. Daarnaast heeft u de verantwoordelijkheid dat deze speeltoestellen goed geplaatst worden met de juiste ondergrond. Volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen bent u daarnaast verplicht om aan de volgende zaken te voldoen:

  • U heeft een beheersplan
  • u controleert uw toestellen volgens dit beheersplan regelmatig
  • u onderhoudt de toestellen goed
  • u houdt deze activiteiten bij in een logboek of actueel dossier

Als beheerder moet u zorgdragen voor een veilige installatie en montage van een speeltoestel en preventief onderhoud uitvoeren. Denk hierbij aan het aandraaien van moeren of het controleren van de laagdikte van de ondergrond. De controlepunten staan in de handleiding van het toestel dat de producent aanlevert. In een logboek moet het onderhoud genoteerd worden. Daarbij noteert u ook de uitkomsten van het onderhoud, inspecties en eventuele ongevallen. Speeltoestellen moeten regelmatig geïnspecteerd worden. U als beheerder mag zelf het toestel inspecteren op veiligheid, maar het is aanbevolen om dit te laten uitvoeren door een gekwalificeerd persoon zoals onze inspecteurs.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een bericht!
Neem direct contact op met onze specialist via