MENU
WSCS OCE maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar WSCS OCE maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar WSCS OCE maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar WSCS OCE maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar
WSCS OCE maakt betrouwbare en veilige uitvoering van explosievenopsporing aantoonbaar

Om de veiligheid en gezondheid van de mens in risicovolle situaties te waarborgen heeft de overheid in het Arbobesluit verschillende eisen opgenomen voor certificering van de zogenaamde werkveldspecifieke certificatieschema’s. Wanneer in een onafhankelijke beoordeling door TÜV Nederland kan worden vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan wordt het WSCS-OCE certificaat afgegeven. WSCS-OCE is het werkveldspecifiek certificatieschema voor het opsporen van conventionele explosieven en is een wettelijk verplicht certificaat om opsporing van explosieven te mogen uitvoeren. Het schema bevat eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en deskundigheid met betrekking tot het uitvoeren van het proces.

Inhoud WSCS-OCE certificaat

De basis voor het voldoen aan de eisen is het kwaliteitssysteem. In het kwaliteitssysteem staan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van het opsporingsproces beschreven. Tevens stelt het certificatieschema eisen aan wettelijke eisen als ontheffingen en het voorzonderzoek en proces van opsporing zelf. Zo worden eisen benoemd ten opzichte van welke bronnen minimaal geraadpleegd dienen te worden voor het vooronderzoek en op welke wijze beoordeling hiervan hoort plaats te vinden. Voor de opsporing zelf zijn eisen opgenomen voor de personele deskundigheid die benodigd is voor iedere handeling. Het WSCS-OCE certificaat is opgedeeld in twee certificeerbare deelgebieden: Opsporing en Civieltechnisch ondersteuning.

WSCS-OCE certificaat bij TÜV Nederland

TÜV Nederland is de enige door de overheid aangewezen instelling die de onafhankelijke beoordeling op het certificatieschema uit mag voeren. We beschikken over vakkundige specialisten met ervaring in het vakgebied die met een nuchter, laagdrempelig en praktijkgericht perspectief het schema beoordelen met nauwkeurige aandacht voor de veiligheidsrisico’s.

Wilt u meer weten over WSCS-OCE? Neemt u dan contact met ons op.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 525

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina