Wat houdt een keuring speeltoestellen in?

Wat houdt een keuring speeltoestellen in?

Zelfs als uw speeltoestel is gemaakt volgens aangewezen normen en wetten is niet zeker dat het voldoet aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, omdat normen en/of andere technische voorschriften niet alle mogelijke risico’s kunnen afdekken. Met een keuring van uw speeltoestellen wordt vastgesteld dat toestellen dan ook daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau. Denk daarbij aan beknellingrisico’s, valgevaar en andere gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Weten hoe een keuring speeltoestellen eraan toe gaat? Lees dan verder. 

Keuring speeltoestellen in een notendop

Aanvraag en planning

U doet bij ons een aanvraag van de keuring met daarbij de NAW gegevens van uw organisatie en informatie over het toestel. Denk aan tekeningen, foto's, handleidingen en logboeken. Vervolgens plannen wij de beoordeling van het door u ingestuurde dossier en de keuring op locatie in. 

Beoordeling dossier

Het dossier is net zo belangrijk als de keuring op locatie. Dit bevat namelijk alle documenten die nodig zijn voor het veilig in gebruik nemen van het speeltoestel. 

Keuringen op locatie

De inspecteur keurt het speeltoestel op locatie. Het toestel moet eenvoudig bereikbaar en volledig afgebouwd zijn. 

Rapport en certificaat

Op basis van het dossier en de keuring wordt het rapport opgemaakt. Als er geen afwijkingen zijn, volgt het certificaat. Als er wel afwijkingen zijn, kan in de meeste gevallen door extra documentatie enn foto's alsnog aangetoond worden dat het toestel voldoet. 

Het keuringsproces

Wij begrijpen dat het keuren van speeltoestellen een complex onderwerp is met veel haken en ogen. Met ons verloopt het keuringsproces zo soepel mogelijk.

 • Voordat de we afspraken hebben gemaakt weet u wat het plan van aanpak is zodat u niet voor verassingen komt te staan

 • Vooraf ontvangt u een prijsindicatie van onze diensten.

 • U ontvangt een informatiepakket waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe het keuringsproces zal verlopen

 • Persoonlijke begeleiding van een inspecteur

 • Wij zijn altijd transparant wat betreft onze planning zodat u vooraf zeker weet wanneer de keuring kan worden uitgevoerd.

Welke vormen van keuring van speeltoestellen bestaan er?

 • Een typekeuring: de beoordeling van een typekenmerkend monster t.b.v. serie productie. Dit is met name geschikt voor grote oplagen van een speeltoestel. U moet daarvoor een Technisch Constructie Dossier (TCD) van het speeltoestel opstellen. Een bezoek aan uw fabriek op werkplaats kan onderdeel zijn van het keuringsproces.
 • Een stukskeuring: de eerste keuring van een enkel speeltoestel. Dit is geschikt voor unieke toestellen of als incidenteel een toestel wordt geplaatst.
 • Een periodieke inspectie/keuring: opvolgend aan de eerste keuring die in de gebruiksfase worden uitgevoerd. Hierbij wordt met name gekeken naar slijtage en/of veiligheidssystemen nog werken zoals dat zou moeten (zoals bijvoorbeeld noodstoppen).
 • Keuring (certificering) van valdempende ondergrond speeltoestellen: 
  • Van ondergronden rondom speeltoestellen zonder typecertificaat kunnen wij op locatie de kritische valhoogte van de valdempende ondergrond bepalen.
  • Typecertificering van de valdempende waarde van ondergronden voeren wij uit in samenwerking met EN 1177 geaccrediteerde laboratoria. Dit doen we voor allerlei soorten, zoals gietvloeren, (rubber) tegels, kunstgras, maar ook bodems bestaande uit losse materialen.
 • Inspectie van (indoor) speelstructuren, trampolineparken, waterglijbanen: Tijdens zo'n jaarlijkse hoofdinspectie lopen we risicogericht toestellen na op risicovolle gebreken die ontstaan zijn door bijvoorbeeld slijtage of gebrek aan onderhoud. Het resultaat is een inspectierapport opgemaakt met de bevindingen over de actuele staat van het toestel.

