MENU
Inhoud van een keuring van speeltoestellen

Inhoud van een keuring van speeltoestellen

Welke aspecten worden beoordeeld tijdens een keuring van speeltoestellen?

We baseren een keuring van speeltoestellen in Nederland op het Warenwetbesluit Speel- en Attractietoestellen. In andere landen gelden andere wettelijke eisen. Daarbij worden Europese normen gehanteerd zoals de EN 1176-serie voor speeltoestellen, EN 1177 voor valdempende ondergronden en bijvoorbeeld de EN 14960 voor opblaasbare speeltoestellen.

Maar naar welke aspecten van uw speeltoestellen wordt tijdens een keuring nu specifiek gekeken? We hebben de keuringspunten beneden opgesomd.

De aspecten van een keuring van speeltoestellen

Beneden beschrijven we stapsgewijs de onderdelen van een keuring van uw speeltoestellen:

 • De eerste stap is beoordeling van het door u aan te leveren Technische Constructiedossier (TCD). Dit is een essentieel onderdeel van de keuring van elk speeltoestel, zowel bij in serie geproduceerde speeltoestellen als eenmalig geproduceerde (unieke) speeltoestellen;
 • Keuring van het toestel op conformiteit met het WAS en het Technisch Constructiedossier. 
 • Fysieke keuring ter beoordeling van eventuele afwijkingen van norm en/of wet. Van normafwijkingen worden, mede op basis van het TCD, de risico’s beoordeeld. Tijdens deze stap worden aspecten van het speeltoestel beoordeeld op basis van in het WAS benoemde gevaren. Dit zijn gevaren ten gevolge van:
  • Onvoldoende draagkracht van het speeltoestel: We verifiëren de sterkte, stijfheid en vervormingscapaciteit van toegepaste materialen;
  • Verlies van evenwicht, ondersteuning en ondergrond van het toestel: We beproeven bij dit aspect de valzone op de valdempende eigenschappen en de valbescherming, zoals relingen en balustrades;
  • Toegepaste externe energie zoals elektriciteit
  • Gevaren als gevolg van gebruik van het toestel waaronder vallen, snijden, beklemming, afklemming, verstikking, botsen en overbelasting van het lichaam;
  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het speeltoestel
  • Mogelijke interacties van het speeltoestel en de gebruikers met de omgeving
  • Het binnenklimaat van omsloten ruimten: waaronder voldoende ventilatie en voldoende verlichting
  • Gebrekkige onderhoudsmogelijkheden
  • Het monteren, demonteren en hanteren van het speeltoestel, waar van toepassing
  • Brand, blootstelling aan chemische stoffen en biologische verontreiniging
 • Na de keuring ontvangt u een rapport met bevindingen;
 • Bij directe goedkeuring van het speeltoestel wordt met het rapport een certificaat van goedkeuring afgegeven.

Het kan gebeuren dat er tijdens de keuring tekortkomingen worden geconstateerd. In dit geval is sprake van een (voorgenomen) besluit tot afkeuring. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om de openstaande tekortkomingen en gebreken binnen een bepaalde periode op te lossen en deze schriftelijk af te melden of te laten beoordelen tijdens een herkeuring.

Waar vindt een keuring van speeltoestellen plaats?

Waar de keuring plaatsvindt hangt af van het soort keuring dat wordt uitgevoerd. Stukskeuringen van unieke (eenmalig geproduceerde) toestellen gebeurt doorgaans op de locatie waar het toestel geplaatst is. Typekeuring van seriematig vervaardigde speeltoestellen gebeurt meestal bij de fabrikant. Lees meer over de soorten keuring van speeltoestellen.

Een keuring van speeltoestellen aanvragen

Wilt u een keuring van speeltoestellen laten uitvoeren? Vraag dan nu een offerte aan, of vraag direct een keuring aan.

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectie

Walter Verbaarschot
Manager Sport, Play, Recreaction

0499 - 339 534

Stel uw vraag over
Keuring en inspectie van speeltoestellen