MENU
Wat houdt een keuring speeltoestellen in?

Wat houdt een keuring speeltoestellen in?

Wat houdt een keuring speeltoestellen in?

Zelfs als uw speeltoestel is gemaakt volgens aangewezen normen en wetten is niet zeker dat het voldoet aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, omdat normen en/of andere technische voorschriften niet alle mogelijke risico’s kunnen afdekken. Met een keuring van uw speeltoestellen wordt vastgesteld dat toestellen dan ook daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau. Denk daarbij aan beknellingrisico’s, valgevaar en andere gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Daarom gaan we op deze pagina dieper in op wat een keuring speeltoestellen inhoudt en wat u eraan heeft.

Welke vormen van keuring van speeltoestellen bestaan er?

We maken onderscheid tussen verschillende vormen van de keuring van speeltoestellen. We sommen de verschillende soorten keuringen op:

 • Een typekeuring: de beoordeling van een typekenmerkend monster t.b.v. serie productie. Dit is met name geschikt voor grote oplagen van een speeltoestel. U moet daarvoor een Technisch Constructie Dossier (TCD) van het speeltoestel opstellen. Een bezoek aan uw fabriek op werkplaats kan onderdeel zijn van het keuringsproces.
 • Een stukskeuring: de eerste keuring van een enkel speeltoestel. Dit is geschikt voor unieke toestellen of als incidenteel een toestel wordt geplaatst.
 • Een periodieke inspectie/keuring: opvolgend aan de eerste keuring die in de gebruiksfase worden uitgevoerd. Hierbij wordt met name gekeken naar slijtage en/of veiligheidssystemen nog werken zoals dat zou moeten (zoals bijvoorbeeld noodstoppen).
 • Keuring (certificering) van valdempende ondergronden: We beoordelen naast speeltoestellen zelf ook de valdempende ondergronden:
  • Van rond speeltoestellen aangelegde ondergronden zonder typecertificaat kunnen wij op locatie de kritische valhoogte van de toegepaste valdempende ondergrond bepalen.
  • Typecertificering van valdempende waarde van ondergronden voeren wij uit in samenwerking met EN 1177 geaccrediteerde laboratoria. Dit doen we voor allerlei soorten ondergronden, zoals gietvloeren, (rubber) tegels, met kunstgras bedekte valbodems, maar ook bodems bestaande uit losse materialen.
 • Inspectie van (indoor) speelstructuren, trampolineparken, waterglijbanen: TÜV Nederland kan voor u ook de noodzakelijke jaarlijkse hoofdinspectie uitvoeren. Tijdens een inspectie lopen we risicogericht toestellen na op ontstane gebreken die mogelijk gevaar kunnen opleveren voor de gebruiker, ontstaan door slijtage of gebrek aan onderhoud. Er wordt een inspectierapport opgemaakt met de bevindingen over de staat van het toestel-zodat u weer op de hoogte bent van de huidige staat van uw speeltoestellen.

Wat houdt een keruing speeltoestellen in?

We baseren een keuring van speeltoestellen in Nederland op het Warenwetbesluit Speel- en Attractietoestellen. In andere landen gelden andere wettelijke eisen m.b.t. de veiligheidseisen op speeltoestellen. Daarbij worden Europese normen gehanteerd zoals de EN 1176-serie voor speeltoestellen, EN 1177 voor valdempende ondergronden en bijvoorbeeld de EN 14960 voor opblaasbare speeltoestellen.

Maar naar welke aspecten van uw speeltoestellen wordt tijdens een inspectie speeltoestel nu specifiek gekeken? We sommen de keuringspunten op:

De aspecten van een keuring van speeltoestellen

We beschrijven stapsgewijs de onderdelen van een keuring van uw speeltoestellen:

