VCA 1 certificaat

Met het VCA 1 certificaat voldoet u aan veiligheids- gezondheids- en milieueisen in de VGM-checklist Met het VCA 1 certificaat voldoet u aan veiligheids- gezondheids- en milieueisen in de VGM-checklist Met het VCA 1 certificaat voldoet u aan veiligheids- gezondheids- en milieueisen in de VGM-checklist Met het VCA 1 certificaat voldoet u aan veiligheids- gezondheids- en milieueisen in de VGM-checklist
Met het VCA 1 certificaat voldoet u aan veiligheids- gezondheids- en milieueisen in de VGM-checklist

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is een algemeen inzetbaar en certificeerbaar systeem voor veiligheid in uw branche. TÜV NORD toetst en certificeert uw organisatie of het voldoet aan de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuaspecten (VGM) en geeft vervolgens na positieve beoordeling het VCA 1 certificaat af. Met het certificaat toont u aan dat u VCA gecertificeerd bent en voldoet aan de veiligheidseisen die door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) in de checklist zijn verwerkt. Het VCA 1 certificaat is bedoeld om binnen uw bedrijf bewustzijn van risico’s en veiligheid te vergroten om zo het aantal ongevallen te verminderen met een positieve impact op de aansprakelijkheid van de bestuurder van uw organisatie.

Veiligheidsbewust met een VCA 1 certificaat

Met het VCA 1 certificaat kunnen bedrijven aantonen dat zij voldoen aan eisen in de VGM-checklist Aannemers. Een VCA 1 certificaat is inmiddels vaak een basiseis vanuit opdrachtgevers als het gaat om risicovolle werkzaamheden. Ook de overheid verwerkt vaak minimaal de eis van een VCA 1 certificaat in aanbestedingseisen, soms zelfs een VCA 2 certificaat of VCA P certificaat. In het kader van commerciële kansen is het dus interessant om rekening met deze eisen te houden bij de keuze voor welk certificaat u gaat. Er zijn drie verschillende bedrijfscertificaten: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. VCA* richt zich op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. VCA 1 ster is in principe gericht op bedrijven die nooit als hoofdaannemer fungeren en wordt vaak gekozen door bedrijven tot aan 35 medewerkers.

 Met VCA training leert u hoe u invulling kunt geven aan de VCA-eisen voor uw bedrijf.

Waarom een VCA 1 certificaat bij TÜV NORD?

Vraag uw VCA 1 certificaat aan bij TÜV NORD en doe uw voordeel met onze ervaring met het verrichten van honderden jaarlijkse VCA-audits. Onze veiligheidskundige auditor beoordeelt met een praktijkgerichte, laagdrempelige, nuchtere wijze of uw organisatie voldoet aan de VGM Checklist Aannemers (VCA). Schort het ergens aan dan zijn dit punten die u moet corrigeren voor u het certificaat kunt ontvangen. We geven u ook verbeterpunten mee. Combineer uw VCA audits met uw kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) audits of ISO 14001 voor nog efficiëntere audits en een efficiëntere investering.

Vraag vandaag nog uw VCA 1 certificaat aan.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525