Technische Constructiedossier voor speeltoestellen: de eisen

Technische Constructiedossier voor speeltoestellen: de eisen

Een essentieel onderdeel van een keuring van speeltoestellen is beoordeling van het bijbehorende Technische Constructiedossier (TCD).

Wat is een TCD voor speeltoestellen? Dit dossier moet een fabrikant/ontwerper of importeur vanuit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) opstellen, bewaren en ter beschikking houden van een keuringsinstelling voor ten minste 10 jaar na verkoop van het laatste speeltoestel uit een serie.

Het TCD moet voordat een keuring plaatsvindt aangeleverd worden. Dit geldt zowel voor speeltoestellen die eenmalig geproduceerd zijn als in serie geproduceerde speeltoestellen.

Minimale inhoud van het Technische Constructiedossier voor speeltoestellen

In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) bijlage II zijn eisen opgenomen voor de minimale inhoud van het Technische Constructiedossier. Voor speeltoestellen zijn een aantal van de daar opgenoemde zaken niet altijd van toepassing. De 4 onderstaande punten zijn doorgaans van toepassing bij speeltoestellen die eenvoudig zijn van constructie, concept en eenmalig geproduceerd:

  • een overzichtsplan (incl. valhoogtes, opvangzones, en eventuele vrije ruimtes);
  • een risico analyse van de gevaren en een beschrijving van de genomen preventieve maatregelen om deze gevaren te voorkomen;
  • een exemplaar van de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met de onderhoud- en inspectievoorschriften (incl. de registratielijsten voor inspecties, onderhoud en ongevallenregistratie);
  • (wanneer van toepassing) certificaten of rapporten van bijvoorbeeld  de schommelscharnieren- en zittingen of valdempende ondergronden.

Typekeuringen

Ingeval het gaat om een het type kenmerkend monster, dan moeten de interne bepalingen die zijn toegepast bij de productie van meerdere toestellen worden benoemd. Daarnaast moeten ook de essentiële onderdelen benoemd worden die voor de veiligheid regelmatig vervangen dienen te worden. Zodat het originele ontwerp gehandhaafd kan blijven op basis waarvan het toestel is goedgekeurd.

Voldoet uw Technische Constructiedossier aan de eisen? Vraag de keuring aan

Wanneer u het volledige Technische Constructiedossier van uw speeltoestel beschikbaar hebt, bent u er klaar voor om de keuring van uw speeltoestel aan te vragen. Vraag nu een keuring aan.

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Stel uw vraag over

Keuring en inspectie van speeltoestellen

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectieTÜV Nederland
Sport, Play, Recreaction

Tel.: 0499 - 339 560