 • De eerste stap is beoordeling van het door u aan te leveren Technische Constructiedossier (TCD). Dit is een essentieel onderdeel van de keuring van elk speeltoestel, zowel bij in serie geproduceerde speeltoestellen als eenmalig geproduceerde (unieke) speeltoestellen;
 • Fysieke beoordeling van het speeltoestel op locatie. Hierbij wordt bekeken of het toestel voldoet aan de relevante wetten (zoals het WAS) en normen (zoals EN 1176). Mogelijke aandachtspunten zijn:
  • Onvoldoende draagkracht van het speeltoestel: We verifiëren de sterkte, stijfheid en vervormingscapaciteit van toegepaste materialen;
  • Verlies van evenwicht, ondersteuning en ondergrond van het toestel: We beproeven bij dit aspect de valzone op de valdempende eigenschappen en de valbescherming, zoals relingen en balustrades;
  • Toegepaste externe energie zoals elektriciteit
  • Gevaren als gevolg van gebruik van het toestel waaronder vallen, snijden, beklemming, afklemming, verstikking, botsen en overbelasting van het lichaam;
  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het speeltoestel
  • Mogelijke interacties van het speeltoestel en de gebruikers met de omgeving
  • Het binnenklimaat van omsloten ruimten: waaronder voldoende ventilatie en voldoende verlichting
  • Gebrekkige onderhoudsmogelijkheden
  • Het monteren, demonteren en hanteren van het speeltoestel, waar van toepassing
  • Brand, blootstelling aan chemische stoffen en biologische verontreiniging
 • Na de keuring ontvangt u een rapport met bevindingen;
 • Bij directe goedkeuring van het speeltoestel wordt met het rapport een certificaat van goedkeuring afgegeven.Daarmee is uw speeltoestel gecertificeerd.

Het kan gebeuren dat er tijdens de keuring tekortkomingen worden geconstateerd. Om het toestel uiteindelijk goed te kunnen keuren moeten alle tekortkomingen binnen een bepaalde periode eerst opgelost worden. Dit kunnen zowel opmerkingen over het dossier als het fysieke toestel zijn. Wanneer alles goed is bevonden ontvangt u van ons een rapport en certificaat van goedkeuring..

Waar vindt een keuring plaats?

Waar de keuring plaatsvindt hangt af van het soort keuring dat wordt uitgevoerd. Stukskeuringen van unieke (eenmalig geproduceerde) toestellen gebeurt doorgaans op de locatie waar het toestel geplaatst is. Het typekenmerkend monster bij typekeuring wordt meestal in de fabriek gekeurd.

Waarom een keuring speeltoestellen?

Zelfs als uw speeltoestel is gemaakt volgens aangewezen normen is niet zeker dat het voldoet aan het WAS, omdat technische voorschriften niet alle mogelijke risico’s kunnen afdekken.

Met de keuring van uw speeltoestellen wordt vastgesteld dat toestellen dan ook daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau. Denk daarbij aan beknellingrisico’s, valgevaar en andere gezondheid- en veiligheidsrisico’s.

Keuring speeltoestellen: een certificaat als bevestiging

Als met de keuring kan worden vastgesteld dat het speeltoestel daadwerkelijk aan de wet voldoet en veilig kan worden gebruikt, wordt een certificaat voor het speeltoestel afgegeven. Oftewel, een keuring van speeltoestellen is in Nederland verplicht. Met het certificaat kunt u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke eisen en dat u niet nalatig bent geweest inzake de veiligheid van het toestel als het aankomt op wettelijke aansprakelijkheid.

Een verstrekt certificaat is blijvend het bewijs dat het gecertificeerd speeltoestel in overeenstemming met de wet is. De keuring vindt doorgaans slechts 1 keer plaats. Alleen typecertificaten kunnen in de toekomst ooit de geldigheid verliezen als de norm die bij de keuring is toegepast komt te vervallen of wordt vervangen.

Elk speeltoestel vervaardigd en geplaatst na de invoering van de wet in 1997 moet beschikken over een certificaat van goedkeuring van een aangewezen keuringsinstantie zoals TÜV Nederland.

Wilt u meer weten keuring speeltoestellen?

Wanneer moet ik een keuring speeltoestellen laten uitvoeren?

Wie kan een keuring speeltoestellen uitvoeren?

In een verkennend gesprek met een specialist van TÜV krijgt u antwoord op al uw vragen omtrent het keuren van speeltoestellen.

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectie

Walter Verbaarschot
Manager Sport, Play, Recreaction

0499 - 339 534

Stel uw vraag over
Keuring en inspectie van speeltoestellen