Wat houdt een keuring speeltoestellen in?

We baseren een keuring van speeltoestellen in Nederland op het Warenwetbesluit Speel- en Attractietoestellen. In andere landen gelden andere wettelijke eisen m.b.t. de veiligheidseisen op speeltoestellen. Daarbij worden Europese normen gehanteerd, zoals de EN 1176-serie voor speeltoestellen, EN 1177 voor valdempende ondergronden en bijvoorbeeld de EN 14960 voor opblaasbare speeltoestellen. Tijdens een keuring wordt gekeken naar het dossier van documentatie en foto's, vindt er een fysieke keuring plaats, wordt en vervolgens een rapport opgesteld en ontvangt u bij goedkeuring een certificaat. 

Het kan gebeuren dat er tijdens de keuring tekortkomingen worden geconstateerd. Om het toestel uiteindelijk goed te kunnen keuren moeten alle tekortkomingen binnen een bepaalde periode eerst opgelost worden. Dit kan vaak al door het aanleveren van extra documentatie en/of foto's.

Waar vindt een keuring plaats?

Waar de keuring plaatsvindt, hangt af van het soort keuring dat wordt uitgevoerd. Stukskeuringen (speeltoestel keuring van unieke -eenmalig geproduceerde– toestellen) gebeuren doorgaans op de locatie waar het speeltoestel geplaatst is. Het typekenmerkend monster bij typekeuring wordt meestal in de fabriek gekeurd.

Waarom een keuring speeltoestellen?

Zelfs als uw speeltoestel is gemaakt volgens aangewezen normen is het niet zeker dat het speeltoestel voldoet aan het WAS.  De reden hiervoor is dat technische voorschriften niet alle mogelijke risico’s kunnen afdekken.

Daarom is de meerwaarde van een inspectie speeltoestellen dat wordt vastgesteld dat toestellen  ook daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt. Hiermee worden veiligheidsrisico's uitgesloten of  beperkt tot een acceptabel niveau. Denk daarbij aan beknellingrisico’s, valgevaar en andere gezondheid- en veiligheidsrisico’s.

Keuring speeltoestellen: een certificaat als bevestiging

Als met de keuring kan worden vastgesteld dat het speeltoestel daadwerkelijk aan de wet voldoet en veilig kan worden gebruikt, wordt een certificaat voor het speeltoestel afgegeven. Met het certificaat kunt u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke eisen en dat u niet nalatig bent geweest inzake de veiligheid van het toestel als het aankomt op wettelijke aansprakelijkheid. Oftewel, een keuring van speeltoestellen is in Nederland verplicht.

Een verstrekt certificaat is blijvend het bewijs dat het gecertificeerd speeltoestel in overeenstemming met de wet is. De keuring vindt doorgaans slechts 1 keer plaats. Alleen typecertificaten kunnen in de toekomst ooit de geldigheid verliezen. Hier is sprake van als de norm die bij de keuring is toegepast, komt te vervallen of wordt vervangen.

Elk speeltoestel vervaardigd en geplaatst na de invoering van de WAS in 1997 moet beschikken over een certificaat van goedkeuring van een aangewezen keuringsinstantie (AKI), zoals TÜV NORD.

Een keuring speeltoestellen is zo aangevraagd

 • Uitermate geschikt voor een beperkte oplage van toestellen
 • Geschikt voor scholen, fabrikanten, hoveniers, ontwerpers en beheerders
 • Relatief eenvoudig keuringsproces
 • Minimale kennis van de norm en wet is noodzakelijk. Daarvoor zijn wij er.
 • Flexibel in te plannen
 • TÜV NORD is een Aangewezen Keuringsinstantie (AKI)

Ook voor een Periodieke inspectie (een jaarlijkse controle van al gekeurde speeltoestellen) of typekeuring (keuring van een reeks speeltoestellen die vaak in grote oplagen gemaakt worden), kunt u bij ons terecht.

 

 

 

 

 

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Stel uw vraag over

Keuring en inspectie van speeltoestellen

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectieTÜV Nederland
Sport, Play, Recreaction

Tel.: 0499 - 339 560