NEN 1010 keuring

De veiligheid van elektrische installaties in woon- of werkomgevingen moet uiteraard gewaarborgd worden. Het bouwbesluit stelt dat iedere laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Hierin staan eisen met betrekking tot de manier waarop u de veiligheid en bruikbaarheid van uw elektrische installaties regelt. Voor de veiligheid wordt hierbij gebruik gemaakt van de norm NEN 1010 omdat deze het breedste toepassingsgebied op het gebied van elektrotechnische laagspanningsinstallaties heeft. Alhoewel NEN 1010 een norm en dus geen wet is, ligt er met het bouwbesluit een wettelijke basis voor een keuring conform NEN 1010 voor een eerste keuring van elektrische installaties. Hiermee kunt u voorkomen dat er gebreken aan uw elektrische installatie zijn die een veilige bedrijfsvoering in de weg staan.

Wat houdt de NEN 1010 in?

De NEN 1010 behelst ‘Elektrische installaties voor laagspanning’. Bij de installatie van elektrische installaties is dit de norm voor de veiligheid van uw installatie. Het is geen wet, maar een norm en door het bouwbesluit aangewezen om toegepast te worden op laagspanningsinstallaties. Het zijn minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de industrie, woning- en utiliteitsbouw moeten voldoen.

Waarom een keuring van elektrische installaties conform NEN 1010?

U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving, en bovendien wilt u dat veiligheid gewaarborgd is met betrekking tot elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Voor nieuwe installaties geeft een NEN 1010 keuring duidelijke handvatten over hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden. Ondanks dat de overheid geen strikt beleid voert op inspecties van elektrische installaties, wordt er in het geval van een incident (bijvoorbeeld elektrocutie) wel gekeken of er (periodieke) keuringen hebben plaatsgevonden. Is dit niet het geval, dan kunnen er flinke boetes opgelegd worden. Voorkomen door middel van een (periodieke) keuring is dus beter dan genezen! Ook wordt een NEN 1010 keuring vanwege de genoemde risico’s soms geëist door verzekeringsmaatschappijen.

Voor wie is een NEN 1010 keuring relevant?

De NEN 1010 norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere woningen, kantoren, andere gebouwen, terreinen, buitenverlichting, oplaadpunten, en nog veel meer. De NEN 1010 Hoofdstuk 61 richt zich op de inspectie van nieuwe installaties. Het bouwbesluit schrijft immers voor dat nieuwe installaties moeten voldoen aan deze norm. Met een NEN 1010 inspectie toont een aannemer aan dat de geplaatste installatie daadwerkelijk voldoet.

Waarom bij TÜV NORD

Elektrische inspecties mogen enkel uitgevoerd worden door vakbekwame personen. Bij TÜV NORD kunt u er gerust op zijn dat aan deze vereiste ruim wordt voldaan. Onze inspecteurs hebben veel ervaring en een hoog kennisniveau. Deze kennis wordt bovendien up-to-date gehouden met diverse interne en externe cursussen. Daarnaast zijn we als TÜV NORD geaccrediteerd voor NEN 1010 eerste inspecties. 

Doordat onze inspecteurs consequent de NEN 1010 norm toepassen, ontvangt u na afloop een eerlijke en accurate rapportage die eveneens overzichtelijk en duidelijk wordt gepresenteerd.

Daarnaast heeft TÜV NORD een breed dienstenpakket, we bieden meer dan driehonderd verschillende diensten aan tegen marktconforme prijzen, daardoor kunnen we keuringen wellicht effectief met elkaar combineren. Daarnaast proberen we daarmee zoveel mogelijk rekening te houden met de planning van de keuring door bijvoorbeeld bij voorkeur tijdens stilstand te plannen. Daarmee houden we niet alleen rekening met uw kosten voor keuring maar ook met de inzetbaarheid van uw middelen.

Stel uw vraag over NEN 1010 keuringen

Wilt u meer informatie over hoe TÜV NORD u kan helpen met de veiligheid van uw elektrische installatie of een keuring aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installatiesKees Boks
Technisch Manager E-inspecties

Tel.: 0499 - 339 500